zaterdag, augustus 16, 2014

Dag 147 Elkaar aanvullen of wandel jezelf?

wandel jezelf
Wanneer ik merk dat ik iemand ongevraagd wil aanvullen en van advies wil voorzien, Ik stop en adem. Om mezelf effectief te profileren in het contact met anderen zal ik ongevraagd nooit iemand adviseren. Zelfs op de vraag van iemand om advies zal ik met open vragen de ander bewegen en stimuleren zelf correcties te zoeken voor zijn of haar vragen. Ik stel me ten doel dat ik deze voornemens binnen mijn werk en stage zal Leven. Vanuit presentie wil ik anderen bewegen zelf mogelijkheden in zichzelf te vinden. Ik realiseer me dat door mij ongevraagd verantwoordelijk te maken voor het welzijn van anderen ik ongelijkheid in de wereld zet. Ik realiseer me ook dat ik in het gesprek met Miranda tot dit inzicht ben gekomen. Ik dank haar dat ze mij onvoorwaardelijk steunt vanuit haar blik op eenheid en gelijkheid voor alle Leven in Hier visie / inzicht / blik / kijk.

Elkaar aanvullen.

Om X te beschermen tegen de negativiteit van Y geef ik advies: laat hem maar lopen en loop jij niet achter hem aan zoals een slaaf dient te gehoorzamen. 

Wat ik signaleer is dat Y X manipuleert met zijn woorden, ogen en gedrag. 

Vervolgens zeg ik 'door nu achter hem aan te lopen bepaalt Y jou gedrag. Jij dient te gehoorzamen en te doen wat hij van je verwacht. Ik vervolg omdat hij wegloopt ontvlucht hij zijn mind situatie. Als jij hieraan meedoet stem je toe dat met zijn mind omdat hij wegloopt zal hij dit een volgende keer weer doen. 

Binnen deze context geef ik ongevraagd advies aan X die hier niet om heeft gevraagd. Ik geef ongevraagd advies. Onbewust koppel ik hieraan een Positieve Gevoels Aanhechting.

Ik maak me ongevraagd verantwoordelijk voor het welzijn van X. Ik wil haar aanvullen. Door mijn bemoeienis veroordeel ik Y. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben X ongevraagd aan te vullen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben Y hierdoor onbewust te veroordelen voor zijn gedrag.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door mijn bemoeienis het gedrag van een ander te bepalen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mezelf verantwoordelijk voel en hieraan een positieve gevoels aanhechting heb gekoppelt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ongevraagd gedrag van anderen te beoordelen op effectiviteit.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben binnen deze context onbewust nog de realiteit van een eerdere ervaring heb gekoppeld.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de houding, gedrag en ogen geïnterpreteerd volgens mijn mind als basis zag om iemand anders te instrueren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onder invloed van drank moedig gedrag gegenereerd in reactie op gedrag van anderen en hieraan mijn negatief geladen waarneming heb koppelt.

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben eerder met drank te stoppen en anderen van mijn gedrag - drinken - en advies heb voorzien dat ikzelf daarvoor al heb veroordeelt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten