donderdag, november 20, 2014

Dag 196 Een afluister ervaring in mezelf gewaar.


Ik beluisterde reacties in mezelf toen ik het gesprek tussen twee mensen achter mij in de trein opving. Ik kon het niet weerstaan om mee te luisteren. Een van beiden had het over een collega. Die had een uitspraak gedaan. Hierover had de persoon aanmerkingen. De ander vroeg of ze dit met de collega besproken had? Nee, natuurlijk niet. Die luistert niet naar wat ik te zeggen heb. Ik ben maar weer weggelopen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte die mij me opkomt bij het beluisteren van dit gesprek dat ik me realiseer vaker weg te lopen als ik denk door de houding van een persoon de goede vrede wil bewaren en wegloop en wat ik zeggen inslik.

Ik vergeef mezelf de gedachten in mezelf te aanvaarden dat wat ik zeg onbelangrijk is zoals ik dit ervaar in de reactie van de ander in mimiek en lichaamstaal dat wat ik wil zeggen onbelangrijk is en maar wegloop.

Ik vergeef mezelf mijn gedrag dat ik wegloop omdat ik ooit in mezelf hen toegestaan en aanvaard te gedachte dat dominante mensen niet zullen luisteren naar wat ik te zeggen heb.

Omdat ik het gesprek heb gevolgd zal ik de energetische lading van mijn woorden die ik in mezelf gewaar ben door het gesprek te beluisteren van deze mensen en de energetische reactie aanhechtingen die ik mezelf gewaar ben geworden in het verdere verloop van deze blog uitschrijven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in reactie van mijn gedachten die ik ervaar tijdens dit afluister gesprek energetische lading observeer die in de realiteit van in Hier afscheiding genereren deze reactie als lading in mezelf opgebouwd wil loslaten.   

Ik realiseer me dat ik vervolgens in de trein al de vier-tellen door-adem techniek heb toegepast en na afloop nadat ik deze blog geschreven heb hardop Zelfvergeving zal uitspreken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte wat zijn jullie roddelaars.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aan het woord roddelaars gemeenheid koppel en schijnheiligheid omdat deze mensen achter de rug om van een collega hun zaken bespreken en dit niet met de collega zelf bespreken. 

Ik realiseer me dat ik de mensen in de trein hierop had kunnen aanspreken. 

Ik realiseer me dat ik Zelfonoprecht handel omdat ik me realiseer doordrongen van het feit dat ik reageer op hun uitspraken en zelf in wezen wegloop van mijn ware Zelfexpressie door deel te nemen en dit gesprek waarmee ik de energetische lading ervan ondersteun.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik dit gesprek in wezen steun en zie dat de collega in een negatief daglicht wordt geplaatst.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat de collega in een negatief daglicht is geplaatst door mijn gedachte die ik koppel aan roddelen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik roddelen verbind aan negativiteit. Ik realiseer me dat door te staan voor alle leven in de wereld ik een bijdrage lever als luisteraar aan dit gesprek waarin ik een wezenlijke bijdrage lever aan afgescheidenheid omdat ik niet ga staan voor wat het beste is voor alle leven. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bepaalde gedragingen goedkeur door niets te zeggen me in wezen beperk tot ik behoud veel liever de goede vrede. Ik realiseer me dat ik mezelf niet verantwoordelijk acht om in te grijpen en te gaan staan voor Leven waarin eenheid en gelijkheid de basis houding is waarin roddel en achterklap ontbreken. Ik realiseer me door niets te zeggen ik verslaafd blijf aan mijn idee dat ik de goede vrede kan bewaren door niets te doen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn gedachte dat ik de goede vrede kan bewaren met niet ingrijpen ik de relatie met mijn mind in stand houd waardoor ik gescheidenheid tussen Leven in de wereld voedt. 

Ik ben me doordrongen van het feit dat door mee te doen aan roddel en achterklap, wat in mijn beleving triest is, ik mezelf niet ondersteun om een Agreement met mezelf te Ontwikkelen vanuit het startpunt wat het beste is voor Alle Leven omdat ik afgescheidenheid in stand houd. 

Ik realiseer me dat ik door deze manier van handelen en denken mezelf niet ondersteun om effectief mezelf te begeleiden naar een Agreement waarin ik de relatie met mijn mind - ik hou liever de goede vrede dan dat ik ingrijp in roddels tussen mensen die over anderen dingen zeggen en in het gezicht van de persoon lachen alsof er eenheid en gelijk is tussen beiden. Ik realiseer me dat ik deze zelf sabotage wil elimineren uit mijn systeem en wat het beste is voor alle leven wil supporten en ondersteuning wil bieden aan alle leven door dit zelf eerst aan mezelf voor te leven.

Ik realiseer me en stel mezelf ten doel door mijn mind in te kijken als in gedachten, emoties en gevoelens zoals veronderstellingen dat ik de goede vrede wil bewaren, op het moment dat ik me dit realiseer en de roddelaars veroordeel om hun roddel en achterklap, Ik stop en Adem, zoals ik al deed in de trein met de vier-tellen dooradem techniek. Vier tellen in - mijn mind gedachte inkijken en wissen - vier tellen uitademen en vervolgens deze toepassing nogmaals zal herhalen.

Ik realiseer me dat wat Zelf sabotage in wezen is is afgescheidenheid zoals de relatie met de mind mij voor houdt waardoor ik ingrijpen niet eens in overweging kan nemen omdat mijn gedachte dat ik de goede vrede wil bewaren mij hiervan Zelf weerhouden. Zelf sabotage gaat erom dat ik me bewust zal moeten zijn van het een om het andere te kunnen verwezenlijken. 

Dus voordat ik iets kan inbrengen binnen zo'n of vergelijkbare context waarbinnen mensen deze uitspraken doen ik eerst mijn innerlijke woorden moeten kennen en Zalfvergeving toepassen voordat ik een bijdrage kan leren aan mijn eigen fysieke realiteit van in Hier. 

Omdat het enige dat bestaat, mijn mind, mij in de weg staat alvorens ik uit de relatie met mijn mind kan stappen is dat uit mijn mind moet gaan wandelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten