woensdag, december 31, 2014

Dag 211 Welke relatie Ongeduld heeft op mijn planning.


Ik wil graag Invloed uitoefenen op mijn Geest waarbinnen een onzekerheid aanwezig is over het feit dat ik mijn schoolopdrachten en examens wil leren. Dat ik een adequaat systeem voor mezelf wil bedenken waarmee ik overzicht kan aanbrengen in mijn weekplanning, naast mijn stage en studiedagen, zodat ik weet dat ik de stof beheers om een voldoende te behalen voor 't Ontwikkelingspsychologie examen. Ik heb wel vaker een examen gemaakt. En altijd een voldoende gehaald. Het is Alweer een hele tijd geleden dat ik gestudeerd heb voor een examen. Ik realiseer me dat ik mezelf studie-ritme wil aanleren en dat ik daarnaast in mezelf geduld wil ontwikkelen. 

Ik realiseer me wat ik momenteel oefen is mezelf geduld aanleren. Dit is de invloed die ik heb. Invloed die ik praktisch kan toepassen zodat ik het mezelf mogelijk maak dat ik me de lesstof eigen maak volgens de norm-afspraak van het studie programma waaraan ik me gecommitteerd heb. 

Ik realiseer me dat ik het tijdpad waarbinnen externe examens gepland staan intern in mezelf niet kan beheersen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door ongeduld s'nachts wakker wordt met gedachten aan mijn studieprogramma dat ik denk dat ik onvoldoende tijd spendeer aan mijn studie. 

Ik realiseer me dat ik geen invloed kan uitoefenen op het tijdpad waarbinnen examens in de toekomst gepland staan. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik overzicht aanbreng in mijn planning en dat ik per ontwikkelfase de thema's per ontwikkelingsfasen zal rubriceren en bestuderen zodat ik mezelf effectief ondersteun en assisteer waarmee ik de me lesstof voldoende eigen maak zodat adequaat en goed voorbereid tijdens het examen aan de slag zal gaan om dit te maken. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik controle wil uitoefenen met mijn ongeduld op de duur van het tijdpad waarbinnen de examens door de onderwijs instelling gepland staan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ongeduld genereer tijdens het verloop van de studie waarbinnen examens gepland staan omdat ik te vaak nog focus op mind bijzaken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door mijn focus op bijzaken dat ik me hierdoor realiseer dat ik onzeker wordt of dat ik de examens wel zal halen omdat deze nog ver in de toekomst me nu al bezig houden qua adequaat plannen omdat het een tijd geleden is dat ik gestudeerd heb waardoor ik mijn huidig studie ritme nog niet kan meten aan de realiteit van de examenstof. 

Ik realiseer me dat ik naast hoofdzaken van de Ontwikkelingsfasen dus geen andere bijzaken erbij moet halen die niet door de lesstof voorgeschreven wordt zodat ik meer specifiek en adequaat ga wijden en toeleggen op hetgeen er gevraagd wordt door de lesstof te beheersen. 

Ik realiseer me dat ik door mijn focus op bijzaken zelf mijn studiebelasting verhoog waardoor ik me onvoldoende adequaat focus op hetgeen er gevraagd wordt. 

Ik realiseer me dat wat er gevraagd wordt door anderen en externe bronnen en factoren in mezelf weerstand oproept.

Als en Wanneer ik door ongeduld afgeleid ben en op bijzaken focus, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik me primair zal richten op de voorschreven lesstof.

Ik stel mezelf ten doel dat ik door focus mezelf ondersteun en assisteer omdat ik meer orde aanbreng binnen mijn weekplanning.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn stageactiviteiten combineer met studieactiviteiten die ik overzichtelijk zal inplannen in een tijdpad en weekschema en zal uitvoeren.

Ik stel mezelf ten doel dat ik overzicht en meer geduld aanbreng omdat ik plan en dat ik mezelf ervan verzeker dat ik toegewijd en gedisciplineerd dagelijks tijd spendeer aan het eerste jaar van mijn huidige studie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten