donderdag, juni 11, 2015

Dag 229 Live Belife.

Het verzet van de mens weerspiegelt vaak haar tegendeel. Bewust gemaakte informatie, innerlijke mind ingrediënten die uiterlijk  zintuiglijk waarneembaar. Deze bewust gemaakte informatie fungeert gedurende het schrijfproces als richtingaanwijzers naar Leven Ge-Waar-Zijn; dat gene wat het beste is voor alle Leven. Zoals Leven in Eenheid en Gelijkheid was, is bedoeld.
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve
Wat de geest van de mens kan bedenken en geloven, kan het bereiken
Wanneer ik mijn huidige situatie vergelijk met mijn intrinsieke verwachting, dan vergelijk ik dit met een besluit ergens in het verleden gemaakt. Een beslissing mind, die bestaat uit ingrediënten gedachten, emotie of gevoel, iets wat correspondeert met een persoon of een gebeurtenis in Hier waardoor ik dit huidige moment, als besluit in het verleden, gekleurd beleef. 

Ik realiseer me dat ik dan mijn geschiedenis herhaal zoals een robot doet die beweegt volgens een programma, die simpelweg en zonder vragen of verder onderzoek de reële werkelijkheid in Hier vergelijkt volgens een instructie. 

Ik realiseer me dat ik met focus op de herkomst van mijn blinde vlek daadwerkelijk bewustzijn genereer. Dit inzicht vormt de eerste stap, de basis van bewustwording waarmee ik effectief richting kan gaan geven aan 'wat het beste is voor alle Leven'. Ik zal een connectie moeten leggen tussen mijn zelf dat vanuit mind ademt en mijn Zelf dat vanuit eenheid en gelijkheid in Hier wil ademen. Vanuit dit gewaar-zijn kan Leven Gewaarzijn ontstaan.

Vanauit opvoeding en omgevingsfactoren kan ik simpelweg stellen dat ik het besluit als interpretatie van een situatie of persoon heb aanvaard en toegestaan als zijnde geaccepteerde normen, waarden en verwachtingen. Bijv. ik vind het vanzelfsprekend dat ik afstand houdt als iemand staat te pinnen om de privacy te waarborgen of dat ik op tijd ben als ik met iemand heb afgesproken zodat ik betrouwbaar ben. Nu kan het zo zijn dat ik dit van een ander verwacht. Gebeurd er iets anders, iemand staat tijdens het pinnen te dicht bij of komt zijn afspraak niet na dan kan ik hierop reageren vanuit mijn verwachting hoe ikzelf handel. 

Deze normen fungeren als richtlijn hoe ik me sociaal wenselijk wil verhouden tot anderen. Ongeschreven regels van goed fatsoen waar het gros van de mensen zich min of meer aan houdt. Je kan dat heel gemakkelijk bij mezelf herkennen. 
Zodra iemand zich anders/afwijkend gedraagt dan de (mijn) norm, dan kan het zijn dat ik door mezelf bepaalde gevoelens en gedachten ontstaan. Onprettige gevoelens zoals schaamte of schuldgevoelens of onbegrip omdat ik hiertoe heb besloten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit mijn normen en waarden een verwachting reflecteer op mijn omgeving.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit schaduw acteer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten