maandag, december 29, 2014

Dag 209 Hoe Corrigeer ik de Relatie met mijn MIND.


'Wij' zijn er ook nog hoor'. In mezelf reageer op het woord 'Wij'. Waarop ik vervolgens het liefst zo snel mogelijk wil weglopen. Zie voor context blog 108.

Ik realiseer me vervolgens een scala aan gedachten: 'Alsof ik er niet toe doe'. Ik irriteer me. Ik wil naar huis. Ik wil weg uit deze stress-bron. Ik ben boos. Dit in tegenstelling tot mijn bedoeling: 'dat ik overleg wil'. Ik realiseer me hetgeen en wat ik wil overleggen het ontstaan van mijn mind reactie betreft, die op het feit dat mijn partner Nee zegt, waar ik in tegenstelling tot haar reactie 'Nee' iets anders veronderstel - verwacht, namelijk uitleg/overleg omdat haar 'Nee' reactie, in mezelf woede genereert. 

Conclusie: 'Mijn woede reactie wordt door mijn mind als in mezelf toegestaan en in mezelf gerealiseerd in reactie op 'NEE'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf als statement heb toegestaan de gedachte: 'Ik wil naar huis'; 'Ik wil wegvluchten uit deze stress-bron'; 'Ik ben boos'.  Ik realiseer me dat ik deze gedachten gewaar ben. Dit in tegenstelling tot mijn bedoeling 'Ik wens overleg' en doe hiertoe op rustige en beheerste toon haar mijn voorstel. Hierop volgt zonder verdere onderbouwing/ uitleg 'NEE'.  Ik realiseer me dat ik in reactie op 'Nee' onderbouwing/uitleg over het waarom van haar keuze wenselijk acht/verwacht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik wil wegvluchten uit deze situatie. Ik realiseer me dat ik wil wegvluchten als reactie op het feit dat ik wil overleggen en dat hiertoe 'Alweer' aan mij niet de mogelijkheid wordt geboden. Ik realiseer me dat ik wel Zelfverzekerd en Oprecht Duidelijkheid vraag in mijn verzoek tot overleg.

Ik realiseer me dat ik eerst aan mezelf mijn voorstel en wat hier onder zit met mezelf en in mezelf wil/ga verduidelijken in deze blog. 

Ik realiseer me dat ik overleg wil vanuit een mind gedachte. Ik wil overleggen als reactie op het feit dat mijn partner 'NEE' zegt tegen/op mijn verzoek om uitleg en dat ik hieraan in mijn verwachting/ mijn zin doordrijven wel vast houdt en verwacht dat ze zal bijdraaien.

Ik realiseer me dat ik in tegenstelling tot een vroeger Nee waarin mijn reactie is ontstaan vervolgens mijn zin doordreef en met mijn kleren aan op bed ben gaan liggen. Door mijn toedoen, is op het NEE van mijn moeder: 'Je hoeft niet te helpen' later die avond onenigheid ontstaan waarna de situatie escaleerde. 

Later realiseerde ik me dit feit/voorval omdat ik in tegenstelling tot mijn moeder toch mijn zin deed, waarop ik mezelf verantwoordelijk heb gemaakt voor de reactie van een ander waaruit in mijn beleving de escalatie op het 'Nee' ontstond waaraan ik een schuld complex heb gekoppeld omdat ik van mening was en dus dacht dat ik hiervoor verantwoordelijk was. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan 'Alweer' ik wil het nu en ik doe gewoon wat ik wil waarop NEE volgt wat me niet zint, geen rekenschap houdt met NEE en de grens van anderen waaraan ik 'Alweer' verbind.  

Ik realiseer me dat op mijn voorstel tot overleg 'nee' in reactie op mijn bereidheid, verzoek en vraag tot overleg volgt me realiseer dat ik de grens overschrijdt van anderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik er niet toe doe en dat ik dit mindconstruct opgebouwd heb rond mijn verwachting dat ik er toe doe omdat ik wel overleg wil en vervolgens verwacht dat dit zal plaats vinden. 

Ik realiseer me dat het overleg volgens mijn wens nooit heeft plaats gevonden. Ik verwacht op mijn verzoek tot overleg, waarop Dus NEE volgt nog steeds genoegdoening voor het feit dat ik mezelf onheus bejegen voel door te veronderstellen dat ik afwijzing ervaar waar ik aanstuur op overleg voeren, waarop dus 'Alweer' een NEE volgt, waarop escalatie is ontstaan, waarop vluchtgedrag volgt, waarop we elkaar destijds nooit geëvalueerd hebben. 

Ik realiseer me nadat escalatie plaats vond we nooit met elkaar besproken hebben hoe we dit moment als individu en los van elkaar hebben ervaren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat wat ik als verwachting graag van een ander wil, mijn verwachting is als vraag waarop ik NEE ontvang wat me woedend maakt omdat ik zaken wil verduidelijken die ik als mind in mezelf nog steeds meedraag.

Ik realiseer me dat ik vervolgens fysieke reacties in mezelf genereer waarop ik wil vluchten uit angst in reactie op mijn gedachten die ik in mezelf waarneem in reflectie op het NEE in combinatie met de dwingende houding die volgens mijn waarneming in mezelf reflecteert als agressieve escalatie houding omdat 'Alweer' de herinnering aan escalatie en de toeters en bellen die er bij aansluiten in mezelf zichtbaar wordt.

Ik realiseer me dat ik in tegenstelling tot eerdere blogs 'Alweer' in reactie schiet. 

 Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie schiet op het woord 'Wij' in combinatie met 'Nee'.

Ik realiseer me dat in reactie schiet op Wij. Een verwachting aan overleg die ik als in mezelf heb aanvaard en toegestaan niet krijg waarop ik mezelf isoleer omdat ik woedend ben en me fysiek bescherm door de gedachte ik wil weg lopen omdat ik tijdens de escalatie eerder in mijn Leven als mind-set met mezelf overeen ben gekomen dat ik mezelf nooit zal toestaan dat de situatie escaleert. 

Onbewust wil ik deze gebeurtenis zoals ik deze in mijn mind heb aanvaard en toegestaan nog steeds vanuit deze escalatie ervaring waaraan ik deze Negatieve Energetische Emotie aanhechting heb verbonden nog steeds als in dat moment aanvaard en toegestaan, in Hier overleggen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik me buitengesloten voel omdat de reactie die ik ontvang in mezelf vervolgens als mind reflecteert en dat deze reactie mij nog steeds niet zint. Dat ik het NEE van de ander destijds genegeerd heb. 

Ik realiseer me dat hierop in de gebeurtenis als in mezelf escalatie in mezelf is ontstaan waarvoor ik mezelf beschuldig en verantwoordelijk heb gemaakt, nu wil recht zetten door mijn verzoek tot overleg in navolging op het NEE van mijn Partner die duidelijk en zelfverzekerd haar keuze: 'Ik wil nu muziek luisteren', in haar keuze NEE aan mijn communiceert. Dit Nee zint mij niet waarop ik MIJN zin wil doordrijven door het voorstel tot overleg te doen, waarop op haar 'Nee' de als in mezelf aanvaarde en geaccepteerde escalatie in mezelf 'Alweer' ontstaat. 

Vervolgens als Negatieve Energetische Emotie Aanhechting woede volgt waarop ik mezelf bescherm en zo snel mogelijk wil weglopen in mijn verzet tegen 'Wij', Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik bij vergelijkbare problemen in plaats van mijn verwachting die ik wil nabespreken en de gebeurtenis wil evalueren, Ik stop en Adem. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik geen verwachting zal forceren omdat wij destijds niets bespraken, waardoor zaken die ik uit observatie heb aanvaard en toegestaan als schuldcomplex in mezelf heb vertaald, is blijven woekeren waaruit mijn reacties reflecteren op hetgeen ik waarneem, niet langer als reden gebruik voor mijn verwachting tot overleg en uitleg als gevolg, mijn reflectie op het 'Nee' van de ander. 

Ik stel mezelf ten doel vanuit Agreement met mezelf dat ik dit later met anderen in mijn wereld zal bespreken en/of overleggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten