dinsdag, augustus 26, 2014

Dag 150 Opgelucht angst voor de tandarts....


moed : Een man springt over het woord angst op een pijl, ter illustratie van de dapperheid en moed die nodig is om te overwinnen en te veroveren je angsten
Ik stel mezelf ten doel wanneer ik zonder aanleiding als in een gedachte angst voor de tandartsbehandeling ervaar, Ik stop en adem. Ik realiseer me dat er lef voor nodig is om angst te overwinnen. Want vooraf aan een bezoek aan de tandarts dacht ik geregeld aan het moment dat ik uit de tandartsstoel opsta en opgelucht de tandarts praktijk verlaat. Vandaag ga ik naar de tandarts. Nu vooraf ondersteun ik mezelf door mijn angst uit te schrijven en in te kijken. Mijn angst heeft een oorzaak. Deze oorzaak vormt aanleiding voor mijn angst. Ik realiseer me dat deze angsten tijdens latere tandarts bezoeken als herinnering hieraan actief werd. 

Vandaag ga ik naar de Biologische-tandarts. Door tandarts bezoeken in het verleden weet ik dat ik opgelucht ben nadat ik straks weer uit de stoel ben geklommen. Op de lagere school werd er een grote tandarts-bus de speelplaats opgereden. Vanuit het klaslokaal zag ik de bus verschijnen en mijn angst voor de tandartsbehandeling werd actief. 

Op afroep kwam er dan een mevrouw ons klaslokaal binnen en werden kinderen verzocht om mee te gaan richting de bus. Eerst voor controle en later voor behandeling. De kinderen die geen gaatjes hadden kwamen stoer het lokaal weer binnen. De kinderen die wel gaatjes hadden moesten wachten tot behandeling. Het kon goed zijn dat er na de controle enkele dagen tussen zaten alvorens de behandeling daad werkelijk werd uitgevoerd.

Binnen deze sfeer en context werd mijn angst alleen maar meer gevoed. Dit onder invloed van de indrukken en reacties van de andere kinderen. De realiteit in Hier zoals ik vandaag naar de tandarts ga is totaal verschillend aan de tijd toen. Ik ben goed begeleid door de tandarts. Er is een onderzoek verricht naar welke verdoving bij me past en welke vullingen ik kan verdragen. Er is naar mijn onbewuste angst gekeken door middel van een test.Ik heb ook informatie van haar gekregen waarin beschreven staat welke waarde gezonde kiezen hebben voor mijn lichaam. 

In tijden dat ik minder goed voor mezelf heb gezorgd onttrekt het lichaam uit de kiezen bouwstoffen waardoor er van binnenuit gaatjes in de kiezen kunnen ontstaan die zichtbaar werden op röntgenfoto's. Op fysiek niveau worden deze bouwstenen uit de kiezen ontrokken door psychische processen die mij ervan overtuigen dat ik gezond zijn niet waard was.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door tandarts bezoeken in het verleden nu al weet dat ik opgelucht ben nadat ik straks weer uit de stoel ben geklommen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door het ritueel rond de tandarts op de lagere school; dat actief werd door de tandarts-bus die de speelplaats kwam opgereden angst voor de tandarts actief werd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aan wat ik vanuit het klaslokaal zag; 'de bus verschijnen' aan dit moment angst voor de tandartsbehandeling heb verbonden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat op afroep van de mevrouw die ons klaslokaal binnen kwam die kinderen verzocht om mee te gaan richting de bus angst heb gekoppeld.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit de wisselwerking eerst controle en later voor behandeling, uit de wisselwerking wachten ongeduld heb ontwikkelt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door de invloed van de kinderen die geen gaatjes hadden en stoer het lokaal weer binnen kwamen me nog onzekerder heb gevoeld en meer angst kreeg.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de impact die de kinderen die wel gaatjes hadden moesten wachten tot behandeling koppel aan mijn tandarts bezoek vandaag.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de energie die in mezelf ontstaat heb toegestaan uit de gedachte omdat het kon goed zijn dat er na de controle enkele dagen tussen zaten alvorens de behandeling daadwerkelijk werd uitgevoerd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat binnen deze gedachte en participeren in deze gedachte ik me nu en hierdoor OOK realiseer dat ik binnen de sfeer en context ervan mijn angst meer wordt gevoed.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me door de invloed uit indrukken en reacties van de andere kinderen negatief heb laten beïnvloeden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vooraf mijn opgelucht gevoels- aanhechting de realiteit aan in Hier zoals ik vandaag naar de tandarts ga aan vergelijk omdat deze situatie in hier totaal verschillend is aan de tijd toen omdat ik me realiseer dat ik goed ben begeleid door de tandarts. Ik realiseer me dit omdat er onderzoek is verricht welke verdoving bij me past en welke vullingen ik kan verdragen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de informatie van de tandarts waarin beschreven staat welke waarde gezonde kiezen hebben voor mijn lichaam beter had willen bestuderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik minder aandaht dan gepland heb geschonken aan de informatie van de tandarts.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in tijden dat ik minder goed voor mezelf heb gezorgd mijn fysieke lichaam uit mijn kiezen bouwstoffen heeft onttrokken waardoor er van binnenuit gaatjes in de kiezen kunnen en zijn ontstaan die zichtbaar werden op röntgenfoto's.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf heb toegestaan om roofbouw te plegen op mijn lichaam waardoor op fysiek niveau bouwstenen uit mijn kiezen werden ontrokken door onbewuste angst en andere psychische processen die mij ervan overtuigen dat ik gezond zijn niet waard was.

Ik stel mezelf ten doel wanneer ik zonder aanleiding als in een gedachte angst voor de tandartsbehandeling ervaar, Ik stop en adem. Ik realiseer me dat ik in plaats van opgelucht iets stabielers voor mijn tandbehandeling kan kiezen; 'ik heb doorgeademd en mijn kiezen/lichaam ondersteund door het laten verwijderen van amalgaam/kwik en dit gaat soepel en gemakkelijk, waardoor ik op mijn gemak de tandartsstoel ben uitgestapt. Ik realiseer me dat ik me hierdoor meer op mijn gemak ervaring versterkt. Ik realiseer me ook dat naast de instructie die ik heb gekregen van de tandarts zij voorzichtig, begripvol en rustig in het onderzoek. Ik stel mezelf ten doel dat ik de voedingssupplementen ter ondersteuning van de reiniging van lichaam zal gebruiken zodat ik mezelf niet langer verhinder om effectief mezelf te ondersteunen. Ik stel mezelf ten doel dat ik me meer zal verdiepen in het thema gezondheid ten aanzien van de wisselwerking tussen psychische processen en de invloed op het fysiek. Ik stel mezelf ten doel meer holistische informatie te gebruiken binnen mijn visie op hulpverlenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten