dinsdag, augustus 12, 2014

Dag 144 Judging a person


Alvorens ik iemand wil veroordelen om haar / zijn gedrag, Ik stop en adem. Ik zie in een film op tv een man met drank op uit zijn auto stappen. Ik koppel hieraan een negatieve Emotionele Aanhechting omdat zijn onverantwoordelijk gedrag mij boos maakt. Ik denk aan de onveilige situatie die dit oplevert. Ik zie aan de beelden dat er waar de man voorbij rijdt kleine kinderen wonen. Ook is er een school in de buurt. Later wordt dit met deze man besproken. Hij word gewezen op het feit dat het in het vervolg verstandig is om zijn fietstassen vol met drank te laden en zijn auto te laten staan. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben boosheid te ervaren in reactie op de daad van de man.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ergernis te ervaren in relatie tot een ervaring / herinnering aan mijn vader die met drank op in zijn auto ging rijden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de man in kwestie  niet verantwoordelijk te vinden ten aanzien van met drank op achter het stuur gedrag en daardoor de veiligheid van andere weggebruikers veronachtzaamt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik weinig tot geen respect voor deze man heb ten aanzien van met drank op deel nemen aan het verkeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zelf met drank op aan het verkeer hen deel genomen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf in een positie plaats ten aanzien van de man en mijn auto gebruik met drank, in mijn denken en reactie juist IK ongelijkheid in de wereld versterkt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik niet zijn drankgebruik veroordeel als wel zijn auto gebruik en mijn gedachte niet rechtvaardig.

Wanneer ik alvorens ik iemand wil veroordelen om haar / zijn gedrag, Ik stop en adem. Ik stel mezelf ten doel dat ik de man in vertrouwen zou nemen en apart en zijn gedrag zou bespreken. Ik realiseer me dat niet zijn drank maar deelname aan het verkeer ergernis oproept. Ik realiseer me ook dat ik dit zelf wel eens heb gedaan. Ik stel mezelf ten doel dat ik effectief wil zijnen gedrag van anderen nooit wil veroordelen alvorens mijn eigen boosheid en ergernis onderzocht en uitgeschreven te hebben. Ik realiseer me dat ik mezelf effectief stel en ondersteun om gelijkheid en eenheid in de wereld te zetten door niet over anderen te oordelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten