donderdag, augustus 28, 2014

Dag 152 mezelf realistisch evalueren.


Wanneer en als Herinneringen een Negatieve Emotionele aanhechting / reactie hebben, Ik stop en adem. Vaak betekent dit dat ik eigenlijk 'vasthoud aan een herinnering uit het verleden. In het verleden leven' en het verleden heeft zo macht over mij in mijn hedendaagse bestaan en de ervaring van mezelf. In mindverleden leven en vooraf speculerenDeze Herinneringen en mijn negatieve reacties erop KUNNEN effect en invloed hebben op beslissingen die ik maak binnen hedendaagse ervaringen. Ik realiseer me dat ik onder invloed van deze mindset niet helder een ‘Uitgesproken Beslissing’ kan maken omdat ik geroerd ben door Momenten uit het Verleden die dus in Hier gebaseerd is op mijn reactie hierop in de Geest. In de Geest als Herinnering nu / toen.  Het kan / kon voorkomen dat ik vanuit dit enthousiast Mindsoferen uitspraken doe die ik nog niet geheel heb onderzocht op haalbaarheid. Ik stel mezelf ten doel dat ik deze dus eerst zal onderzoeken op haalbaarheid alvorens concrete afspraken te kunnen maken. Ik realiseer me dat Mindsoferen een manier is om mijn mind te resetten. In het contact met anderen is deze manier van mijn mind evalueren een uitgelezen kans om samen afspraken te maken. Ik kan en we kunnen samen hierdoor ideeĆ«n en mogelijkheden spuien en deze eventueel later vertalen naar concrete afspraken / visie / agreement. Omdat ik Aware ben van mijn Mind gebeuren en de manier waarop in reacties op gebeurtenissen deze actief worden kan ik deze reactie herdefiniĆ«ren. Dit doe ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor mijn proces waarop ik oprecht Zelfvergeving toepas.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachten dat ik denk dat anderen mij om mijn keuze negatief zullen evalueren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat als ik me aanpas aan mijn evaluatie het oke is waardoor ik passief afwacht op wat er komen gaat.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te participeren in deze gedachte nog meer angst voor afwijzing in mezelf genereer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben negativiteit te koppelen aan het gevolg van mijn keuzes.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uitspraken en beloftes te doen die voortkomen uit negativiteit.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik deze keuzes achteraf dan moet bijstellen en aanpassen waardoor er meer negativiteit ontstaat in de vorm van verwarring.

Wanneer ik merk dat ik mezelf in mijn gedachte negatief evalueer met woorden: als ik me niet aanpas aan de wensen / eisen van anderen, Ik stop en adem. Ik realiseer me dat ik mezelf verhinderd heb om effectief te zijn door me aan te passen. Ik realiseer me dat door mijn uit de goede vrede willen bewaren juist meer verwarring ontstaat tussen mij en anderen. Ik realiseer me dat ik in de fase alleen deze gedachte identificeer en in een later stadium zal uitwerken. Ik stel mezelf ten doel om effectief te zijn eerst weloverwogen zal bedenken welke gevolgen er kleven aan mijn uitspraken. Ik stel mezelf ten doel alvorens over te gaan tot afspraken en beloftes doen duidelijk zeg dat ik mogelijkheden onderzoek waaraan nog geen afspraken gekoppeld kunnen worden. Deze afspraken maak ik nadat ik mijn overweging weloverwogen heb bekeken. Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn keuzes Zelfbeheerst maak vanuit Zelfbesef alvorens ik uitspraken doe en daardoor verwarring voorkom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten