dinsdag, november 18, 2014

Dag 194 Afgescheiden Relatie binnen mijn Zelf-Oprecht.


In mezelf ervaar ik een gevoel van teleurstelling. Met mijn partner had ik de afspraak gemaakt dat we elkaar spreken op Skype nadat ik een lange dag heb gewerkt. Op mijn werk is een activiteit gepland waarin we als organisatie veranderingen in het toekomstig beleid in dialoog met degene die het betreft gaan bespreken. 

Aan het eind van de avond beluister ik een voicemail bericht van haar waaruit blijkt dat ze zich niet lekker voelt. Eerder die dag krijg ik een sms waarin zij aankondigt zich te verheugen op ons gesprek die avond. 

Ik krijg een gedachte: 'Ze zal wel in de kroeg zitten met haar vriendin'. Ik probeer haar te bellen. Ze blijft onbereikbaar waarop ik achterdocht voel. Ik krijg een Herinnering dat ik in een vorige relatie een chat afspraak had gepland om elkaar die avond te contacten. Destijds was deze partner ook onbereikbaar Dialoog. Later had ze het excuus dat ze de tijd was vergeten en verstopte zich achter haar vergissing.

Zodra mensen die ik wil spreken onbereikbaar zijn ervaar ik achterdocht over hun beweegredenen. Ik ervaar hun uitleg als excuus. Zij willen mij niet spreken omdat ze het te druk hebben met zichzelf. Ik ben onbelangrijk. Ik realiseer me mijn achterdocht en Veeleisendheid. Mijn angst om me te verbinden omdat ik verwacht dat ik verlaten wordt. Ik hou hier serieus rekening mee. Ik merk als ik mijn partner niet zie dat ik ga aantrekken en afstoten. Wat ik niet wil ga ikzelf realiseren. Als we samen zijn is het oké. Zodra we elkaar niet zien ervaar ik in mezelf deze patronen die onzichtbaar zichtbaar worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een gevoel van teleurstelling ervaar zodra mijn partner onbereikbaar is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik deze teleurstelling koppel aan mijn eigen verwachting dat zij aanwezig is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bij afwezigheid waar ik aanwezigheid verwacht achterdocht uit deze frictie genereer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de teleurstelling uit mijn verwachting is ontstaan dat ik mijn verhaal van die dag niet kan delen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben achterdocht te genereren uit mijn twijfel alsof mijn partner niet oprecht is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik verwacht dat anderen er onvoorwaardelijk voor me zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zelf de voorwaarde dat zij aanwezig is verwacht ondanks dat zij zich niet lekker voelt.

Ik realiseer me dat ik dit patroon als woorden heb opgepakt uit verbale observatie van mijn ouders waarin zij elkaars verwachtingen en frustraties uitspraken als hun vanzelfsprekendheid naar elkaars eisen / wensen / behoeften anders verliepen dan gepland was.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij een verandering in afspraak / mijn verwachting deze wijzing ervaar als een persoonlijke afwijzing.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebbend at ik deze afwijzing vertaal naar mijn aantrekken afstoten patroon. Ik realiseer me dat ik dit patroon uit reflectie van de verbale communicatie van anderen heb overgenomen. 

Ik realiseer me dat hier angst voor elkaar afwijzing en onbegrip voor dit Zelf-onoprecht gedrag onder zit. Ik begreep het gedrag van hen niet. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik binnen mijn Zelf-Oprecht begrip onbegrip heb aanvaard en toegestaan.

Van mensen die fysiek en verbaal geweld gebruiken in elkaars bejegening waarin de eenheid en gelijkheid wat Leven 'Vaak Abrupt' en onder grove uitspraken en gedrag word vernietigd. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit onbegrip ben gaan reageren alvorens dit door te ademen waardoor ik meer energie schenk / genereer die voorzien is Negatieve Emotie Aanhechting.

Ik realiseer me dat er een moment kwam waarin ik niet anders meer verwachte dat wat er goed ging - vriendelijk communiceren in het bijzijn van klanten - zou omslaan naar onvriendelijk en dis-respectvolle bejegening achter de schermen 'de sluiers' van het priv√©domein.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op onrust Focus omdat ik verwacht dat mijn Zelf-Oprechte rust en vriendelijkheid niet wordt gezien en aanvaard. Ik realiseer me dat ik permanente Afwijzing verwacht en daardoor kritiek op mijn bijdrage ervaar. Ik realiseer me dat ik maar beter mijn woorden kan inslikken. Met tot gevolg dat ik Fysieke pijn en energetische spanning genereer binnen mijn Borstpunten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebbend at ik bij spanning beter mijn best ga doen en meer werk ga aantrekken. Ik realiseer me dat ik me wil beperken tot hoofdzaken. De momenten dat ik en mijn partner samen zijn en in dialoog elkaar bejegen, De momenten dat ik niet destructief reageer met woorden waarop ik later Zelfvergeving moet toepassen. Verder heb ik specifieke afspraken vertaald naar mijn Agreement.

Binnen de frictie van deze permanente verwachting vriendelijk en veilig - dis-respectvol en onveilig heb ik mijn conditionering aanvaard en toegestaan. Ik realiseer me dat ik me uit Observatie toen de latere gevolgen ervan destijds niet bewust was. Ik heb deze nadelige gevolgen binnen mijn Zelf-Oprecht ervaren, dus aanvaard en toegestaan. Ik realiseer me derhalve dat ik fysiek geweld verafschuw. Dat ik grof taalgebruik niet tolereer. 

Ik realiseer me dat ik mijn tijd die ik heb Zelf-Oprecht wil Leven. Door mijn mind oprecht te beschrijven wil ik hierop mijn focus richten. Op mijn verantwoordelijkheid. Mijn woorden, gedachten, emoties en gevoelens die ik in mezelf meedraag zijn mijn deel. Aspecten binnen mijn Zelf waarop ik Oprecht Zelfvergeving en Zelfcorrectie wil toepassen. Daarnaast stel ik me ten doel dat ik in momenten van frictie Beter wil Leren Doorademen. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik de Vier-Tellen-Door-Adem techniek Daadwerkelijk zal toepassen. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik in de momenten waarin ik achterdocht, wantrouwen, aantrekken afstoten trekken vertoon hierop zal anticiperen met deze Techniek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten