donderdag, juni 11, 2015

Dag 227 Struggle

Zie mijn vorige blog voor context.
Afbeeldingsresultaat voor worsteling
Ik ga moeilijke dingen vaak uit de weg. Situaties ontwijken en mijn reacties onderdrukken werd/is een patroon waarmee ik nog steeds worstel. In mijn werk staat een goede samenwerkingsrelatie met mijn collega’s centraal. Dit in tegenstelling tot mijn ontwijkend gedrag omdat men verwacht dat ik tijdens teamoverleg mijn bijdrage lever en uit angst om in een groep mijn zegje te doen blijf ik onzichtbaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik tijdens mijn stage beroepsmatige activiteiten ontwijk ontvlucht.

Ik realiseer me dat ik vanwege vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing intermenselijke contacten vermijd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vanwege vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing dat ik intermenselijke contacten vermijd.

Ik realiseer me dat ik heftige reacties heb dominante types waartegen ik onwil ervaar en hun feedback ervaar als negatief oordeel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen dominante types waartegen ik onwil ervaar, hun feedback ervaar als negatief oordeel waarop ik geïrriteerd reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn irritatie het gevolg is van eerdere ervaringen.

Als en wanneer ik irritatie ervaar gericht tegen de feedback van dominante types, Ik Stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn behoeften communiceer.

Ik stel mezelf ten doel om mijn behoeften te vertalen naar concrete doelen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik feedback laat inwerken en bij irritatie dooradem.


Ik stel mezelf ten doel relaties te onderhouden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten