Wat stemt mij tevreden.

Voorwoord 

'Looking for a real connection.' 
Wat stemt mij tevreden? 

Vraag:
Wanneer ben ik tevreden? 
Wat is waardevol voor mij? 
Wat vind ik sympathiek en wat wreed

Bij het ervaren van geluk en tevredenheid spelen gebeurtenissen 'live events' een rol. Deze positieve of negatieve gebeurtenissen hebben invloed op de beleving van geluk en tevredenheid. Zij bevatten aspecten van de tegenstelling: sympathie en wreedheid. De synergie van het midden zeg maar. 

Wreed
WREED OP HET ROER: men zegt dat van een schip, wanneer men veel werk heeft het schip op koers te houden. Het schip is dus niet koersvast, danwel erg loef- of lijgierig of het heeft snel last van wraak. EEN WREED SCHIP: men zegt dat van een schip, wanneer de bewegingen niet vloeiend maar schokkerig zijn. 

'Life events zijn gebeurtenissen in je leven die positief of negatief je beleving van geluk en tevredenheid beïnvloeden.'

Maar als mijn denkbeeld van de werkelijkheid, hoe de dingen en de mensen zouden moeten zijn, niet overeenkomt met wat ik ervaar?  Vertaald naar mijn onderzoek naar mijn resentment

Looking for real connection is wat mij, net als de schipper van het schip beweegt. Die zijn schip en lading vloeiend van A naar B wil leiden. Kan ik wel een tevreden leven leiden?

Een sympathiek leven: 'prettig om mee te maken.'  Daarbij denk ik ook aan sympathie opwekken, niet alleen ogenschijnlijk maar oprecht in mijn hart en mind. Het lijkt echt en dat is ook zo. Maar! 

Looking for a real connection klinkt als zelf in charge zijn. Een ideaalbeeld. Als een zoeken naar iets, een leidraad vanuit het gezochte nodig heeft. 

Jan Megens 

Inleiding 
Aan het eind van dit essay over tevredenheid kom ik tot inzichten die ik ook beschrijf in verschillende blogs.

Sounding: voor mij klinkt geluk en tevredenheid als: reden, iets is me gelukt, als vrede. Echter, vrede roept in haar klank ook wreed op. 

Klank bevat woorden in de vorm van taal als gedachten die zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Deze 'oplos' - mentaliteit passen we ook toe op onze innerlijke ervaringen. Als we op pijnlijke zaken bij onszelf stuiten, willen we doen wat we altijd doen: maatregelen treffen om er van af te komen. 

Iets is me gelukt waaraan een aanleiding ten grondslag ligt. Mijn veronderstelling wat ik in gedachte heb, hetgeen er volgens mij zou moeten zijn. Mijn subjectieve verwachting, verlangen, wens, ideaal of hoop.' Deze aspecten vormen mijn interpretatie, informatie waarmee ik mijn wereld waarneem en bepaal wat ik innerlijk ervaar. 

Hierdoor kreeg mijn psychische pijn een geschiedenis.

Het waargenomen gevolg, hoe ik mijn vooraf veronderstelling vergelijk met het moment in hier ervaring. 

'Causaliteit' het gevolg, de gebeurtenissen vergelijkingsmateriaal hetgeen ik innerlijk ervaar als tevredenheid of ontevredenheid. 

Tegen ontevredenheid ervaar ik weerstand. Ik ervaar weerstand omdat ik onbewust 'vooraf aan de uitkomst' iets anders verlang. Deze afwijkende uitslag manifesteert ongenoegen, ontevredenheid, dus pijn.

Omdat ik nogal schommel in mijn gemoedstoestand, bekijk ik later ook welke waarden ik belangrijk vind om een soort van gezond midden te kunnen bepalen. 

Voor veel waarden geldt: teveel is ook niet goed? Een aantal waarden benoemt in ieder geval ook een midden. Bijvoorbeeld dapperheid: dit zit tussen lafheid en overmoed. Kun je ook te dapper zijn? Niet als we dapperheid niet verwarren met onbezonnenheid. Een andere gedachte die ik vaak heb in tegenstelling tot waarden is dat ik waardeloos ben. Harm-reduction kijkt op holistische wijze naar heel de mens. 

Reduceren en beheersen 
Om die reden is het niet wenselijk dat bijvoorbeeld drugs-of alcoholgebruik geïsoleerd wordt behandeld of aangepakt. We bekijken problemen altijd in relatie tot andere ondersteuningsbehoeften, eigenschappen en gedrag. 

Realisatie
Ik realiseer me zie en begrijp dat een keuze gepast is, zodra die keuze vóór mij de gepaste informatie bevat, voorafgaand aan mijn beslissing, die mijn beslissing vanwege deze keuze staaft, door retrospectieve lessen gerealiseerd, als doel tot inzet voor groei, hetgeen mijn inzicht reflecteert, als maatstaf voor mijn huidige acties. 

Tevreden
Tevredenheid is een gemoedstoestand waarbij het individu niet méér verlangt dan wat er reeds aanwezig is. Het huidige moment fungeert niet langer als de: 'als/dan ontsnapping.' 

Synoniemen tevreden: verheugd, content, senang, bevredigd etc. 

Bij de vraag: 'Wat maakt dat ik volmondig uitroep: 'YES dit stemt mij tevreden?' 

Tegelijkertijd plopt een gedachte in mijn bewustzijn binnen:

'Nu ik dit opschrijf realiseer ik me en 'denk': ik hou altijd een slag om de arm', hetgeen betekent: 
* een voorbehoud maken; 
* iets niet stellig willen zeggen, 
* bevestigen. 

Ik realiseer me: 'ik associeer tevredenheid met risico.' Met mislukken. 
Dit risico heb ik ervaren omdat mijn verlangen naar tevredenheid resulteerde in onvrede. Waardoor ik veronderstel: 'ik kan teleurgesteld worden.' 

'Tevreden zijn is voor mij een risicovolle onderneming, het bevat mijn ervaring met onvrede.' ik realiseer me dat ik dagelijks bezig ben om mijn dag draaglijk te maken. 'Want mijn toekomst perspectief zegt me:' wat ik in gang zet valt toch weer weg, mislukt, verdwijnt.' Eigenlijk heb ik niet zo veel zin om te leven. 

'Want wie een slag om de arm hield, was oorspronkelijk dus gewoon voorzichtig met het hijsen van zware spullen'. 

Ik wil dus onvrede (Disappointment) vermijden. 

Ik realiseer me zie en begrijp als ik anderen bekritiseer, participeer in de energie van de klager, want ik ervaar mezelf als het slachtoffer waardoor ik besluit me te gedragen als de verwijtende/ontevreden persoon.Omdat ik teleurstelling veronderstel omdat ik denk dat ik bekritiseerd wordt veronderstel ik vervolgens: 'ik ben het niet waard om succes te verwerven.' ik creëer dus mijn eigen drama

Angst voor succes is een psychologisch fenomeen dat voortkomt uit:
* een combinatie van conditionering in de kindertijd, 
* nare en moeilijke ervaringen (trauma), 
* bepaalde persoonlijkheidskenmerken, 
* negatieve overtuigingen en opvattingen, * en een laag zelfbeeld. 

Mensen die bang zijn voor succes zijn eigenlijk bang voor wat succes vertegenwoordigt. Dat wil zeggen: in de spotlight staan, overmatige aandacht van anderen, oordeel, angst voor het onbekende, verantwoordelijkheid, sociale druk en verandering van hoe je jezelf ziet. Een andere angst die we hebben is dat succes veel (werk)druk en stress op zal leveren, dat we het allemaal niet meer kunnen behappen en er aan onderdoor gaan.

Maar als je echt dieper gaat graven dan komt angst voor succes vaak voort uit een gebrek aan eigenwaarde en het ontbreken van zelfvertrouwen

Mijn interne Bezwaren: kans op teleurstelling, wat opgebouwd is valt weer weg, dus geen risico nemen door geen oprechte verbinding aan te gaan met als onderliggende vraag 'wie ben ik eigenlijk?' 

Mijn Eigenwaarde baseer ik op gedachten, emoties en gevoelens dat Succesvol zijn risico's bevat. 
Het mezelf niet waardevol genoeg vinden om succesvol te mogen zijn. 
Daarnaast ben ik bang voor afwijzing, belachelijk gemaakt worden, kritiek en mislukking. 
Het ervaren van emotionele steun is mij onbekend. 
Het mezelf niet waardevol genoeg vinden om succesvol te mogen zijn. 
Ik realiseer me zie en begrijp dat ik angstig ben voor tevredenheid. Tevreden zijn bevat: 'meer, beter, mooier, gaver en perfecter.' 
Ik ben opgegroeid binnen een huiselijke sfeer waarbinnen agressie, geweld, alcoholgebruik. Waarin waardering, begrip, erkenning en affectie afwezig waren. Ik ben ingesteld op, alert, waakzaam, voorbereid op tegenslag, conflict en dreiging. Ik voelde me primair onveilig, afgewezen, minderwaardig en niet welkom. 

Tekenen van angst voor succes

Om te ontdekken of jij last hebt van angst voor succes zijn hier zijn enkele aanwijzingen:
  • Een hekel hebben aan doelen stellen of dit zelfs weigeren
  • ‘Heel handig’ deadlines vergeten
  • Gebrek aan motivatie of zelfs luiheid om projecten en taken af te maken
  • Voortdurend aan jezelf twijfelen
  • Uitstellen is ‘your middle name’ 😉
  • Perfectionisme
  • Vermijden van verantwoordelijkheid
  • Mooie kansen afwijzen zonder goede reden
  • Jezelf beperken tot banen, projecten en relaties die je allang ontgroeid bent
  • Jezelf saboteren als je op het punt staat om een succes te boeken (bijvoorbeeld door excuses te bedenken, je ziek melden, je afsluiten, negatief over jezelf denken, drama creëren, enzovoorts). 
Nadat ik angst voor succes Dsm5 Google kom ik uit bij de volgende informatie: 

Innerlijke spanning
Zo neemt het mentaliserend vermogen snel af bij verhoogde spanning, bijvoorbeeld wanneer contacten met anderen hechter en intenser worden. Als dat gebeurt, verhoogde spanning, worden ze overspoeld door emoties, voelen ze zich snel bekritiseerd of afgewezen, vullen ze gedachten bij anderen in of reageren ze impulsief vanuit een bepaalde gevoelstoestand. Sommigen hebben minder last van deze heftige emoties, maar vermijden echte relaties met anderen. Hierdoor voelen ze zich leeg, eenzaam en waardeloos. 

Tevreden doelen
Want om tevreden zijn te kunnen ervaren zijn doelen nodig naar aanleiding van waarden die belangrijk zijn. Een waarde reflecteert een betekenisgevend ideaal; een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou moeten worden. 
Aan een ethische discussie of moreel beraad kan vaak veel meer diepgang worden gegeven als iemand de vraag stelt welke waarden precies op het spel staan. 

Belangrijke waarden voor mij:
* respect (niet veroordelen) 
* dialoog
* betrokkenheid 
* eerlijkheid
* zelfkennis
* naastenliefde (om niet). 
* zelfverwerkelijking
* zelfverantwoordelijkheid 
* humor
* relativeren

Zelfvergeving uitschrijven betekent eerlijk reflecteren op aannames die ik ergens in mijn leven geaccepteerd en mezelf toegestaan heb te veronderstellen. Dit naar aanleiding van mijn interpretatie van observaties en dat wat ik gemist heb. 

Zelfvergeving 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf saboteer. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf saboteer door excuses te bedenken. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard dat ik altijd een slag om de arm houdt. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een voorbehoud maak. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik twijfel om volmondig een keuze te maken. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik zwabber en iets niet stellig wil zeggen, bevestigen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik iets niet stellig wil zeggen, bevestigen uit angst voor afwijzing, disrespect of kritiek.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik onzekerheid ervaar om me uit te spreken uit angst voor disrespect in de vorm van: 'als ik mijn kwetsbaarheid toon wordt ik uitgelachen
of bekritiseerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een slag om de arm houdt uit angst voor disrespect door middel van afwijzende afkeurende gezichtsmimiek (moeder), lacherigheid (jij bent onnozel, juf eerste klas van de lagere school) of bekritiserende dwingende boze ogen (vader).

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn kwetsbaarheid tonen en mijn behoeften kenbaar maken als risicovol ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat zodra ik spontaan behulpzaam handel daar ruzie in de vorm van agressie en geweld op volgt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ik veronderstel als ik spontaan, behulpzaam handel daar volgt ruzie in de vorm van agressie en geweld op met schuldgevoelens tot gevolg.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik alcohol gebruik om spontaner te handelen.

Als en wanneer ik mezelf afwijst, dan Stop ik en Adem. 

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik veronderstel wat ik veronderstel als mijn waarheid, de bril waardoor ik kijk, gevoed door mijn innerlijke wereld de omgeving om me heen inschat. 

Een quote die tevreden stemt
Vandaag hoorde ik een mooie quote: 'je denkt vrij te zijn als je doet wat je wilt.' 

Doen wat ik wil 
Alcohol nuttigen gaf me vroeger meer zelfvertrouwen want het ontbrak mij aan zelfvertrouwen en eigenwaarde. Mijn gebrek aan zelfvertrouwen werd door onzekerheid gevoed. Door angst voor kritiek en afwijzing. 

'Door mijn gebrek aan zelfvertrouwen en mijn onzekerheid interpreteerde ik situaties en mensen vanuit wantrouwen en de angst voor afwijzing en onbegrip.' 

Eenheid 
Binnen desteni.org staat het realiseren van Oneness and Equality, What's the Best for All Life centraal. Dus niet egocentrisch 'ik' gerichtheid. 

Gelijke kansen 
''Seemingly - there are many reasons Why we Shouldn’t Feed Everyone in the World, Give them a Home and Make Sure that they have a Life Worth Living From Birth to Death; apparently there are Reasons Why this ‘Shouldn’t Happen’ and it’s normally Those that’s already got ‘the Means’ - the Money - that Makes the Decisions for Those that Don’t Have it…Strange that, that seems to be Freedom. 
So, you Want to Be Free to Have Enough, but you Don’t Want to Give that Same Freedom of Having Enough to Everyone Else?'' 
- Bernard Poolman, oprichter Desteni.org

Als ik terugdenk aan momenten of doelen waaruit ik tevredenheid gedestilleerd (lol) heb. 

Geluk en tevredenheid namen toe:
* ik wilde naar de marine. Tijdens mijn eerste treinreis naar Den Helder voelde ik me tevreden dat me dit gelukt was.
* als kind wilde ik zelfstandig ondernemer zijn. Dat heb ik gerealiseerd nadat ik uit de marine kwam.
* ik deed een training hoogrendement cafetaria. 
* ik wilde zelf mijn menukaart ontwerpen. Ik werd toegelaten aan de kunstacademie.
* we werden met ons team biljartkampioen.
* ik ging mijn onderzoeksvragen onder de loep nemen nadat ik een burnout kreeg.
* ik ben klantvriendelijk opgevoed, anderen stonden centraal, naastenliefde 'om niet' spreekt me wel aan.
* in relatie tot begeleiding van gedetineerden kwam het aspect 'om niet', mijn oordeelvrij kunnen handelen en vriendelijkheid me van pas. 
* na mijn burnout, of door mijn ziekte en overmatig alcoholgebruik werd ik me bewust van innerlijke drijfveren en motieven voor mijn keuzes. Ik was behoudende geworden, sociaal angstig en bang voor kritiek en afwijzing. Eenzaamheid en leegte had ik ook tijdens mijn marine tijd ervaren. 

Ambitieus
Werd eigenlijk gevoed door een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde. Een beleving van tevredenheid baseerde ik op uiterlijke succesvolle realisaties. 

Hoe nu verder? 
Brengen wij niet alleen de tevredenheid, maar ook de aspecten die verbeterd kunnen worden in kaart. 

Wij maken hierbij onderscheid in:
* verbeterpunten
* met hoge- en lagere prioriteit.
* korte-, langetermijn.

De rol die de medewerker speelt voor goede prestaties vraagt om inzicht in de beleving van uw medewerkers.

Mijn innerlijke beleving voor- en na alcoholgebruik verschilt nogal. De innerlijke Succes ervaring hing ook samen met de hoogte van een financiële beloning. Na mijn burnout werd ik behoudender, en voorzichtiger en hield mijn wereld klein om gevaar en risico. Dit uit oogpunt uit angst voor verlies te vermijden.

Gelukkig ben ik Tevreden.
Geluk is nauw verbonden met tevredenheid. Uit onderzoek blijkt dat ieder tevreden en gelukkig mens van 70 gemiddeld evenveel tegenslagen heeft gehad als iemand die vol wrok zijn leven beschouwt.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik primair focus op het vermijden van tegenslag en angst voor conflicten vanuit mijn gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde. Daarnaast vind ik zelfreflectie zinvol en leuk om gedetineerden te ondersteunen om hun leven op de rails te zetten.

link waarom is het vieren van successen zo belangrijk?

'' Een slag om de arm houden betekent ook dat ik mijn uitbundigheid en spontaniteit onderdruk. Dit door een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ontstaat door de angst voor afwijzing en denken een mislukking te zijn.'' 

Met het behalen van resultaten, maar staan we niet stil bij wat we eigenlijk allemaal bereiken. Hard werken mag beloond worden!

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik ben opgegroeid in een omgeving waar successen afgezeikt werden in plaats gevierd werden. Communicatie, overleg en openheid waren aspecten van respect hebben voor elkaar die daarin ontbraken. Mijn spontaniteit en vreugde heb ik al vroeg verkwanseld.

Mijn eigenheid verkwanseld.

Binnen de gratis Desteni online schrijfcursus leer ik dat hetgeen ik veronderstel, ergens in mijn leven zelf heb aanvaard en toegestaan om te denken, voelen en als informatie moet zien waarmee ik mijn wereld waarneem en interpreteer.

Conclusie of inclusie?
Mijn leven is mislukt, ik heb mijn leven verkwanseld. Voor het welzijn van een mens is het belangrijk dat hij eigenwaarde heeft en tevreden is met zichzelf. Eigenlijk was ik nooit goed genoeg, als ik terugdenk aan vroeger. Ik heb een voorstelling gemaakt van mijn omgeving waarbinnen ik ben opgegroeid. Deze voorstelling werd mijn concept, mijn werkelijkheid. Informatie, waarmee ik mijn wereld waarneem en interpreteer. 

Realisatie 
Ik realiseer me nadat ik een gesprek heb gehad met iemand, die mij attendeert op het feit dat verkwanseld erg klinkt als definitief

Dus eigenlijk wil ik niet leven. Ik wil niet dood. Ik ben dagelijks bezig draagvlak te creëren maar wat ik in gang zet valt toch weer weg. Ik draag de last mee dat mijn leven, na al mijn ervaren mislukkingen zinloos is. Ik realiseer me ook dat ik primair focus op risico, conflict, afwijzing en mislukking. Ik ben eraan gewend geraakt. Hierdoor ervaar ik wrok. 

Blog

Bijbel:

Filosofie:

YouTube

Life events:
Onvoorwaardelijke naastenliefde

Reacties

Populaire posts van deze blog

Day 650 tendency.

Day 644 protect my emotions

Day 651 confused.