zaterdag, oktober 25, 2014

Dag 181 In reactie stroomt mind energie.


Op het moment dat ik mijn begrip uitspreek - 'Juist' - dan heb ik de verwachting dat onbegrip en afwijzing 'Onjuist' uitblijft. Dit is echter niet het geval. Beiden zijn namelijk - als vergelijking en verwachting aanwezig in de reactie. Wat ik verwacht is de afwezigheid van 'Onjuist' waardoor de energetische lading van beiden: 'Juist - Onjuist' in deze resonantie toeneemt vanuit de mind gedachten, emotie of gevoelens die ik uit mind woorden koppel aan 'Juist- Onjuist'.

In een gesprek met X heb ik een realisatie. Ik wil helpen nadat ik iets opmerk waarvan ik denk dat dit ondersteunend is voor X die ik iets wil uitleggen. 'Nee, nu niet, ik ben bezig X' in reactie op die van mij. Ik ervaar een sneer in de toon van X. Ik voel me afgewezen en ervaar de grimmige reactie van X rond MIJN navelstreek. 

Ik realiseer me dat ik ongevraagd wil helpen en mijn realisatie wil delen en verwacht dat X mijn toenadering omarmt als steun voor mijn inzicht. Hierdoor wordt ik me gewaar van mijn eigen reactie afwijzing.

Ik realiseer me dat ik mensen steun vanuit mijn perspectief. Ik vraag begrip / steun en ervaar afwijzing. Afwijzing resoneert in het zelfde moment als mijn vraag om begrip. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik het proces van de ander niet kan be├»nvloeden met mijn vraag om steun, zorg of toewijding. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik steun kan bieden nadat ik op mijn verwachting oprecht een correctie heb toegepast. 

Wanneer ik een ander steun biedt vanuit mijn mind perspectief, Ik stop en Adem. 

Ik realiseer me dat door het afwijzen van mijn hulp in de vorm van de sneer deze reactie in mezelf ervaar. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik een juiste balans wil vinden in de ondersteuning van anderen. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik present in het moment de woorden van de ander eerst door me laat inwerken alvorens ik over ga tot reageren of hulp bieden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de gedachte koester om een ander ongevraagd te steunen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben op een reactie van een ander een reactie in mezelf actief heb gemaakt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik eerst mijn reactie verder onderzoek en uitschrijf alvorens ik overga tot adviseren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit afgescheiden in Hier een ander adviseer. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn 
'Beslissing' = 'Waarin ik ga Deelnemen' vanuit
de 'Waarnemer' van mijn mind de ander vanuit mind 
afgescheiden van eenheid en gelijkheid hou. 

Ik realiseer me dat ik hierdoor meer afgescheidenheid genereer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik heb 'Deelgenomen' in mijn mind 'Observaties', en dat is vanuit Observatie uit een Herinnering in Hier Nooit 'Echt' geweest. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn reactie vanuit 'Observatie' ik vanuit mijn Schijnwerkelijkheid als 'Deelnemen' in een 'Observatie' de ander en mezelf bejegen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit een 'Poging' om de Observatie 'Echt' te maken - Wat nooit kan - de ander wil steunen.

Ik realiseer me dat mijn 'Observatie' 'Alles is wat ik 'Geloof'.Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben 'Dat zijn 

mijn Gedachten' ik deze inzet om een ander te steunen.Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik 
vanuit mijn gedachten die ik genereer vanuit mijn 
Herinneringen de ander Observeer en adviseer. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat Alle 
dingen waar ik een 'Structureel Ontwerp' aan heb gegeven, 
als een beschrijving van 'mijn wereld', een 'Observatie' is. 

Ik realiseer me dat het "Alleen" betrekking heeft op datgene wat ik in mezelf aanvaard heb en toegestaan, dus op mezelf van toepassing is en niet op iedereen. Ik realiseer me dat dit daarom slechts een 'Observatie' is. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik 
niet de 'Realiteit' aan een ander nooit kan adviseren vanuit 
mijn mind omdat de 'Werkelijkheid' 'Iedereen' inhoudt en 
niet mijn afgescheiden mind.

Ik realiseer me dat ik vanuit Levende woorden een ander Zelfoprecht ondersteun.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten