zondag, juni 14, 2015

Dag 230 Belerend.


Afbeeldingsresultaat voor belerend
Belerend bijv.naamw. Uitspraak:   [bə'lerənt] als iemand op een kleinerende manier informatie geeft. Voorbeeld:`belerend toespreken`Synoniem: pedant met een belerend vingertje - met een morele terechtwijzing © Kernerman Dictionaries. Gevonden op http://www.woorden.org/woord/belerend

1) Betuttelend 2) Frikkerig 3) Ingebeeld 4) Meesterachtig 5) Pedant 6) Schoolmeesterachtig 7) Verwaand 8) Zelfgenoegzaam 9)Zelfingenomen 
Gevonden op http://www.mijnwoorde.


"Ik denk eerst drie keer na voordat ik iets tegen je zeg"!!! Ik vind je belerend. Huh? Zo dacht ik, nadat mij iemand vertelde dat ik volgens hem belerend ben. 
Ik kan me herinneren dat ik de lerares van de eerste klas lagere school als belerend heb ervaren. Haar gedrag heb ik nooit begrepen. Ik vond haar dominant en respectloos nadat ze mij straf had gegeven. Zonder dialoog, en excuus of uitleg van redenen achteraf, werd ik onterecht terechtgewezen. Destijds door de juf en recent door de persoon die ik beschrijf. 

Ik realiseer me dat ik het gedrag van anderen, gedrag wat ik wel eens letterlijk op mezelf betrek, probeer te begrijpen. 

Ik realiseer me dat het onrechtvaardig vind dat mensen geen excuus aanbieden voor hun zelfingenomen handelen. Ik realiseer me dat ik me erger als anderen mij voorschrijven wat ik volgens hen dien te doen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zonder dialoog aan te gaan met hem die mij belerend vind hem in deze blog terechtwijs. Ik realiseer me dat ik excuus verlang en om nog dialoog verwacht met dominante mensen. Ik verwacht overleg, feedback en dialoog waar iemand mij belerend vind. Ik vergelijk zijn woorden met het dominante respectloze gedrag van de juf en voelde me terechtgewezen, daardoor afgewezen. Ik voelde schaamte, verdriet en onbegrip. Nadat ik recent werd terecht gewezen voelde ik boosheid en kritiek waarop ik ben gelopen. Voor dialoog en feedback was ik inmiddels onbereikbaar. Door dissociatie ben ik op dat moment niet in staat om in gesprek te blijven. Al met al voel ik me onheus bejegend. 

Als en wanneer ik me onheus bejegend voel, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik niet meer wegloop en bereikbaar ben voor dialoog en feedback. Ik realiseer me dat ik Kinderlijk reageer. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dominant gedrag van mensen ervaar als afwijzing van mijn integriteit en oorspronkelijkheid. Ik accepteer dat anderen kritisch zijn, dat dit geen aanleiding meer zal zijn om weg te lopen.

In mijn volgende blog meer zelfvergeving.

donderdag, juni 11, 2015

Dag 229 Live Belife.

Het verzet van de mens weerspiegelt vaak haar tegendeel. Bewust gemaakte informatie, innerlijke mind ingrediënten die uiterlijk  zintuiglijk waarneembaar. Deze bewust gemaakte informatie fungeert gedurende het schrijfproces als richtingaanwijzers naar Leven Ge-Waar-Zijn; dat gene wat het beste is voor alle Leven. Zoals Leven in Eenheid en Gelijkheid was, is bedoeld.
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve
Wat de geest van de mens kan bedenken en geloven, kan het bereiken
Wanneer ik mijn huidige situatie vergelijk met mijn intrinsieke verwachting, dan vergelijk ik dit met een besluit ergens in het verleden gemaakt. Een beslissing mind, die bestaat uit ingrediënten gedachten, emotie of gevoel, iets wat correspondeert met een persoon of een gebeurtenis in Hier waardoor ik dit huidige moment, als besluit in het verleden, gekleurd beleef. 

Ik realiseer me dat ik dan mijn geschiedenis herhaal zoals een robot doet die beweegt volgens een programma, die simpelweg en zonder vragen of verder onderzoek de reële werkelijkheid in Hier vergelijkt volgens een instructie. 

Ik realiseer me dat ik met focus op de herkomst van mijn blinde vlek daadwerkelijk bewustzijn genereer. Dit inzicht vormt de eerste stap, de basis van bewustwording waarmee ik effectief richting kan gaan geven aan 'wat het beste is voor alle Leven'. Ik zal een connectie moeten leggen tussen mijn zelf dat vanuit mind ademt en mijn Zelf dat vanuit eenheid en gelijkheid in Hier wil ademen. Vanuit dit gewaar-zijn kan Leven Gewaarzijn ontstaan.

Vanauit opvoeding en omgevingsfactoren kan ik simpelweg stellen dat ik het besluit als interpretatie van een situatie of persoon heb aanvaard en toegestaan als zijnde geaccepteerde normen, waarden en verwachtingen. Bijv. ik vind het vanzelfsprekend dat ik afstand houdt als iemand staat te pinnen om de privacy te waarborgen of dat ik op tijd ben als ik met iemand heb afgesproken zodat ik betrouwbaar ben. Nu kan het zo zijn dat ik dit van een ander verwacht. Gebeurd er iets anders, iemand staat tijdens het pinnen te dicht bij of komt zijn afspraak niet na dan kan ik hierop reageren vanuit mijn verwachting hoe ikzelf handel. 

Deze normen fungeren als richtlijn hoe ik me sociaal wenselijk wil verhouden tot anderen. Ongeschreven regels van goed fatsoen waar het gros van de mensen zich min of meer aan houdt. Je kan dat heel gemakkelijk bij mezelf herkennen. 
Zodra iemand zich anders/afwijkend gedraagt dan de (mijn) norm, dan kan het zijn dat ik door mezelf bepaalde gevoelens en gedachten ontstaan. Onprettige gevoelens zoals schaamte of schuldgevoelens of onbegrip omdat ik hiertoe heb besloten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit mijn normen en waarden een verwachting reflecteer op mijn omgeving.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit schaduw acteer.

Dag 228 Oprecht twijfelen


Afbeeldingsresultaat voor oprecht twijfelen
Het Startpunt Moeten Doen, betekent in mijn beleving 'doen onder dwang'. Tijdens een gesprek ontkent R dat R uitspraken niet heeft uitgesproken. Deze ontkenning is de verantwoordelijkheid van R. De uitspraken zijn gebezigd in bijzijn van een derde persoon. Die zou kunnen bevestigen dat R zijn uitspraken ontkent. Omdat ik mijn bijdrage ken, Stop ik tijdens het gesprek mijn mind, ik Adem door.

Ik vergeef R dat R ontkenning in zichzelf aanvaard heeft en toegestaan.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan de ontkenning van R de verwachting en veronderstelling koester dat 'R zeker en vast zijn uitspraken oprecht zal uitspreken'. Zijn uitspraken die ik verwacht? lol.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik verwacht dat mensen oprecht zijn in hun uitspraken en de (dus mijn) waarheid erkennen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik van R verwacht dat hij mijn waarheid kent.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik DE (mijn) waarheid verwacht.
Ik vergeef mezelf dat ik een onvervuld verlangen als verwachting koester, dat ik excuus verwacht, voor de (ongeschreven waarheid die ik koester) die extern volgt en zichtbaar op mijn interne afwijkende verwachting in de ontkenning van R.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik excuus verwacht nadat mensen de waarheid ontkennen en er vervolgens niet meer over spreken of andere woorden kiezen die afwijken van de fysieke realiteit. 
Ik realiseer me dat andere mensen nu eenmaal woorden kiezen of delen van de realiteit anders kleuren waardoor ik een afwijkend beeld van de werkelijkheid als in mezelf ervaar wat verwarrend is voor mij. Ik verwacht dus oprechtheid en als dit afwijkt voel ik me verward.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door verwarring verdrietig en onzeker werd.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan oprecht een negatieve lading heb gekoppeld waardoor ik van slag raak.
Ik realiseer me dat ik van mezelf weet hoe ik oprecht beleef en dat mensen in mijn omgeving oprecht zijn op hun manier beleven, een manier die kan afwijken van die van mij.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan mijn beeld van oprecht verdriet koppel en van anderen die afwijken van mijn beeld van oprecht - dat ik ongevraagd van hen verwacht dat zij excuses aanbieden voor de frictie die hieruit in MIJ ontstaat. Ik verwacht zonder mijn verwachting uit te spreken dat R zijn excuus aan moet bieden voor de frictie die in mezelf ooit is ontstaan en als als mind in mezelf bestaat.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik twijfels koppel aan oprecht en mensen veroordeel als zij afwijken van mijn beeld dat ik koester bij oprecht. 
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn reactie op een afwijkend oprecht mijn reactie is.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door mijn twijfel afwijk van het beeld dat ik bij oprecht zijn verwacht.
Als en wanneer ik verdrietig dreig te raken door afwijkend gedrag van anderen waaraan ik mijn verwachting verbind, Ik Stop en Adem. 
Ik stel mezelf ten doel dat ik bij twijfels aan oprecht hierop zelfvergeving toepas zodra twijfel in combinatie met verdriet weer de kop opsteekt.
Ik realiseer me dat oprecht fysiek meetbaar is en dat ontkennende woorden van een ander los staat van mijn oprecht.
Ik realiseer me dat ik aan oprecht zijn ooit de ervaring verdrietig heb gekoppeld.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik verdriet en twijfel verbind aan oprecht waaruit achterdocht kan ontstaan met als resultaat een gevoel van onveiligheid.
Ik realiseer me dat R in een onveilige en onzekere omgeving is opgegroeid.
Ik realiseer me dat R twijfels kan hebben en niet zijn oprecht ontkent maar de gevoelens en emoties die R heeft verbonden aan oprecht.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik waarde koppel aan het oprecht van een ander en mezelf in een positie plaats die afwijkt van eenheid en gelijkheid voor alle Leven.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik oordeel over het oprecht van een ander waaraan ik mijn beleving verbind en daarmee ongelijkheid creëer.
Ik realiseer me dat bewustzijn van mijn denken en handelen mezelf effectief ondersteun door zelfvergeving uit te schrijven waardoor ik eenheid en gelijkheid voor Alle Leven voor ogen heb. 
Ik realiseer me dat ik in plaats van de letter R ook de letter B kon schrijven omdat het doel, eenheid en gelijkheid voor Alle Leven, het permanent startpunt - 'Leven Gewaarzijn in Hier in iedere Ademhaling, - voor alle Leven betreft.

Dag 227 Struggle

Zie mijn vorige blog voor context.
Afbeeldingsresultaat voor worsteling
Ik ga moeilijke dingen vaak uit de weg. Situaties ontwijken en mijn reacties onderdrukken werd/is een patroon waarmee ik nog steeds worstel. In mijn werk staat een goede samenwerkingsrelatie met mijn collega’s centraal. Dit in tegenstelling tot mijn ontwijkend gedrag omdat men verwacht dat ik tijdens teamoverleg mijn bijdrage lever en uit angst om in een groep mijn zegje te doen blijf ik onzichtbaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik tijdens mijn stage beroepsmatige activiteiten ontwijk ontvlucht.

Ik realiseer me dat ik vanwege vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing intermenselijke contacten vermijd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vanwege vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing dat ik intermenselijke contacten vermijd.

Ik realiseer me dat ik heftige reacties heb dominante types waartegen ik onwil ervaar en hun feedback ervaar als negatief oordeel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen dominante types waartegen ik onwil ervaar, hun feedback ervaar als negatief oordeel waarop ik geïrriteerd reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn irritatie het gevolg is van eerdere ervaringen.

Als en wanneer ik irritatie ervaar gericht tegen de feedback van dominante types, Ik Stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn behoeften communiceer.

Ik stel mezelf ten doel om mijn behoeften te vertalen naar concrete doelen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik feedback laat inwerken en bij irritatie dooradem.


Ik stel mezelf ten doel relaties te onderhouden. 

dinsdag, juni 09, 2015

Dag 226 Relaties ontwijken

Afbeeldingsresultaat voor ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
Vaak ging ik de moeilijke dingen en relaties met mensen uit de weg. Voor het gemak en voor mijn gemoedsrust ging ik drinken. Situaties ontwijken en mijn reacties onderdrukken werd een patroon waarmee ik nog steeds worstel. In mijn werk staat een goede samenwerkingsrelatie met mijn collega’s centraal. Dit in tegenstelling tot mijn ontwijkend gedrag omdat men verwacht dat ik tijdens overleg mijn bijdrage lever. Door mijn angst om in een groep mijn zegje te doen blijf ik onzichtbaar. Dit in tegenstelling tot mijn belofte dat ik wel aanwezig zal zijn.

Ik realiseer me dat ik tijdens mijn stage beroepsmatige activiteiten en competenties aantonen ontwijk/ontvlucht.

Ik realiseer me dat het contact met collega’s tijdens deze stage voor mij belangrijke intermenselijke maar angstige contactmomenten met zich meebracht vanwege mijn vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing.

Ik realiseer me dat ik heftige reacties heb op met name dominante types waartegen ik nog steeds onwil ervaar.

Ik realiseer me dat tenzij er voor mij zekerheid bestaat dat men mij aardig vindt wel mijn zegje doe.

Ik realiseer me de onwil die ik in mezelf heb aanvaard en toegestaan me weerhoudt om bij mensen betrokken te raken. Tijdens teamoverleg, beoordelingsgesprekken of feedbackmomenten probeer ik kritiek te vermijden. Daardoor komt opbouwende en of behulpzame informatie óók niet binnen. Dit gedrag remt mijn ontwikkeling.

Ik realiseer me dat ik bij feedback van dominante types onbewust blokkeer/ dissocieer.

Ik realiseer me dat ik feedback ervaar als afwijzing van mijn Zelf. Vervolgens toon ik gereserveerdheid - ‘de kat uit de boom kijken’ - binnen intieme en werkrelaties uit vrees om vernederd of uitgelachen te worden.

Ik realiseer me dat ik zintuiglijk waarneembare informatie filter/dissocieer/ waardoor ik kritiek uit de weg ga.

Ik realiseer me dat ik me distantieer van kritiek.

Ik realiseer me dat ik feedback ervaar als afwijzing van mijn totale Zelf. Vooraf aan teamoverleg of in sociale situaties loop ik met de gedachte rond bekritiseerd of afgewezen te worden.

Ik realiseer me dat ik me distantieer van situaties waarbinnen kritiek kan voorkomen.

Ik realiseer me dat deze gewaarwording mij een belangrijk inzicht verschaft want door het schrijfproces ontstaan realisaties die mij bewust maken van het feit dat ik ineenkrimp tijdens ruzies, bij abrupt en hard stemgeluid, scheldpartijen, oneervol taalgebruik, geweld op tv. Door dissociëren of situaties vermijden/ontvluchten beschermen ik mezelf tegen een teveel aan prikkels die veroorzaakt worden door afwijkend gedrag. Ik realiseer me dat ik een ander beeld verwacht bij/tijdens onverwacht en afwijkend gedrag.

Ik realiseer me dat ik rationeel weet hoe ik adequaat kan handelen maar toch situaties vermijd. Hier zit angst achter om terug te keren naar voor mij ogenschijnlijk dreigende confrontaties.

Ik realiseer me dat in intermenselijke situaties geremd reageer vanwege het gevoel tekort te schieten. Ik realiseer me dat ik aan jeugdherinneringen angstgedachten heb verbonden waardoor ik me vooraf aan situaties reacties van aanwezige dominante collega’s verbeeld.

Ik realiseer me dat ik mezelf heirdoor ervaar als sociaal onbeholpen en voor anderen onaantrekkelijk of minderwaardig. Om mijn gevoel van veiligheid te behouden sta ik alweer langs de zijlijn toe te kijken.

Ik realiseer me dat ik aan het herstellen ben van alweer een verlieservaring.

Ik realiseer me dat ik niet onwillig ben en persoonlijke risico’s wil nemen om betrokken te raken bij nieuwe activiteiten en mensen.

Ik realiseer me dat ik in mijn laatste functie niet adequaat wist te reageren. Vervolgens bleef ik weg bij teamoverleg omdat deze situatie mij in verlegenheid/diskrediet zou kunnen brengen. Door weg te blijven genereer ik angst voor mijn angst omdat ik de situatie niet tijdig en adequaat ben aangegaan.

Ik stel mezelf ten doel de motivatie en wil op te brengen om samen te werken met mezelf door oprecht Zelfvergeving te beschrijven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik oprecht wil samenwerken met anderen voorwaarde is voor succesvol en betrouwbaar samenwerken. 
  
Als en wanneer ik zelfvergeving uitschrijven wil vermijden, Ik Stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf effectief ondersteun door concreet per dagdeel en dagelijks doelen te beschrijven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik Zelfvergeving van deze blog beschrijf in mijn volgende blog. 

maandag, juni 08, 2015

Dag 225 Doen wat gedaan moet worden.


Afbeeldingsresultaat voor doen wat je zegt en zeg wat je doet
Change happened over time, its take patience and dedication and consistency. 
The more I pushed through the resistance to ‘work’ and instead did what needed to be done it became easier over time.

Vaak ging ik de moeilijke dingen uit de weg. Voor het gemak en voor mijn gemoedsrust ging ik drinken. Alcohol bood ondersteuning en alcohol stemde in met het feit dat het oké was om te drinken waarmee de weerstand verdoofde. Mijn ontwijkende persoonlijkheid kreeg vorm. 

Wat er in wezen onder deze weerstand lag is het volgende: door vader worden afgewezen betekende voor mij 'No zelf worth' - geen eigenliefde. Op basis van deze emotioneel afstandelijke ervaringen heb ik essentiële fysieke behoeften onderdrukt. Tot gevolg dat ik voortdurend bezig was wat anderen van me zullen denken, deze invulling was telkens negatief geladen. Mede als gevolg van deze invulling van het oordeel van een ander kan ik heel moeilijk omgaan met kritiek/feedback. 

Aan dit voorbeeld gedrag heb ik negatieve interpretaties gekoppeld. Ondergesneeuwde voorbeeld Projecties/schaduw die ik als herinnering in de loop van mijn leven in mezelf heb aanvaard en toegestaan. Bij feedback reageer ik daarom vaak wrokkig, kribbig, kritisch, geërgerd op hetgeen de ander aandraagt als feedback. Feedback om mij te ondersteunen wat ik ervaar als afwijzing.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij feedback wat ik ervaar als kritiek emotioneel afstandelijk reageer. 

Als en wanneer ik vanuit wrok/kritiek/geërgerd/kribbig op de bijdrage van een ander wil reageren, Ik stop en Adem. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik feedback als kritiek interpreteer. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik wantrouwend reageer op feedback.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij kritiek wegloop uit een situatie. Ik realiseer me dat ik onbetrouwbaar overkom op anderen omdat ik vanuit wrok reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik afwijzend reageer en mezelf toesta dat ik situaties ontwijk.

Ik realiseer me dat mijn mind gedrag gebaseerd is op mijn eigen aannames. 

Ik realiseer me dat mijn onbevredigde behoefte het startpunt vormt van mijn negatief geladen mind motivatie- en realisatieproces waaraan ikzelf richting kan geven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik doelbewust, Zelf-eerlijk mijn proces van Zelf-vergeving zal verder wandelen. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf effectief ondersteun door Zelf-vergeving.