dinsdag, juni 09, 2015

Dag 226 Relaties ontwijken

Afbeeldingsresultaat voor ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
Vaak ging ik de moeilijke dingen en relaties met mensen uit de weg. Voor het gemak en voor mijn gemoedsrust ging ik drinken. Situaties ontwijken en mijn reacties onderdrukken werd een patroon waarmee ik nog steeds worstel. In mijn werk staat een goede samenwerkingsrelatie met mijn collega’s centraal. Dit in tegenstelling tot mijn ontwijkend gedrag omdat men verwacht dat ik tijdens overleg mijn bijdrage lever. Door mijn angst om in een groep mijn zegje te doen blijf ik onzichtbaar. Dit in tegenstelling tot mijn belofte dat ik wel aanwezig zal zijn.

Ik realiseer me dat ik tijdens mijn stage beroepsmatige activiteiten en competenties aantonen ontwijk/ontvlucht.

Ik realiseer me dat het contact met collega’s tijdens deze stage voor mij belangrijke intermenselijke maar angstige contactmomenten met zich meebracht vanwege mijn vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing.

Ik realiseer me dat ik heftige reacties heb op met name dominante types waartegen ik nog steeds onwil ervaar.

Ik realiseer me dat tenzij er voor mij zekerheid bestaat dat men mij aardig vindt wel mijn zegje doe.

Ik realiseer me de onwil die ik in mezelf heb aanvaard en toegestaan me weerhoudt om bij mensen betrokken te raken. Tijdens teamoverleg, beoordelingsgesprekken of feedbackmomenten probeer ik kritiek te vermijden. Daardoor komt opbouwende en of behulpzame informatie óók niet binnen. Dit gedrag remt mijn ontwikkeling.

Ik realiseer me dat ik bij feedback van dominante types onbewust blokkeer/ dissocieer.

Ik realiseer me dat ik feedback ervaar als afwijzing van mijn Zelf. Vervolgens toon ik gereserveerdheid - ‘de kat uit de boom kijken’ - binnen intieme en werkrelaties uit vrees om vernederd of uitgelachen te worden.

Ik realiseer me dat ik zintuiglijk waarneembare informatie filter/dissocieer/ waardoor ik kritiek uit de weg ga.

Ik realiseer me dat ik me distantieer van kritiek.

Ik realiseer me dat ik feedback ervaar als afwijzing van mijn totale Zelf. Vooraf aan teamoverleg of in sociale situaties loop ik met de gedachte rond bekritiseerd of afgewezen te worden.

Ik realiseer me dat ik me distantieer van situaties waarbinnen kritiek kan voorkomen.

Ik realiseer me dat deze gewaarwording mij een belangrijk inzicht verschaft want door het schrijfproces ontstaan realisaties die mij bewust maken van het feit dat ik ineenkrimp tijdens ruzies, bij abrupt en hard stemgeluid, scheldpartijen, oneervol taalgebruik, geweld op tv. Door dissociëren of situaties vermijden/ontvluchten beschermen ik mezelf tegen een teveel aan prikkels die veroorzaakt worden door afwijkend gedrag. Ik realiseer me dat ik een ander beeld verwacht bij/tijdens onverwacht en afwijkend gedrag.

Ik realiseer me dat ik rationeel weet hoe ik adequaat kan handelen maar toch situaties vermijd. Hier zit angst achter om terug te keren naar voor mij ogenschijnlijk dreigende confrontaties.

Ik realiseer me dat in intermenselijke situaties geremd reageer vanwege het gevoel tekort te schieten. Ik realiseer me dat ik aan jeugdherinneringen angstgedachten heb verbonden waardoor ik me vooraf aan situaties reacties van aanwezige dominante collega’s verbeeld.

Ik realiseer me dat ik mezelf heirdoor ervaar als sociaal onbeholpen en voor anderen onaantrekkelijk of minderwaardig. Om mijn gevoel van veiligheid te behouden sta ik alweer langs de zijlijn toe te kijken.

Ik realiseer me dat ik aan het herstellen ben van alweer een verlieservaring.

Ik realiseer me dat ik niet onwillig ben en persoonlijke risico’s wil nemen om betrokken te raken bij nieuwe activiteiten en mensen.

Ik realiseer me dat ik in mijn laatste functie niet adequaat wist te reageren. Vervolgens bleef ik weg bij teamoverleg omdat deze situatie mij in verlegenheid/diskrediet zou kunnen brengen. Door weg te blijven genereer ik angst voor mijn angst omdat ik de situatie niet tijdig en adequaat ben aangegaan.

Ik stel mezelf ten doel de motivatie en wil op te brengen om samen te werken met mezelf door oprecht Zelfvergeving te beschrijven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik oprecht wil samenwerken met anderen voorwaarde is voor succesvol en betrouwbaar samenwerken. 
  
Als en wanneer ik zelfvergeving uitschrijven wil vermijden, Ik Stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf effectief ondersteun door concreet per dagdeel en dagelijks doelen te beschrijven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik Zelfvergeving van deze blog beschrijf in mijn volgende blog. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten