woensdag, november 19, 2014

Dag 195 Mijn Relatie met Wat ik denk.


Als we hier zijn op ieder moment, kunnen we de wereld creëren zoals we werkelijk zijn op ieder moment en onszelf ervaren in plaats van ervaringen beleven die louter projecties uit het verleden zijn gebaseerd op herinneringen die onvermijdelijk leiden naar dezelfde ervaringen. zie link

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in een moment als ik nadenk en vanuit deze gedachte commentaar uitspreek in reactie op een gebeurtenis of op een mens, Ik stop en Adem. 

Ik realiseer me dat nadenken als ervaring ontstaan binnen een moment in het verleden nu irreëel is.

Ik vergeef emzelf toegestaan en aanvaard te hebben op reactie in het verleden ontstaan deze mij in dit moment als energetische aanhechting - door mijn mind relatie uit een Herinnering ontstaan - deze mij in de realiteit van in Hier niet dient. 

Als gedachte was deze aanname 'toen' in dat moment wel reëel als de onbekendheid met andere mogelijke manieren om effectief in deze situatie mezelf te gedragen in reactie op anderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik het gedrag van anderen veroordeel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn oordeel als tegenstelling die een ander vertegenwoordigd in een ander mens wel effectief kan zijn. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik deze reactie als oordeel hiermee relativeer en mezelf toestem en aanvaard dat deze oké is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me in een positie plaats ten opzichten van een ander. Ik realiseer me dat ik hiermee mijn realisaties die ik me Gewaar ben ook veroordeel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te reageren zonder onderzoek van mijn reacties.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn realisaties ook mind gerelateerd zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als ik spreek over Zelf-oprecht dit vaak doe vanuit mijn mind.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn mind dan verwijst naar Oprecht en dat Zelf-oprecht hierachter nog versluierd ligt zolang mind reacties in mezelf bestaan.

Ik realiseer me dat wat ik me realiseer voor nu Oprecht is. 

Ik stel mezelf ten doel dat wat ik me realiseer hierop Zelfvergeving zal toepassen nadat ik deze realisatie / reactie eerst door adem alvorens vanuit reactie anderen niet veroordeel als dat wat voor een ander effectief als realisatie wellicht de ander nog verhinderd om effectief te zijn zoals eenheid en gelijkheid is bedoeld voor Alle Leven. Een Leven van waaruit ware Zelfexpressie Leven in elke in- en uitadem bedoelt is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten