donderdag, oktober 30, 2014

Dag 184 Just stop Mindfuck.

check out and listen
This schoolyear I start my education. At school during the lessons about psychology we learn that children learn from there parents and that children should explore there own worlds. By showing them what we learned from our parents actually is wat we created and give is actually the same minds we allowed. 

So our teacher told us, standing on the table in the classroom that children should and must explore there own world and learn like individual by experience Self. 

So by doing they explore own skills within their unconditional self-expression and build skilful by falling and stand up again playing in their safe environment. 

A safe place where the parents asks question about their daily journey. And by listening at their needs behind this question.

What parents should do is asked the questions they mist in the past communicating with there parents. 

Missed in their own compulsive Pavlovian conditioned observations, screaming spoiled creatures unleash their frustrations on each other in front of their children. 

Is this what we wants was the question from the teacher looking down at us from his platform table which on he was dancing now with a big smile on his face. 

His message: 

Listen to the needs of yourself that you missed. Be sincere and patient with yourself. Listen and forgive your mind. Forgive yourself. And your parents. 

They learned from their parents. What I, and they accepted and allow them selves. I am happy that I met my partner. She is more and more patient with me. She listens. Walks here promises. 

Also Appeals me and herself on our arrangements. Buys good food. Give me great kisses. I'm glad she examines her mind. I am grateful that we walk together.

I forgive myself that I allowed myself and have accepted the idea and thought that I accepted blame others by thinking that what's in my mind is best for all. 

I forgive myself that I allowed myself and have accepted the idea and thought that I accepted my oppinion speaks about others as blame words is my judgement.

I allowe myself that I'm responsible for my own mindfuck. 

Thank you.....woensdag, oktober 29, 2014

Dag 183 In Relatie tot mijn reacties.


Bij vluchtgedrag in een intieme relatie klap ik dicht. Ik ervaar daarop bijna onmiddellijk als reactie op deze afwijzing zeer in mijn borstpunten. Het lijkt alsof ik bevries. Ik realiseer me dit vrij snel en merk gelijk fysieke reacties in mijn Borstpunten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik daarop in het contact met mensen vervolgens moeilijk van mijn bevriezing kan ontdooien en mezelf weerhoudt om het contact te herstellen. 

Ik realiseer me dat ik tijdens en bij het afscheid nemen koeltjes en gereserveerd ben. Ik realiseer me dat ik juist contact, intimiteit en communicatie wens. Ik realiseer me dat ik in reactie op vluchtgedrag een patroon zichtbaar maak. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat de angst om verlaten te worden relateer in een moment in Hier. Ik realiseer me dat in dit moment geen uitleg krijg waardoor ik de gedachte genereer dat het respect voor mijn identiteit ontbreekt. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat het respect voor mijn identiteit door het vluchtgedrag van de ander voor mij ontbreekt. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan dit moment aan deze gedachte angst om verlaten te worden verbind.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik me realiseer dat ik tijdens en bij het afscheid nemen koeltjes ben en gereserveerd waardoor er geen oogcontact meer is tijdens ons afscheid.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat hierdoor de juist wezenlijke communicatie bevriest in mezelf waardoor er een afscheiding ontstaat. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik met mijn mind afstand creëer waar ik nabijheid, eenheid en gelijkheid verwacht. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vervolgens bij een skype afspraak afwezig ben waarop ik te horen krijg dat ik onbetrouwbaar ben. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik meedoe aan het feit dat er op zonder hoor en wederhoor wederzijds beschuldiging. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben waar ik vertrouwen wens, afspraken naleven, uitleg krijgen en oprechte communicatie ontbreken allen ingrediënten zijn van mijn patroon dat ik in mezelf als gedachten aan een incident ergens als in mezelf aanvaard en toegestaan, nu in haar volle omvang dus Af-gescheidenheid aan het genereren ben. 

Ik realiseer me dat ik afwezig ben - zonder uitleg van feiten - te verstaan krijg dat ik verstoppertje speel. Ik realiseer me dat ik deze gedachten tijdens het incident Zelf ook heb bedacht waardoor ik in mezelf heb aanvaard en toegestaan dat de ingrediënten van mijn patroon in reactie op het vluchtgedrag van een ander mij doen bevriezen als in mezelf toegestaan. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in reactie op vluchtgedrag de gedachten die zich in mezelf manifesteren niet door te Ademen. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik in het vervolg in reactie op vluchtgedrag de vier-tellen door ademtechniek zal toepassen. 

Ik realiseer me dat ik op vluchtgedrag pijn in mijn Borstpunten toesta. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op vluchtgedrag pijn in mijn fysiek genereer waar ik juist eenheid en gelijkheid wens.

Ik realiseer me dat ik hierop oprecht Zelfvergeving zal uitspreken en toepassen wat mij de mogelijkheid geeft om de energetische lading die ik hecht aan mijn reactie op mijn waarneming oprecht zal onthechten. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wat ik heb aanvaard en toegestaan als aanhechting mij weerhield om hierop oprecht mijn gedachten, woorden, emoties en gevoelens te onderzoeken waarop ik dus nu Zelfvergeving en Zelfcorrecties toepas. 


Ik realiseer me dat de mensen die op mij reageren mijn eigen reacties reflecteren en zichtbaar maken. Mijn mind reacties zijn mijn verantwoordelijkheid die ik vervolgens onderzoek.

Ik stel mezelf ten doel dat ik bij gebrek aan specifieke en concrete informatie meer tijd neem voor passende communicatie en feedback.

Wanneer en als ik reageer bij afwezigheid van concrete en specifieke informatie / feedback, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik in gesprek ga met mensen zodat ik mezelf kan ondersteunen om eerst passende feedback te verzamelen, die effectief is en concreet zodat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn proces en mezelf in staat stel om mijn communicatie respectvol, specifiek en concreet te maken zodat ik zonder mind reactie in eenheid en gelijk de ander te woord kan staan.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de reactie van anderen eerst laat inwerken en op mijn mind reacties hierop eerst Zelfvergeving en Zelfcorrecties toepas alvorens ik reageer zodat ik vanuit Zelfbeheersing kan communiceren met anderen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat vervolgens mijn mind gedachten, emoties en gevoelens die zich beginnen op te bouwen, zich te manifesteren, zich te modelleren in overeenstemming met de manifestatie in mijn mind wereld, mijn perspectief, waarin ik mezelf ervaar, hierop eerst Zelfvergeving zal toepassen.

Als en wanneer ik een reactie ervaar als in mijn mind wereld, Ik stop en Adem.

zondag, oktober 26, 2014

Dag 182 Present in dit moment.


 
Fear is always about something in the future. Remembering an incident and memory in the past with fear. Fear never exist in the present moment. It hapens somewhere in the past.As a little boy one Observation point created fear memory. So I'm afraid to speak and write English because it's a long time ago that I frequently wrote and spoke English. 

I also was afraid the first time I spoke in front of a group people when I worked at the Island Crete as I guide. I remember one of my first fear point at elementary school during the Sinterklaas meeting when visited our class. 

The teacher told me to stay outside near the frontdoor. In the mean time my classmates celebrate with singing Sinterklaas songs inside the classroom. The teacher told me with grim-faced eyes that I disobeyed her instruction. So I stood for houers outside. Cold, rainy and windy weather was my companion. I felt lonely and alone. I did not understand her instructions. I was happy and did not understand her because I didn't hear her words.  I was playing around and play with my classmates.  

I obeyed the teachers instruction. Because I had this instruction received from my parents. In their statement they had told me that I need to obey the authority of older persons or authority such as the teacher. 

Later when I was back in the classroom where my classmates were present she denied her behavior.She laughed and just denied here behaviour. She didn't missed me during the meeting. I never told this my parents. 

So at this age of seven I became aware of fear. Criticism, threatening grim eyes, no excuses or understanding. She did not missed my absence during the meeting. In response to current events or people I understand my reaction on grim eyes more better. 

Because I take responsibility for myself and towards what is best for myself, everyone else and everything else thats alife, I know that walking my fear and writing about it makes me more aware of my fear. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik in het openbaar spreken of schrijven angstig vond.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik het verwarrend vond dat de juf mij niet had gemist tijdens mijn afwezigheid.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik weerstand ervaar op autoritair gedrag en reacties van anderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat het lachen van de juf in combinatie met haar onbegrip als haar reactie op mijn afwezigheid in mezelf haar lach als cynisch en autoritair heb ervaren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat lachen tijdens momenten en niet begrijp waarop deze lach is gebaseerd hierdoor verwarring ervaar waarop ik later fysieke pijn ervaar in mijn borstpunten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door mijn aangeleerde waarden 'verkeerd'en 'slecht' voortdurend angst genereer, waardoor ik me in mezelf opsluit en anderen negeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf verplicht en beoordeel om mezelf te gedragen volgens deze norm en te handelen op aanvaardbare en goedgekeurde manieren volgens de hartstochtelijke eis van mijn opvoeders.

Ik realiseer me wat toen mijn onvoorwaardelijke en onschuldige zelfexpressie was hierin toegestaan en aanvaard heb wat ik uit observatie als Herinnering heb overgenomen.

zaterdag, oktober 25, 2014

Dag 181 In reactie stroomt mind energie.


Op het moment dat ik mijn begrip uitspreek - 'Juist' - dan heb ik de verwachting dat onbegrip en afwijzing 'Onjuist' uitblijft. Dit is echter niet het geval. Beiden zijn namelijk - als vergelijking en verwachting aanwezig in de reactie. Wat ik verwacht is de afwezigheid van 'Onjuist' waardoor de energetische lading van beiden: 'Juist - Onjuist' in deze resonantie toeneemt vanuit de mind gedachten, emotie of gevoelens die ik uit mind woorden koppel aan 'Juist- Onjuist'.

In een gesprek met X heb ik een realisatie. Ik wil helpen nadat ik iets opmerk waarvan ik denk dat dit ondersteunend is voor X die ik iets wil uitleggen. 'Nee, nu niet, ik ben bezig X' in reactie op die van mij. Ik ervaar een sneer in de toon van X. Ik voel me afgewezen en ervaar de grimmige reactie van X rond MIJN navelstreek. 

Ik realiseer me dat ik ongevraagd wil helpen en mijn realisatie wil delen en verwacht dat X mijn toenadering omarmt als steun voor mijn inzicht. Hierdoor wordt ik me gewaar van mijn eigen reactie afwijzing.

Ik realiseer me dat ik mensen steun vanuit mijn perspectief. Ik vraag begrip / steun en ervaar afwijzing. Afwijzing resoneert in het zelfde moment als mijn vraag om begrip. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik het proces van de ander niet kan beïnvloeden met mijn vraag om steun, zorg of toewijding. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik steun kan bieden nadat ik op mijn verwachting oprecht een correctie heb toegepast. 

Wanneer ik een ander steun biedt vanuit mijn mind perspectief, Ik stop en Adem. 

Ik realiseer me dat door het afwijzen van mijn hulp in de vorm van de sneer deze reactie in mezelf ervaar. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik een juiste balans wil vinden in de ondersteuning van anderen. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik present in het moment de woorden van de ander eerst door me laat inwerken alvorens ik over ga tot reageren of hulp bieden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de gedachte koester om een ander ongevraagd te steunen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben op een reactie van een ander een reactie in mezelf actief heb gemaakt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik eerst mijn reactie verder onderzoek en uitschrijf alvorens ik overga tot adviseren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit afgescheiden in Hier een ander adviseer. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn 
'Beslissing' = 'Waarin ik ga Deelnemen' vanuit
de 'Waarnemer' van mijn mind de ander vanuit mind 
afgescheiden van eenheid en gelijkheid hou. 

Ik realiseer me dat ik hierdoor meer afgescheidenheid genereer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik heb 'Deelgenomen' in mijn mind 'Observaties', en dat is vanuit Observatie uit een Herinnering in Hier Nooit 'Echt' geweest. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn reactie vanuit 'Observatie' ik vanuit mijn Schijnwerkelijkheid als 'Deelnemen' in een 'Observatie' de ander en mezelf bejegen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit een 'Poging' om de Observatie 'Echt' te maken - Wat nooit kan - de ander wil steunen.

Ik realiseer me dat mijn 'Observatie' 'Alles is wat ik 'Geloof'.Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben 'Dat zijn 

mijn Gedachten' ik deze inzet om een ander te steunen.Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik 
vanuit mijn gedachten die ik genereer vanuit mijn 
Herinneringen de ander Observeer en adviseer. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat Alle 
dingen waar ik een 'Structureel Ontwerp' aan heb gegeven, 
als een beschrijving van 'mijn wereld', een 'Observatie' is. 

Ik realiseer me dat het "Alleen" betrekking heeft op datgene wat ik in mezelf aanvaard heb en toegestaan, dus op mezelf van toepassing is en niet op iedereen. Ik realiseer me dat dit daarom slechts een 'Observatie' is. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik 
niet de 'Realiteit' aan een ander nooit kan adviseren vanuit 
mijn mind omdat de 'Werkelijkheid' 'Iedereen' inhoudt en 
niet mijn afgescheiden mind.

Ik realiseer me dat ik vanuit Levende woorden een ander Zelfoprecht ondersteun.

vrijdag, oktober 24, 2014

Dag 180 Borst-punt resonantie.


Bij felle reacties ervaar ik pijn in mijn Borst-punten. Reacties die binnen komen, die in mezelf een reactie oproepen waaruit borst-zeer ontstaat.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat bij felle reacties van een ander in mezelf fysieke pijn ontstaat als felle reactie.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn interpretatie Felle reactie in mezelf heb aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden Felle reactie heb gekoppeld aan strenge ogen, dwingende intonatie en lachen terwijl ik nog vol onbegrip ben over wat achter deze felheid verborgen licht.

Ik realiseer me dat ik achter felheid in mezelf onzekerheid ervaar door gebrek aan informatie.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij gebrek aan informatie in een Felle reactie schiet en hierdoor pijn in mijn Borst-punten genereer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij gebrek aan informatie ga twijfelen en in combinatie met Felle ogen en dwingende mimiek en een lacherige uitdrukking op iemands gelaat niet kan inschatten hoe ik me dien te verhouden tot mijn/deze fysieke reactie waardoor ik zeer in mijn Borst-punten ervaar. 

Wanneer ik bij gebrek aan informatie twijfel en onzeker ben, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat als ik Stop zeg, daarop door adem en vervolgens zal verzoeken om meer informatie.

Ik realiseer me dat ik in de polariteit verkeer juist - onjuist waardoor ik uit deze Negatief Geladen Emotie aanhechting energie genereer die mijn Borst-punt zeer actief maakt.

Ik stel mezelf ten doel dat ik meer informatie nodig heb om mijn onjuist - juist polariteit niet te voeden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik uit observatie juist en onjuist af-gescheidenheid in mezelf als Zelf genereer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik woorden die ik denk en spreek tegen mezelf zijn gericht. 

Wanneer ik woorden denk 'Felle reacties', Ik stop en Adem. 

woensdag, oktober 22, 2014

Dag 179 Eigenwaarde versus voeding.


Als verrassing had ik een zak pepernoten gekocht bij de supermarkt. Mijn partner sprak me aan op het feit dat in deze zak vol met sint lekkernij glucose-fructose zit. Nou en, was mijn enigszins verbaasde reactie op haar woorden. Wat maakt dat uit? Maak je niet druk dacht ik vervolgens. Ik koop al zo lang voeding in de supermarkt dit zal toch wel oké zijn dan? 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte: 'Nou en, mijn enigszins verbaasde reactie - 'Wat maakt dat uit' - op de bezorgdheid van mijn partner.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de reactie van mijn partner ondermijn door er verbaasd en zonder zelfonderzoek op te reageren.

Als en wanneer ik merk dat ik zonder zelfonderzoek reageer op de bezorgdheid van mijn partner, Ik stop en Adem. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zonder onderzoek producten inkoop in de supermarkt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als een kip zonder kop inkopen te doen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zonder onderzoek kwik te consumeren. 

Ik realiseer me dat ik zonder verder onderzoek in de supermarkt producten inkoop waarvan ik niet weet welke ingrediënten deze bevatten. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik deze lekkernij inkoop als verassing en hiermee een ander dit product wil aanbieden zonder ingrediënten onderzoek te hebben verricht.

Ik realiseer me en stel mezelf ten doel dat ik eerst onderzoek zal doen zodat ik bij een volgend bezoek aan de supermarkt beter geïnformeerd ben en weloverwogen mijn aankopen kan doen. 

Waar ik van schrik is dat glucose-fructose op basis van maisstroop kwik bevat. 

Want uit onderzoek blijkt verder dat:

  • Maar uit recent onderzoek komt naar voren dat het als bron van kwik wellicht nog riskanter is dan vis.
  • Glucose-fructosestroop wordt zo veel gebruikt, en het spul is zo vervuild met kwik, dat de meeste mensen, zelfs wanneer ze zogeheten ‘natuurlijke’ voorbewerkte maaltijdonderdelen en tussendoortjes eten, gemiddeld zo’n 28,5 mcg kwik per dag binnen kunnen krijgen. De gemiddelde Amerikaan krijgt er jaarlijks maar liefst 19 kg van binnen.
  • Wij als gewone burger denken zo ongeveer te weten aan hoeveel kwik we blootstaan doordat we weten hoeveel vis we eten en hoeveel amalgamen vullingen we hebben. Maar we blijken nooit rekening gehouden te hebben met de extra belasting door kwik die we wellicht nietsvermoedend binnenkrijgen door ons eten en drinken.
  • Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat door het gebruik dit ook verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de leer- en gedragsproblemen die we tegenwoordig zoveel vaker zien bij kinderen. Volgens bronnen is zou kunnen zijn zelfs wetenschap bewezen als invloed op het ontstaan van ADHD en andere hyperedepieper toename in gedrag door toedoen van deze stof.
Dit laatste punt tast, naast de onnodige inname van kwik, de psychische eigenwaarde en fysieke gesteldheid (obesitas) aan van kinderen. Met tot gevolg dat zij meer gaan afwijken en hierdoor meer kans maken op stigmatisering omdat kinderen die afwijken nu eenmaal meer kans maken om gepest te worden en zich schamen voor hun uiterlijk bij commentaar van andere kinderen. 

Uit mijn eigen onderzoek en ervaring weet ik dat hierdoor óók hun eigenwaarde ondermijnd KAN worden. 

Door slechte voeding en mijn alcoholafhankelijkheid heb ik roofbouw gepleegd op mijn lichaam. Mijn reactie op mijn partner die haar reactie onderbouwd met gezonde argumenten is van mezelf richting haar Zorg, enigszins arrogant te noemen gezien mijn verleden met ongezonde voeding.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mijn gedachten de zorg van mijn partner in mijn reactie ook negeer. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik alvorens in reactie te gaan eerst mijn reactie in mezelf onderzoek. Vanuit Zelfbeheersing vanuit overweging waaruit mijn reactie bestaat. 

Ik weet dat ik door mijn psychische disbalans toen ook fysieke klachten heb ontwikkelt omdat ik slechte voeding tot me nam. 

Ik heb toen gefaald door mijn niet gedisciplineerde en non-Zelfbeheersing gedrag mezelf in de problemen heb gebracht.

Ik stel mezelf ten doel vanuit onderzoek Zelfbeheersing verder te ontwikkelen.

Ik stel mezelf ten doel de Zorg van mijn partner te respecteren als gezonde Zelfzorg.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de resonantie waaruit mijn reactie ontstaat in mijn volgende blog verder uit te schrijven.

dinsdag, oktober 21, 2014

Dag 178 Uit relatie willen vluchten.


In mijn poging om het gesprek aan te gaan met mijn partner krijg ik van haar te verstaan dat ik dwingend ben in mijn vragen. Ik vraag verder waarop mijn partner het gevoel krijgt dat zij in een hoek wordt gedrukt. Mijn partner wil meer ruimte en tijd alvorens zij haar antwoord in een concrete oplossing naar mij en ook aan anderen uitspreekt. 

Ik ervaar haar woorden: 'Ik wil meer ruimte en tijd alvorens ik over KAN gaan tot het uitspreken van een concrete oplossing' - in mezelf als - abstract, weinig concreet, Zelfonoprecht, niet spontaan en star. Ik realiseer me dat ik denk dat het lijkt: 'Alsof mijn partner dit moment in Hier wil ontvluchten'. 

Ik word in mezelf gewaar van de volgende beginpunten:

Ik vergeef mezelf dat ik in mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte dat mijn partner dit moment in Hier wil ontvluchten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik niet gehoord wordt in dit moment.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik aan haar gedrag mijn woorden abstract en weinig concreet verbind. Ik realiseer me dat ik me niet gehoord voel in mijn communicatie waarin ik eigenlijk de verbinding wil leggen tussen onze mind reactie.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat wat ik wil dwingend kan overkomen op mijn partner. 

Ik realiseer me dat ik mijn woorden 'haar star zijn' verbind aan het feit dat ik in therapie heb geleerd om mijn kwetsbaarheid te tonen. 

Ik realiseer me dat ik geleerd heb risico's te nemen in mijn houding om mijn kwetsbaarheid te tonen. 

Ik realiseer me dat dit een proces was van oefening. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik begrip wil leren/oefenen voor ons leerproces waarin we beiden specifieke punten zullen wandelen die kunnen afwijken van elkaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn reactie die ik als in haar waarneem als in mezelf wil benoemen en uitschrijven. 

Als en wanneer ik in reactie ben en weg wil vluchten, Ik stop en Adem. Ik realiseer me dat ik vaak zeg als ik in reactie ben dat ik weggaan naar mijn eigen huis.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik met mijn impulsieve uitspraken weinig respectvol ben richting mijn partner. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door mijn vlucht reactie - 'ik wil vluchten voor wat mijn partner belangrijk vind' - me realiseer dat ik dwingend ben en gelijk wil dat zij in Hier haar antwoorden spontaan, onbevangen, concreet en duidelijk kan en zal benoemen. 

Ik realiseer me dat ik weinig geduld heb ik zo'n moment. Ik wil wat nu speelt gelijk uitspreken en concreet benoemen en in Hier een oplossing bedenken. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat in Hier een oplossing bedenken vanuit een mind reactie ontstaat. 

Ik stel mezelf ten doel dat we als ik in reactie ben zal Ademen en later mij beginpunt zal uitschrijven. 

Ik realiseer me dat weg lopen niet effectief is waardoor ik mezelf en mijn partner verhinder om in Hier naar een concrete manier te kijken om constructief en effectief met elkaar te communiceren.  

Ik stel mezelf ten doel dat ik in communicatie met mijn partner naar concrete manieren kijk om in gesprek te blijven. Ik realiseer me dat we in dit stadium van ons proces elkaars reacties reflecteren die dienen als beginpunten om mee verder te werken. 

Ik realiseer me dat geduldig zijn en zonder reactie in Hier oprecht benoemen wat er speelt een doel is tijdens dit proces dat ik zal wandelen.

maandag, oktober 20, 2014

Dag 177 Daadwerkelijk specifiek argumenteren wandelen.


Vandaag heb ik bij meerdere winkeliers info ingewonnen en geïnformeerd naar een specifieke stekker en adapter voor mijn laptop. Bij de eerste werd ik verwezen naar een collega. Beiden hadden deze spullen niet op voorraad. Mijn partner die bij me was had ik vooraf geïnformeerd over het feit dat ik eerst informatie zou inwinnen over de hoogte van het bedrag - waarmee ik vervolgens de prijs kon vergelijken waarop ik vervolgens mijn aankoop besluit zou baseren. Zo dacht ik en dat ik op basis van deze feitelijke informatie kan / kon beslissen. 

Mijn partner is van mening dat als ik informatie inwin bij een winkelier dit volgens haar automatisch een verplichting inhoud om mijn aankoop óók en juist daar te doen. Want vervolgens met informatie van de een bij de andere vergelijken en daar mijn aankoop doen is volgens haar oneerlijk. 

Bij de derde winkelier heb ik dus vanuit het argument dat ik oneerlijk handel - bij de een vergelijk en bij de ander koop - vanuit het argument dat ik dan oneerlijk ben - mijn aankoop wel gedaan zonder verder vergelijk en onderzoek. 

Later bij thuiskomst hebben we via internet prijzen van deze specifieke stekker en adapter vergeleken. Via internet was deze duurder. Achteraf valt de internetprijs in vergelijking met mijn aankoop hoger uit. 

Toch heb ik me laten beïnvloeden in mijn motivatie en keuze om eerst prijzen te vergelijken alvorens over te gaan tot deze aankoop. Ik realiseer me dat ik onder de invloed van woorden van een ander ik in mezelf deze ervaar als een beschuldiging.

Wanneer ik me realiseer dat ik onder invloed van woorden van anderen beschuldiging in mezelf ervaar als kritiek op mijn autonomie, Ik stop en Adem.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me onder invloed van de gedachte dat ik oneerlijk ben niet eerst vergelijk en vervolgens zonder verder onderzoek toch mijn aankoop heb gedaan. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onder invloed van deze gedachte de prijs pas achteraf vergelijk.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat de invloed van woorden van een ander mij beïnvloeden in mijn keuze. Ik realiseer me dat wat ik in mezelf als Herinnering heb aanvaard en toegestaan als aanpassing aan wat een ander communiceert deze energetische aanhechting mij nu beïnvloedt, door mijn reactie op de woorden van een ander die in mezelf actief werd, ik mezelf door deze reactie verhinder om een weloverwogen keuze zoals ik die vooraf in gedachten had als in Hier te maken dit achteraf pas onmogelijk blijkt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat de invloed van mijn partner mijn keuze beïnvloed.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn autonomie om eerst te vergelijken onder invloed van een ander negeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door deze specifieke woord keuze: 'dan ben ik oneerlijk' mijn autonomie betwijfel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn zelfverantwoordelijkheid door een ander laat bepalen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn gedachten om eerst de prijs te vergelijken onderdruk.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn autonomie onderdruk onder invloed van de woorden van een ander mijn mind beïnvloed waarop ik me aanpas en daardoor mijn autonomie negeer. 

Ik realiseer me dat ik in gesprek en dialoog met mijn partner pas achteraf deze realisatie doe. 

Wanneer ik merk dat onder invloed van de woorden van een ander mijn autonomie negeer, Ik stop en Adem. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik vooraf aan een aankoop waarvan ik denk dat dit een hoog bedrag is, toch eerst zal vergelijken of dit bedrag passend is binnen mijn budget. 

Ik stel mezelf ten doel dat als ik een reactie ervaar op de woorden van een ander toch de prijs die binnen mijn budget past zal betalen. 

Ik stel mezelf ten doel om mijn budget effectief te besteden door eerst prijzen te vergelijken onafhankelijk van de mening van anderen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de gedachte dat ik op de woorden die een ander spreekt niet mijn woord keus maak en zal eerst Adem alvorens over te gaan tot een aankoop die achteraf gezien niet binnen mijn budget kan passen.

Ik realiseer me dat ik eerst de fysieke realiteit van mijn budget als uitgangspunt neem om effectief mijn aankopen te doen. 

Hierdoor verhinder ik mezelf dat ik financiële problemen kan geraken omdat ik in reactie op de invloed van een ander mijn keuze maak.

Ik stel mezelf ten doel dat ik eerst vooraf aan een aankoop de prijzen daadwerkelijk vergelijk en dit communiceer volgens mijn / en vergelijk aan onze argumenten en dit aan en samen met mijn partner communiceer alvorens we / ik overga tot een aankoop.