Liefhebben

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Om geen persoonlijkheid toe te schrijven aan de Heilige Geest. We moeten toevoegen dat de Heilige Geest kan worden uitgestort (Handelingen 10:45) en de kracht van God wordt genoemd (Lukas 1:35; Romeinen 15:13). Hij wordt ook metaforisch beschreven als wind of adem (Handelingen 2:2; Johannes 20:22) en als water (Johannes 7:37-39).

Toen Jezus zei dat Hij ons de Trooster zou sturen (Johannes 14:16-17), beeindigde Hij de gedachte in het volgende vers: "Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe."

De Heilige Geest is de kracht die van God de Vader en Jezus Christus uitgaat. 
Het is het instrument door middel waarvan Christus tot hen zou komen kracht Die verwezend, en waardoor Paulus kon verkondigen..... Christus leeft in mij....' (Galaten 2:20). Het is de Geest van Waarheid die ons in heel de Waarheid zal Leiden als Waarheid (Johannes 16:13-14), evenals wijsheid ons onderwijst Spreuken  9:4-6).

Ja, inderdaa. God - de enige en enig ware God van de Bijbel - had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft! En Hij gaf Christenen Zijn Geest - niet een persoon, maar de kracht van God Zelf - door middel waarvan zij op Zijn manier konden leven in voorbereiding op het eeuwige leven dat komt.

- niet als wezen achterlaten! Ik zal u de Trooster sturen... Johannes 14:18

Wees zijn, herstel is één keuze.

Zelf heb ik Allerlei, begeleiding gehad uiteenlopend van ambulant tot klinisch. Maar ook bijbelstudie en bidgroep. Herstel verhaal Schrijven en autobiografie therapie. Het belangrijkste is om niets Achter te houden. Echter oprechtheid gaat gepaard met angst. Ik was bekend met onveiligheid thuis, voorspelbare onvoorspelbaarheid, alertheid enz. De spanning ontstaan door angst en onzekerheid bluste en verdoofd met alcohol. Toen ik suïcidaal was, werd ik met lichte drang (dwang) van één politie-agent geïnstrueerd met de twee volgende mogelijkheden: 'of wij brengen jou naar een psychiatrisch ziekenhuis of je gaat op vrijwillige basis naar je huisarts. Ik koos voor dit laatste. Ik nam mijn verantwoordelijkheid.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 1 Luisteren is zeg maar echt mijn ding.

Woorden als topjes van de ijsberg

Dualisme