zaterdag, april 04, 2015

Dag 224 Expectation?, Naar alle waarschijnlijkheid!!!


Afbeeldingsresultaat voor hoop doet leven
Een verwachting is de aanname of hoop hebben dat een handeling of gebeurtenis daadwerkelijk zal plaats vinden. Een verwachting kan realistisch zijn, maar dat hoeft niet. Verwachtingen worden ook wel gedefinieerd als datgene waardoor men sneller reageert wanneer de verwachting klopt. Bij een verwachting handel je vanuit vaststaand vooruitzicht, vertrouwen of vermoeden waarbij het gevolg van de handeling of gebeurtenis dus vast staat.

Deze veronderstellingen kunnen verwijzen naar denken, achterdocht, argwaan, idee, en aannames over wat er zich zal of kan voltrekken. Een logisch gevolg van deze manier van ‘vol verwachting zijn’ resulteert daarin dat de mind overuren draait. Hieruit ontstaan stress reacties met alle gevolgen van dien.

De laatste weken ben ik aan het sukkelen met mijn gezondheid. Door een onverwachte gebeurtenis ben ik geschrokken. Vervolgens had ik de intentie om de naweeën van dit incident vanuit mijn visie af te handelen. Jammer genoeg is mijn inzet geflopt en in de soep gelopen. Dit zal ik accepteren en uitschrijven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verwachten dat mijn inzet resulteert in een door mij gewenst gevolg.  

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik excuses verwacht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te veronderstellen dat mijn verwachting realistisch kan zijn.

Als datgene wat ik verwacht waardoor ik sneller reageer niet klopt, Ik Stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik in het verleden snel en impulsief naar het uitblijven van hetgeen ik verwacht zou toegeven en instemmen met deze reacties op het gedrag van de ander.

Ik stel mezelf ten doel dat ik in een vervolg gesprek nogmaals mijn oprechte verwachting zal communiceren.

Ik stel mezelf ten doel dat ik door inschakeling van een arts zeer spoedig mijn gezondheid verder onderzoek.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten