vrijdag, augustus 29, 2014

Dag 153 Negatieve Emotie Aanhechting.

Felle ogen 
Vandaag kreeg ik van X door zijn felle oogopslag op mijn bijdrage een naar gevoel. Als reactie hierop trok ik me terug in mijn schulpje. Hierop heb ik bemerkt dat ik later op een compliment van X dissocieerde. Dit omdat ik bleef hangen in zijn oogopslag die dissociatie in gang had gezet, dit in combinatie met het compliment in mezelf verwarring opriep. Opvallend detail is dat het thema tegengestelde boodschappen in relatie en communicatie met anderen net daarvoor was besproken. Ik denk dat mede hierdoor onbewust als gedachte verwarring in combinatie met de felle oogopslag en een moment later een compliment krijgen ik hierdoor dissocieerde.

Wanneer ik in mezelf verwarring ervaar zoals de tegengestelde boodschappen al deden zoals vroeger door de juf die lachte toen ik straf kreeg en hiermee in nu deze huidige situatie vergelijk als in een Herinnering, Ik stop en adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zal doorademen en later hierop zelfvergeving zal toepassen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te participeren in tegen gestelde boodschappen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegengestelde boodschappen aanleiding te laten zijn voor dissociëren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te twijfelen aan een compliment van de trainer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te reageren op felle ogen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn schulpje te kruipen op felle ogen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een ervaring nu te linken aan een ervaring toen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een naar gevoel te creëren door de oogopslag van X op mijn bijdrage en hierin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de oogopslag van iemand te definiëren als fel in plaats mezelf te realiseren dat het mijn reactie feitelijk is die fel is omdat dat is wat reacties zijn, fel.

Ik stel mezelf ten doel dat ik blijf doorademen bij lichte dissociatie en gelijk vergeving zal toepassen en in Hier terug keer zodat ik contact blijf maken als in eenheid en gelijk de trainer zal bejegenen vanuit Leven Gewaarzijn zonder afscheiding zoals in de Geest. Ik realiseer me dat ik door dissociatie mezelf verhinder effectief in Hier te zijn en mijn bijdrage verhinder te leveren aan het groepsproces waarin ik een zinvolle bijdrage lever door middel van het aanleveren van mijn inzichten aan herstel waaraan anderen iets hebben. Ik realiseer me ook dat ik op complimenten van een ander twijfel ontwikkel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op een compliment van een ander twijfel waardoor ik door tegenstrijdige boodschappen mezelf verhinder effectief te zijn. Ik stel mezelf ten doel dat ik zal doorademen om dissociatie te voorkomen. Ik stel mezelf ten doel wat nodig is om te functioneren en om mijn zelfcorrecties agreement en afspraken waarvoor ikzelf verantwoordelijk ben.

donderdag, augustus 28, 2014

Dag 152 mezelf realistisch evalueren.


Wanneer en als Herinneringen een Negatieve Emotionele aanhechting / reactie hebben, Ik stop en adem. Vaak betekent dit dat ik eigenlijk 'vasthoud aan een herinnering uit het verleden. In het verleden leven' en het verleden heeft zo macht over mij in mijn hedendaagse bestaan en de ervaring van mezelf. In mindverleden leven en vooraf speculerenDeze Herinneringen en mijn negatieve reacties erop KUNNEN effect en invloed hebben op beslissingen die ik maak binnen hedendaagse ervaringen. Ik realiseer me dat ik onder invloed van deze mindset niet helder een ‘Uitgesproken Beslissing’ kan maken omdat ik geroerd ben door Momenten uit het Verleden die dus in Hier gebaseerd is op mijn reactie hierop in de Geest. In de Geest als Herinnering nu / toen.  Het kan / kon voorkomen dat ik vanuit dit enthousiast Mindsoferen uitspraken doe die ik nog niet geheel heb onderzocht op haalbaarheid. Ik stel mezelf ten doel dat ik deze dus eerst zal onderzoeken op haalbaarheid alvorens concrete afspraken te kunnen maken. Ik realiseer me dat Mindsoferen een manier is om mijn mind te resetten. In het contact met anderen is deze manier van mijn mind evalueren een uitgelezen kans om samen afspraken te maken. Ik kan en we kunnen samen hierdoor ideeën en mogelijkheden spuien en deze eventueel later vertalen naar concrete afspraken / visie / agreement. Omdat ik Aware ben van mijn Mind gebeuren en de manier waarop in reacties op gebeurtenissen deze actief worden kan ik deze reactie herdefiniëren. Dit doe ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor mijn proces waarop ik oprecht Zelfvergeving toepas.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachten dat ik denk dat anderen mij om mijn keuze negatief zullen evalueren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat als ik me aanpas aan mijn evaluatie het oke is waardoor ik passief afwacht op wat er komen gaat.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te participeren in deze gedachte nog meer angst voor afwijzing in mezelf genereer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben negativiteit te koppelen aan het gevolg van mijn keuzes.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uitspraken en beloftes te doen die voortkomen uit negativiteit.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik deze keuzes achteraf dan moet bijstellen en aanpassen waardoor er meer negativiteit ontstaat in de vorm van verwarring.

Wanneer ik merk dat ik mezelf in mijn gedachte negatief evalueer met woorden: als ik me niet aanpas aan de wensen / eisen van anderen, Ik stop en adem. Ik realiseer me dat ik mezelf verhinderd heb om effectief te zijn door me aan te passen. Ik realiseer me dat door mijn uit de goede vrede willen bewaren juist meer verwarring ontstaat tussen mij en anderen. Ik realiseer me dat ik in de fase alleen deze gedachte identificeer en in een later stadium zal uitwerken. Ik stel mezelf ten doel om effectief te zijn eerst weloverwogen zal bedenken welke gevolgen er kleven aan mijn uitspraken. Ik stel mezelf ten doel alvorens over te gaan tot afspraken en beloftes doen duidelijk zeg dat ik mogelijkheden onderzoek waaraan nog geen afspraken gekoppeld kunnen worden. Deze afspraken maak ik nadat ik mijn overweging weloverwogen heb bekeken. Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn keuzes Zelfbeheerst maak vanuit Zelfbesef alvorens ik uitspraken doe en daardoor verwarring voorkom.

dinsdag, augustus 26, 2014

Dag 150 Opgelucht angst voor de tandarts....


moed : Een man springt over het woord angst op een pijl, ter illustratie van de dapperheid en moed die nodig is om te overwinnen en te veroveren je angsten
Ik stel mezelf ten doel wanneer ik zonder aanleiding als in een gedachte angst voor de tandartsbehandeling ervaar, Ik stop en adem. Ik realiseer me dat er lef voor nodig is om angst te overwinnen. Want vooraf aan een bezoek aan de tandarts dacht ik geregeld aan het moment dat ik uit de tandartsstoel opsta en opgelucht de tandarts praktijk verlaat. Vandaag ga ik naar de tandarts. Nu vooraf ondersteun ik mezelf door mijn angst uit te schrijven en in te kijken. Mijn angst heeft een oorzaak. Deze oorzaak vormt aanleiding voor mijn angst. Ik realiseer me dat deze angsten tijdens latere tandarts bezoeken als herinnering hieraan actief werd. 

Vandaag ga ik naar de Biologische-tandarts. Door tandarts bezoeken in het verleden weet ik dat ik opgelucht ben nadat ik straks weer uit de stoel ben geklommen. Op de lagere school werd er een grote tandarts-bus de speelplaats opgereden. Vanuit het klaslokaal zag ik de bus verschijnen en mijn angst voor de tandartsbehandeling werd actief. 

Op afroep kwam er dan een mevrouw ons klaslokaal binnen en werden kinderen verzocht om mee te gaan richting de bus. Eerst voor controle en later voor behandeling. De kinderen die geen gaatjes hadden kwamen stoer het lokaal weer binnen. De kinderen die wel gaatjes hadden moesten wachten tot behandeling. Het kon goed zijn dat er na de controle enkele dagen tussen zaten alvorens de behandeling daad werkelijk werd uitgevoerd.

Binnen deze sfeer en context werd mijn angst alleen maar meer gevoed. Dit onder invloed van de indrukken en reacties van de andere kinderen. De realiteit in Hier zoals ik vandaag naar de tandarts ga is totaal verschillend aan de tijd toen. Ik ben goed begeleid door de tandarts. Er is een onderzoek verricht naar welke verdoving bij me past en welke vullingen ik kan verdragen. Er is naar mijn onbewuste angst gekeken door middel van een test.Ik heb ook informatie van haar gekregen waarin beschreven staat welke waarde gezonde kiezen hebben voor mijn lichaam. 

In tijden dat ik minder goed voor mezelf heb gezorgd onttrekt het lichaam uit de kiezen bouwstoffen waardoor er van binnenuit gaatjes in de kiezen kunnen ontstaan die zichtbaar werden op röntgenfoto's. Op fysiek niveau worden deze bouwstenen uit de kiezen ontrokken door psychische processen die mij ervan overtuigen dat ik gezond zijn niet waard was.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door tandarts bezoeken in het verleden nu al weet dat ik opgelucht ben nadat ik straks weer uit de stoel ben geklommen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door het ritueel rond de tandarts op de lagere school; dat actief werd door de tandarts-bus die de speelplaats kwam opgereden angst voor de tandarts actief werd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aan wat ik vanuit het klaslokaal zag; 'de bus verschijnen' aan dit moment angst voor de tandartsbehandeling heb verbonden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat op afroep van de mevrouw die ons klaslokaal binnen kwam die kinderen verzocht om mee te gaan richting de bus angst heb gekoppeld.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit de wisselwerking eerst controle en later voor behandeling, uit de wisselwerking wachten ongeduld heb ontwikkelt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door de invloed van de kinderen die geen gaatjes hadden en stoer het lokaal weer binnen kwamen me nog onzekerder heb gevoeld en meer angst kreeg.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de impact die de kinderen die wel gaatjes hadden moesten wachten tot behandeling koppel aan mijn tandarts bezoek vandaag.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de energie die in mezelf ontstaat heb toegestaan uit de gedachte omdat het kon goed zijn dat er na de controle enkele dagen tussen zaten alvorens de behandeling daadwerkelijk werd uitgevoerd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat binnen deze gedachte en participeren in deze gedachte ik me nu en hierdoor OOK realiseer dat ik binnen de sfeer en context ervan mijn angst meer wordt gevoed.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me door de invloed uit indrukken en reacties van de andere kinderen negatief heb laten beïnvloeden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vooraf mijn opgelucht gevoels- aanhechting de realiteit aan in Hier zoals ik vandaag naar de tandarts ga aan vergelijk omdat deze situatie in hier totaal verschillend is aan de tijd toen omdat ik me realiseer dat ik goed ben begeleid door de tandarts. Ik realiseer me dit omdat er onderzoek is verricht welke verdoving bij me past en welke vullingen ik kan verdragen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de informatie van de tandarts waarin beschreven staat welke waarde gezonde kiezen hebben voor mijn lichaam beter had willen bestuderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik minder aandaht dan gepland heb geschonken aan de informatie van de tandarts.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in tijden dat ik minder goed voor mezelf heb gezorgd mijn fysieke lichaam uit mijn kiezen bouwstoffen heeft onttrokken waardoor er van binnenuit gaatjes in de kiezen kunnen en zijn ontstaan die zichtbaar werden op röntgenfoto's.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf heb toegestaan om roofbouw te plegen op mijn lichaam waardoor op fysiek niveau bouwstenen uit mijn kiezen werden ontrokken door onbewuste angst en andere psychische processen die mij ervan overtuigen dat ik gezond zijn niet waard was.

Ik stel mezelf ten doel wanneer ik zonder aanleiding als in een gedachte angst voor de tandartsbehandeling ervaar, Ik stop en adem. Ik realiseer me dat ik in plaats van opgelucht iets stabielers voor mijn tandbehandeling kan kiezen; 'ik heb doorgeademd en mijn kiezen/lichaam ondersteund door het laten verwijderen van amalgaam/kwik en dit gaat soepel en gemakkelijk, waardoor ik op mijn gemak de tandartsstoel ben uitgestapt. Ik realiseer me dat ik me hierdoor meer op mijn gemak ervaring versterkt. Ik realiseer me ook dat naast de instructie die ik heb gekregen van de tandarts zij voorzichtig, begripvol en rustig in het onderzoek. Ik stel mezelf ten doel dat ik de voedingssupplementen ter ondersteuning van de reiniging van lichaam zal gebruiken zodat ik mezelf niet langer verhinder om effectief mezelf te ondersteunen. Ik stel mezelf ten doel dat ik me meer zal verdiepen in het thema gezondheid ten aanzien van de wisselwerking tussen psychische processen en de invloed op het fysiek. Ik stel mezelf ten doel meer holistische informatie te gebruiken binnen mijn visie op hulpverlenen.

woensdag, augustus 20, 2014

Dag 151 Fysieke pijntjes resonantie


In de BORST zit een systeem, een circulair systeem, dat de manier van 'opvoeden' van je ouders bevat, inclusief de generaties die hen zijn voorgegaan, waarmee je overlevingsstrategieën krijgt aangeleerd om een aanvaardbaar en (volgens ouders) goedgekeurd bestaan hier op Aarde op te bouwen. Dat wil zeggen, ouders leren je het verschil tussen 'goed' en 'kwaad', 'juist' en 'verkeerd', hetgeen moraal- en polariteitsystemen zijn in de vorm van 'aanvaardbare' en 'goedgekeurde' manieren van leven voor hun dierbare kind. Ouders geven datgene aan hun kinderen hier op Aarde door, wat door hun eigen ouders aan hen werd doorgegeven. Het BORSTpunt bevat het Familiesysteem, dat is geïmplanteerd om het onderwijsmodel tussen ouders en kinderen in stand te houden. Met andere woorden, dit is het doorgeefluik van de erfzonde.

Gisteren werd ik herinnert aan het feit dat iemand die ik ken zonder enige uitleg van het scherm verdwijnt en dat me dit toen raakte. Ik was toen weken van slag en liep rond met waarom vragen die door mijn hoofd spookten. Vragen waarop ik geen antwoord heb gekregen. Die me met vol onbegrip op het waarom antwoord bedroefd maakte en onzeker. Gisteren gebeurde dit weer. Ik heb vannacht goed geslapen en vanmorgen mijn klusjes in huis gedaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de verwachting van een antwoord op mijn waarom vraag.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik hierdoor bedroefdheid in mezelf heb aanvaard en toegestaan in mijn fysiek.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door bedroefdheid mijn woorden toen heb ingeslikt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bij het uitblijven van antwoorden op mijn waarom vragen toen onzekerheid heb geïnstalleerd binnen mijn psyche.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn Zelfoprecht als in hier toen heb belast met negatieve energetische lading die ik in mijn fysieke lichaam heb opgeslagen als pijntjes.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben op waarom vragen antwoorden die uitblijven blijf resoneren waardoor fysieke bedroefdheid pijntjes actief blijven binnen mijn lichaam.

Wanneer ik waarom vragen in mezelf actief als reactie op het uitblijven antwoorden signaleer, Ik stop en adem. Ik realiseer me dat anderen zelf verantwoordelijk zijn voor de keuze om van het beeldscherm te verdwijnen waarop ik als in Hier geen antwoord kan bedenken dat relevant is. Ik realiseer me dit volkomen waardoor ik niet resoneer op de fysieke klachten van mijn waarom vragen antwoorden uitblijven resonantie binnen mijn fysiek. Ik realiseer me door door te ademen ik in Hier blijf en mezelf niet verhinder om effectief te zijn. Effectief waardoor ik klusjes in en om huis uitvoer en afspraken met mensen naleef.

dinsdag, augustus 19, 2014

Dag 149 Gezonde twijfel Just Breath...


Breath
Ik realiseer me dat ik bij gezonde twijfel aan mijn bijdrage Ik stop en adem (zie link) alvorens over te gaan tot het uitspreken van mijn woorden als bijdrage aan een gesprek. Door op mijn handen te gaan zitten stel ik dit moment uit. Aan hulp bieden koppel ik een Positieve Gevoels Aanhechting. Omdat ik twijfel heb ervaren stop ik en adem. Een Dimensie om in overweging te nemen als het gaat om het vasthouden aan Herinneringen met Positieve Gevoelsreacties, is dat je in wezen een 'oordeel' plaatst op een Moment / Ervaring uit het Verleden, waarin: als we een Echte ‘dierbare herinnering’ hebben aan iets / iemand, hebben we de neiging om die herinnering / ervaring / relatie uit het verleden te Vergelijken met een geheel Nieuw hedendaags moment of hedendaagse ervaring / relatie.

Het gevolg hiervan dat we dan nooit echt onvoorwaardelijk kunnen zijn binnen een hedendaags moment en het ervaren 'zoals het is', omdat we het altijd vergelijken met een Herinnering uit het Verleden waarvan wij geloven dat het 'beter' is. Ons niet realiserend dat, wat die Herinnering uit het Verleden in feite 'beter' maakte was meer de omvang van het Gevoel / de Energie die we eraan gehecht hadden / waar we aan vasthouden hierin. En zo, zelfs in de Positieve Gevoelsaanhechtingen / Gevoelsreacties – kunnen we 'gevangen gehouden worden in onze eigen Geest door ons eigen Verleden' en niet echt compleet in het moment leven. 

Tijdens een gesprek denk ik aan het woord schaamte. s'Middags had ik in een boek gelezen over dit thema en op internet gezocht naar kenmerken. s'Avonds in het gesprek denk ik het woord schaamte dat gelijktijdig door een ander wordt uitgesproken. 

Ik denk dat mijn bijdrage aan dit thema misschien teveel kan zijn en zeg niks. S'middags heb ik gedacht over afstemming mbt informatie delen. Ik realiseer me dat ging twijfelen en aan mijn bijdrage wel een Positieve Gevoels Aanhechting toeken omdat ik een ander kan ondersteunen. 

Qua afstemming ben ik op mijn handen gaan zitten en heb geluisterd wat de ander verteld. Omdat ik twijfel over dit punt ga ik dit met mijn buddy bespreken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het schaamte als woord te denken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als woord schaamte dit als gedachten te denken waardoor ik afgescheiden ben van het huidige moment.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hierdoor niet onvoorwaardelijk als in Hier aanwezig te zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik niet zeker ben of ik onvoorwaardelijk in Hier ben of als gedachte in woord schaamte opkomt omdat ik over het thema s'middags heb gelezen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door de instructie / advies van een ander aan mijn inzet binnen een gesprek deze twijfel ontstaat / bewust is gemaakt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard vergelijking juiste afstemming op een ander zoek. 

Ik realiseer me dat ik me alleen maar af kan stemmen op Zelfoprecht Leven Gewaarzijn omdat mijn gedachten afscheiding betreft hiervan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te willen afstemmen op afscheiding en dit verbind aan iemand anders effectief ondersteunen.

Ik vergeef mezelf NIET toegestaan en aanvaard te denken mijn vergelijking juist afscheiding impliceert.

Wanneer ik merk dat ik twijfel over mijn afstemming, Ik stop en adem. Ik stel mezelf ten doel dat ik dit bespreek met mijn buddy. Door mijn twijfel te beschrijven kom ik tot het inzicht dat ik juist in mijn afstemming als bijdrage leveren juist afscheiding genereer.

Ik stel mezelf ten doel me vaker af te stemmen op mijn innerlijk proces en zal doorademen, zal uitschrijven en vergeven. 

Ik realiseer me dat ik wel het woord schaamte letterlijk hoor uitspreken door een ander zonder verwachting vooraf. 

Ik realiseer me dat dit een gevalletje gezonde twijfel is wat ik zal bespreken met mijn buddy. Ik stel mezelf ten doel dat ik om effectief te zijn tijdens een gesprek mijn twijfels eerst in mezelf zal onderzoeken.zondag, augustus 17, 2014

Dag 148 Previous Mindfuck outcome

Mindfuck outcome
In mijn previous blog beschreef ik dat ik X ongevraagd bescherming heb geboden waarop Y mij later beschuldigd van het feit dat ik altijd zijn partners wil versieren. Vandaag was ik ergens op visite waarin deze gebeurtenis kort in me opkomt naar aanleiding van een nieuwe aanname nu dat iemand beweert dat ik gevoelens heb voor de partner van een ander. Y heb ik toen een slaapplaats aangeboden. Naast het feit dat ik Y daadwerkelijk hulp heb geboden werd ik ook door Y vals beschuldigd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben razend te reageren in reactie op de beschuldiging van Y.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hulp bieden koppel aan valse beschuldiging.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de verwachting de voorwaarde dat iemand anders mij niet mag beschuldigen en wel mijn hulp dient te waarderen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de beschuldiging van Y ervaar als oordeel.

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben dat ik deze beschuldiging eerder in mijn leven als ervaring / herinnering in mezelf heb aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn hulp aanbieden door de beschuldiging zie als ondankbaarheid. Ik realiseer me dat beiden - iemand beschuldigd mij en ik bied mijn hulp aan - los van elkaar kunnen existeren. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik aan hulp bieden niet langer de verwachting koppel dat iemand anders daarnaast als mijn voorwaarde ergens aan dient te voldoen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan hulp aanbieden onbewust de verwachting koppel dat de ander eigenlijk zijn frustratie niet mag uiten. 

Ik realiseer me dat in een wereld waarin ik eenheid en gelijkheid Leven ondersteun de ander en alle anderen juist wel mind frustratie moet uiten / uitschrijven. 

Ik realiseer me dat door mind frustratie uiten als in zelf verantwoordelijk zijn effectief is om deze eenheid en gelijkheid te genereren.

Ik realiseer me dat ik door het uitschrijven van het reactiepatroon beschuldiging vanmorgen niet in reactie ben geschoten en in Hier aanwezig bleef. Ik heb doorgeademd en me gerealiseerd dat ik geen gevoelens koester voor iemands partner waardoor ik geen reactie ervaar. 

Ik kan deze vergelijking maken in reactie op een beschuldiging door een ander die ik destijds wel als beschuldiging heb ervaren. 

Ik realiseer me hierdoor de werkzaamheid van doorademen Zelfvergeving en zelfcorrectie toepassen, dat ik door dit zien het is oké ervaar en dat ik mezelf effectief ondersteun. 

Hierdoor verhinder ik mezelf om in een mind reactie te gaan. Ik realiseer me deze gewaarwording door de woorden als in beschuldiging eerder als in vergelijking als in mij uitblijven van een reactie na de woorden van vandaag dat ik effectief mezelf ondersteund heb.

zaterdag, augustus 16, 2014

Dag 147 Elkaar aanvullen of wandel jezelf?

wandel jezelf
Wanneer ik merk dat ik iemand ongevraagd wil aanvullen en van advies wil voorzien, Ik stop en adem. Om mezelf effectief te profileren in het contact met anderen zal ik ongevraagd nooit iemand adviseren. Zelfs op de vraag van iemand om advies zal ik met open vragen de ander bewegen en stimuleren zelf correcties te zoeken voor zijn of haar vragen. Ik stel me ten doel dat ik deze voornemens binnen mijn werk en stage zal Leven. Vanuit presentie wil ik anderen bewegen zelf mogelijkheden in zichzelf te vinden. Ik realiseer me dat door mij ongevraagd verantwoordelijk te maken voor het welzijn van anderen ik ongelijkheid in de wereld zet. Ik realiseer me ook dat ik in het gesprek met Miranda tot dit inzicht ben gekomen. Ik dank haar dat ze mij onvoorwaardelijk steunt vanuit haar blik op eenheid en gelijkheid voor alle Leven in Hier visie / inzicht / blik / kijk.

Elkaar aanvullen.

Om X te beschermen tegen de negativiteit van Y geef ik advies: laat hem maar lopen en loop jij niet achter hem aan zoals een slaaf dient te gehoorzamen. 

Wat ik signaleer is dat Y X manipuleert met zijn woorden, ogen en gedrag. 

Vervolgens zeg ik 'door nu achter hem aan te lopen bepaalt Y jou gedrag. Jij dient te gehoorzamen en te doen wat hij van je verwacht. Ik vervolg omdat hij wegloopt ontvlucht hij zijn mind situatie. Als jij hieraan meedoet stem je toe dat met zijn mind omdat hij wegloopt zal hij dit een volgende keer weer doen. 

Binnen deze context geef ik ongevraagd advies aan X die hier niet om heeft gevraagd. Ik geef ongevraagd advies. Onbewust koppel ik hieraan een Positieve Gevoels Aanhechting.

Ik maak me ongevraagd verantwoordelijk voor het welzijn van X. Ik wil haar aanvullen. Door mijn bemoeienis veroordeel ik Y. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben X ongevraagd aan te vullen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben Y hierdoor onbewust te veroordelen voor zijn gedrag.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door mijn bemoeienis het gedrag van een ander te bepalen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mezelf verantwoordelijk voel en hieraan een positieve gevoels aanhechting heb gekoppelt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ongevraagd gedrag van anderen te beoordelen op effectiviteit.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben binnen deze context onbewust nog de realiteit van een eerdere ervaring heb gekoppeld.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de houding, gedrag en ogen geïnterpreteerd volgens mijn mind als basis zag om iemand anders te instrueren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onder invloed van drank moedig gedrag gegenereerd in reactie op gedrag van anderen en hieraan mijn negatief geladen waarneming heb koppelt.

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben eerder met drank te stoppen en anderen van mijn gedrag - drinken - en advies heb voorzien dat ikzelf daarvoor al heb veroordeelt.

vrijdag, augustus 15, 2014

Dag 146 Zelfoprecht begrijpenJe moet goed begrijpen dat zelfoprechtheid niet over het uitspreken van je gedachten, emotionele en gevoelsmatige reacties gaat. Nee, zelfoprechtheid komt niet van de mind - velen begrijpen zelfoprechtheid, zelfeerlijkheid verkeerd - als je denkt dat zelfoprechtheid is dat je uitspreekt wat er in je mind is... nee, dat is oprechtheid. Oprechtheid is wanneer je spreekt vanuit de mind - gedachten, emoties of gevoelens. ZELFoprechtheid is wanneer je JOU uitspreekt. 

We zijn in het proces van het beseffen wat zelfoprechtheid is, daarom: 'spreek' ik in mijn schrijven 'uit wat er is' en daardoor zul je dus ontdekken wat zelfoprechtheid voor jou als jou, is / kan zijn.  Lees meer over Zelfoprecht


Tijdens een groepsgesprek ging de telefoon van een van de instructeurs die daarop correct doch abrupt de ruimte verliet. Zijn collega instructeur bleef alleen achter met de groep. De eerste trainer had tot dat moment de leiding over het groepsgesprek. Ik dacht nu moet hij zonder de steun van de ander Alleen de training vervolgen. 

Ik realiseer me dat de trainer de ruimte had verlaten zonder duidelijke communicatie over het hoe en wat nu verder. Hierdoor ontstond als reactie in mezelf onduidelijkheid. Ik herinnerde me een concreet voorbeeld dat ik als kind alleen door het bos struinde en s'middags thuis kwam en er geen tijd was voor een praatje of overleg of doorspreken hoe mijn dag was verlopen of huiswerk moest maken. Het bekende kopje thee moment ontbrak. 

Ten aanzien van het punt overleg en de dag doorspreken en voorspelbare vervolg taken was er binnen ons gezin geen duidelijke structuur. De andere trainer zat er een beetje stilletjes bij, waarop ik dacht wat zielig voor je dat je er zo alleen bij zit. Hierdoor werd ik me bewust van mijn Negatieve Emotie Aanhechting die ik vandaag in dit blog dus beschrijf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn beleving er alleen voor te staan vanuit leegte mijn leven heb gewandeld.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben anderen te zien als leider waarop ik zielig als woorden ervaar ten aanzien van de andere trainer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn taken en activiteiten niet concreet te plannen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zonder planning geen commitment met mezelf te maken ten aanzien van mijn leiderschap.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben initiatief van mijn handelen door het gedrag van anderen en hun invloed mezelf sterk laat beïnvloeden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gezin verantwoordelijk te maken voor mijn onduidelijke planning.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ongeduldig te zijn en daarop uit een NGA impulsief te handelen om te ontladen in plaats van ademen daadwerkelijk toepassen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn beleving er alleen voor staan zelf gecreëerd heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gebrek aan aandacht voor begeleiding en ondersteuning te vertalen naar leegte.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de goede ontwikkelingen die ik heb doorlopen niet / onvoldoende te waarderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn groeiproces te onder waarderen ten aanzien van waardering hebben wat ik wel gerealiseerd heb.

Om effectief te zijn stel ik mezelf ten doel dat ik mijn ontwikkeling meer mag waarderen / zien als realistische groeiproces waarin ik meer zelfvertrouwen heb gekregen. Ik realiseer me dat ik moedige keuzes heb gemaakt, beter heb leren plannen en organiseren, meer overzicht heb over datgene wat er in een moment in woorden als in reacties ontstaat en ook datgene ervaar wat voorbij aan reacties als levende woorden is.

Ik realiseer me als ik iemand als zielig ervaar me realiseer dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun welzijn, Ik stop en dooradem. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik initiatief toon en verantwoordelijk zijn heb ontwikkelt daadwerkelijk wandel en toepas. 
woensdag, augustus 13, 2014

Dag 145 Better argument as a justification.

In de film met de bezopen man die ladderzat uit zijn auto is gestapt herinner ik me een gesprek met X die ooit heeft verteld dat hij in iemand een goed voorbeeld zag als reden om te stoppen met drank. Aan het argument als het ander lukt zal het mij ook zal lukken droog te blijven. Droog betekent abstinent en na een tijd van alcoholisme geen alcohol nuttigen. Omdat ik aan de woorden van X een positief voornemen  / verantwoordelijkheid als Positieve Gevoels Aanhechting koppel, ervaar ik ergernis als ik in de film de man dronken achter het stuur zie zitten, in tegenstelling tot X die droog wil zijn. 

Het voornemen ervaar ik als positief. Het drankgebruik ergert mij omdat ik het onverantwoordelijk vind dat hij dronken in zijn auto stapt. Zijn gedrag vind ik negatief (emotie boos) ten aanzien van het voornemen. Ik vergelijk zijn voornemen met mijn verantwoordelijkheidsgevoel. 

Ik sta droog. Door mijn vergelijking plaats ik mijzelf in een betere positie. Want droog staan vind ik beter dan dronken achter het stuur kruipen en verbind ik aan beter waarin ik een oordeel denk. 

Doordat ik mezelf - in een flits - beter vind creëer ik ongelijkheid. Ik realiseer me in dat zelfde moment dat ikzelf terugvallen had. Ik heb terugval ervaren als onderdeel van het stoppen met alcohol drinken. In die zin is het beter om terugval te ervaren als onderdeel van het proces om te droog staan te ervaren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn verantwoordelijkheid gevoel koppel aan de terugval van de man als beter.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ergernis genereer bij de gedachte dat de man dronken achter het stuur stapt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik het dronken van de man veroordeel in combinatie met onveiligheid van dronken achter het stuur kruipen.

Wanneer ik merk dat ik mezelf beter beoordeel in vergelijking met de situatie van een ander die alcohol gebruikt, Ik stop en Adem. Ik stel mezelf ten doel dat ik me realiseer dat ieder ander mens zijn eigen proces wandelt te realiseren op de momenten dat ik mezelf als beter zie. Ik stel mezelf ten doel eenheid en gelijkheid voor alle Leven voor ogen te houden op de momenten dat ik wil oordelen, waarop ik onmiddellijk zal doorademen en later mijn kijk zal vergeven en uitschrijven. Ik realiseer me zolang ik mezelf verhinder in mijn gedachte beter ik niet effectief ben. Ik realiseer me dat een ieder andere mensen zelf beslist hoe hij achter het stuur van zijn auto stapt en dat ik hierin mijn verantwoordelijkheidsgevoel dat ik droog sta niet mag afmeten. Mijn gedrag rechtvaardigt nooit anderen, zelf als in een flits, te veroordelen. Ik realiseer me dat ik dan juist ongelijkheid creëer. Ik realiseer me dit feit in het moment van observatie als reactie op de man waardoor ik kon Door Ademen.

dinsdag, augustus 12, 2014

Dag 144 Judging a person


Alvorens ik iemand wil veroordelen om haar / zijn gedrag, Ik stop en adem. Ik zie in een film op tv een man met drank op uit zijn auto stappen. Ik koppel hieraan een negatieve Emotionele Aanhechting omdat zijn onverantwoordelijk gedrag mij boos maakt. Ik denk aan de onveilige situatie die dit oplevert. Ik zie aan de beelden dat er waar de man voorbij rijdt kleine kinderen wonen. Ook is er een school in de buurt. Later wordt dit met deze man besproken. Hij word gewezen op het feit dat het in het vervolg verstandig is om zijn fietstassen vol met drank te laden en zijn auto te laten staan. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben boosheid te ervaren in reactie op de daad van de man.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ergernis te ervaren in relatie tot een ervaring / herinnering aan mijn vader die met drank op in zijn auto ging rijden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de man in kwestie  niet verantwoordelijk te vinden ten aanzien van met drank op achter het stuur gedrag en daardoor de veiligheid van andere weggebruikers veronachtzaamt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik weinig tot geen respect voor deze man heb ten aanzien van met drank op deel nemen aan het verkeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zelf met drank op aan het verkeer hen deel genomen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf in een positie plaats ten aanzien van de man en mijn auto gebruik met drank, in mijn denken en reactie juist IK ongelijkheid in de wereld versterkt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik niet zijn drankgebruik veroordeel als wel zijn auto gebruik en mijn gedachte niet rechtvaardig.

Wanneer ik alvorens ik iemand wil veroordelen om haar / zijn gedrag, Ik stop en adem. Ik stel mezelf ten doel dat ik de man in vertrouwen zou nemen en apart en zijn gedrag zou bespreken. Ik realiseer me dat niet zijn drank maar deelname aan het verkeer ergernis oproept. Ik realiseer me ook dat ik dit zelf wel eens heb gedaan. Ik stel mezelf ten doel dat ik effectief wil zijnen gedrag van anderen nooit wil veroordelen alvorens mijn eigen boosheid en ergernis onderzocht en uitgeschreven te hebben. Ik realiseer me dat ik mezelf effectief stel en ondersteun om gelijkheid en eenheid in de wereld te zetten door niet over anderen te oordelen.