dinsdag, augustus 19, 2014

Dag 149 Gezonde twijfel Just Breath...


Breath
Ik realiseer me dat ik bij gezonde twijfel aan mijn bijdrage Ik stop en adem (zie link) alvorens over te gaan tot het uitspreken van mijn woorden als bijdrage aan een gesprek. Door op mijn handen te gaan zitten stel ik dit moment uit. Aan hulp bieden koppel ik een Positieve Gevoels Aanhechting. Omdat ik twijfel heb ervaren stop ik en adem. Een Dimensie om in overweging te nemen als het gaat om het vasthouden aan Herinneringen met Positieve Gevoelsreacties, is dat je in wezen een 'oordeel' plaatst op een Moment / Ervaring uit het Verleden, waarin: als we een Echte ‘dierbare herinnering’ hebben aan iets / iemand, hebben we de neiging om die herinnering / ervaring / relatie uit het verleden te Vergelijken met een geheel Nieuw hedendaags moment of hedendaagse ervaring / relatie.

Het gevolg hiervan dat we dan nooit echt onvoorwaardelijk kunnen zijn binnen een hedendaags moment en het ervaren 'zoals het is', omdat we het altijd vergelijken met een Herinnering uit het Verleden waarvan wij geloven dat het 'beter' is. Ons niet realiserend dat, wat die Herinnering uit het Verleden in feite 'beter' maakte was meer de omvang van het Gevoel / de Energie die we eraan gehecht hadden / waar we aan vasthouden hierin. En zo, zelfs in de Positieve Gevoelsaanhechtingen / Gevoelsreacties – kunnen we 'gevangen gehouden worden in onze eigen Geest door ons eigen Verleden' en niet echt compleet in het moment leven. 

Tijdens een gesprek denk ik aan het woord schaamte. s'Middags had ik in een boek gelezen over dit thema en op internet gezocht naar kenmerken. s'Avonds in het gesprek denk ik het woord schaamte dat gelijktijdig door een ander wordt uitgesproken. 

Ik denk dat mijn bijdrage aan dit thema misschien teveel kan zijn en zeg niks. S'middags heb ik gedacht over afstemming mbt informatie delen. Ik realiseer me dat ging twijfelen en aan mijn bijdrage wel een Positieve Gevoels Aanhechting toeken omdat ik een ander kan ondersteunen. 

Qua afstemming ben ik op mijn handen gaan zitten en heb geluisterd wat de ander verteld. Omdat ik twijfel over dit punt ga ik dit met mijn buddy bespreken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het schaamte als woord te denken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als woord schaamte dit als gedachten te denken waardoor ik afgescheiden ben van het huidige moment.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hierdoor niet onvoorwaardelijk als in Hier aanwezig te zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik niet zeker ben of ik onvoorwaardelijk in Hier ben of als gedachte in woord schaamte opkomt omdat ik over het thema s'middags heb gelezen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door de instructie / advies van een ander aan mijn inzet binnen een gesprek deze twijfel ontstaat / bewust is gemaakt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard vergelijking juiste afstemming op een ander zoek. 

Ik realiseer me dat ik me alleen maar af kan stemmen op Zelfoprecht Leven Gewaarzijn omdat mijn gedachten afscheiding betreft hiervan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te willen afstemmen op afscheiding en dit verbind aan iemand anders effectief ondersteunen.

Ik vergeef mezelf NIET toegestaan en aanvaard te denken mijn vergelijking juist afscheiding impliceert.

Wanneer ik merk dat ik twijfel over mijn afstemming, Ik stop en adem. Ik stel mezelf ten doel dat ik dit bespreek met mijn buddy. Door mijn twijfel te beschrijven kom ik tot het inzicht dat ik juist in mijn afstemming als bijdrage leveren juist afscheiding genereer.

Ik stel mezelf ten doel me vaker af te stemmen op mijn innerlijk proces en zal doorademen, zal uitschrijven en vergeven. 

Ik realiseer me dat ik wel het woord schaamte letterlijk hoor uitspreken door een ander zonder verwachting vooraf. 

Ik realiseer me dat dit een gevalletje gezonde twijfel is wat ik zal bespreken met mijn buddy. Ik stel mezelf ten doel dat ik om effectief te zijn tijdens een gesprek mijn twijfels eerst in mezelf zal onderzoeken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten