maandag, oktober 20, 2014

Dag 177 Daadwerkelijk specifiek argumenteren wandelen.


Vandaag heb ik bij meerdere winkeliers info ingewonnen en geïnformeerd naar een specifieke stekker en adapter voor mijn laptop. Bij de eerste werd ik verwezen naar een collega. Beiden hadden deze spullen niet op voorraad. Mijn partner die bij me was had ik vooraf geïnformeerd over het feit dat ik eerst informatie zou inwinnen over de hoogte van het bedrag - waarmee ik vervolgens de prijs kon vergelijken waarop ik vervolgens mijn aankoop besluit zou baseren. Zo dacht ik en dat ik op basis van deze feitelijke informatie kan / kon beslissen. 

Mijn partner is van mening dat als ik informatie inwin bij een winkelier dit volgens haar automatisch een verplichting inhoud om mijn aankoop óók en juist daar te doen. Want vervolgens met informatie van de een bij de andere vergelijken en daar mijn aankoop doen is volgens haar oneerlijk. 

Bij de derde winkelier heb ik dus vanuit het argument dat ik oneerlijk handel - bij de een vergelijk en bij de ander koop - vanuit het argument dat ik dan oneerlijk ben - mijn aankoop wel gedaan zonder verder vergelijk en onderzoek. 

Later bij thuiskomst hebben we via internet prijzen van deze specifieke stekker en adapter vergeleken. Via internet was deze duurder. Achteraf valt de internetprijs in vergelijking met mijn aankoop hoger uit. 

Toch heb ik me laten beïnvloeden in mijn motivatie en keuze om eerst prijzen te vergelijken alvorens over te gaan tot deze aankoop. Ik realiseer me dat ik onder de invloed van woorden van een ander ik in mezelf deze ervaar als een beschuldiging.

Wanneer ik me realiseer dat ik onder invloed van woorden van anderen beschuldiging in mezelf ervaar als kritiek op mijn autonomie, Ik stop en Adem.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me onder invloed van de gedachte dat ik oneerlijk ben niet eerst vergelijk en vervolgens zonder verder onderzoek toch mijn aankoop heb gedaan. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onder invloed van deze gedachte de prijs pas achteraf vergelijk.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat de invloed van woorden van een ander mij beïnvloeden in mijn keuze. Ik realiseer me dat wat ik in mezelf als Herinnering heb aanvaard en toegestaan als aanpassing aan wat een ander communiceert deze energetische aanhechting mij nu beïnvloedt, door mijn reactie op de woorden van een ander die in mezelf actief werd, ik mezelf door deze reactie verhinder om een weloverwogen keuze zoals ik die vooraf in gedachten had als in Hier te maken dit achteraf pas onmogelijk blijkt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat de invloed van mijn partner mijn keuze beïnvloed.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn autonomie om eerst te vergelijken onder invloed van een ander negeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door deze specifieke woord keuze: 'dan ben ik oneerlijk' mijn autonomie betwijfel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn zelfverantwoordelijkheid door een ander laat bepalen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn gedachten om eerst de prijs te vergelijken onderdruk.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn autonomie onderdruk onder invloed van de woorden van een ander mijn mind beïnvloed waarop ik me aanpas en daardoor mijn autonomie negeer. 

Ik realiseer me dat ik in gesprek en dialoog met mijn partner pas achteraf deze realisatie doe. 

Wanneer ik merk dat onder invloed van de woorden van een ander mijn autonomie negeer, Ik stop en Adem. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik vooraf aan een aankoop waarvan ik denk dat dit een hoog bedrag is, toch eerst zal vergelijken of dit bedrag passend is binnen mijn budget. 

Ik stel mezelf ten doel dat als ik een reactie ervaar op de woorden van een ander toch de prijs die binnen mijn budget past zal betalen. 

Ik stel mezelf ten doel om mijn budget effectief te besteden door eerst prijzen te vergelijken onafhankelijk van de mening van anderen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de gedachte dat ik op de woorden die een ander spreekt niet mijn woord keus maak en zal eerst Adem alvorens over te gaan tot een aankoop die achteraf gezien niet binnen mijn budget kan passen.

Ik realiseer me dat ik eerst de fysieke realiteit van mijn budget als uitgangspunt neem om effectief mijn aankopen te doen. 

Hierdoor verhinder ik mezelf dat ik financiële problemen kan geraken omdat ik in reactie op de invloed van een ander mijn keuze maak.

Ik stel mezelf ten doel dat ik eerst vooraf aan een aankoop de prijzen daadwerkelijk vergelijk en dit communiceer volgens mijn / en vergelijk aan onze argumenten en dit aan en samen met mijn partner communiceer alvorens we / ik overga tot een aankoop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten