maandag, november 17, 2014

Dag 193 Oprechtheid relatiemanager naar Zelfoprecht.


Eerlijkheid - wat ik denk en ervaar - mijn gevoelens en emoties durven uitspreken heeft me als kind een flink pak slaag opgeleverd. Een jongetje werd gepest waarop ik de pester op zijn gedrag en houding, die dreigend was aansprak. Hij ging even later zonder veel woorden weg. Aan zijn mimiek meen ik toen verontwaardiging bemerkt te hebben. Tijdens een stapavondje kwam ik deze jongen - de pester - weer tegen. Dit keer op de trap van een discotheek. Ik liep naar boven waar de jongen me tegemoet kwam. In het naar beneden gaan verkocht hij mij een stomp / klap recht in mijn gezicht. Vervolgens kwam hij achter me aan naar buiten waar hij mij meer begon te stompen. Ik was zo overweldigd door zijn reactie dat ik niet eens heb terug geslagen. Ik begreep het niet en schaamde me dat ik niet terug had geslagen. Ik had de dagen daarvoor toch mijn vriendje in bescherming genomen? Waarom werd deze jongen dan Boos? Ik heb later vaker tikken gehad omdat ik me Oprecht uitsprak. 

Wat er gebeurd in mezelf als ik niet oprecht ben is dat ik spanning opbouw in mezelf. Dit staat los van de instructies die ik kreeg. Door opvoeding of sociaal gewenst gedrag is deze ervaring in mezelf die veranderd omdat er frictie ontstaat geen verandering maar een signaal. Een reactie in mezelf waaraan ik merk dit past niet bij me. Ik kreeg klappen, voelde schaamte, omdat er mensen toekeken die niets deden realiseer ik me nu ik dit schrijf. Zij keken toe terwijl ik zo bedenk ik me ook zou ingrijpen en minimaal een verder escaleren zou willen verhinderen. Dit is een reactie in mezelf die ik rechtvaardig als oké omdat ik tegen fysiek geweld ben. Ik heb me voorgenomen dat ik nooit iemand zal slaan. Door dit voorval werd dit in mezelf bevestigd. Eigenlijk was het een leermoment waaruit mijn Zelfoprechtheid blijkt. Als ik dit verloochen ontstaat frictie en weerstand. 

Zie de hangout

Door mijn Oprechtheid te beschrijven - dit voorbeeld- dit toont mij mijn Zelfoprechtheid\ de ervaring rechtvaardigheid tegen fysiek geweld - realisatie - wat ik wil wandelen - waar ik voor sta - geen fysiek geweld gebruiken. Daarnaast heb ik de handeling van de jongen veroordeeld. In wezen deed ik dit op het moment dat ik hem aansprak op zijn gedrag. Ik realiseer me dat ik mijn gedrag en denken niet langer rechtvaardig en zijn gedrag niet langer veroordeel omdat ik hiermee zijn Zelfoprechtheid niet langer veroordeel. Dit is namelijk altijd in ieder mens aanwezig. We willen mensen assisteren om dit aspect van henzelf inzichtelijk te maken. We zijn de mensen die dagelijks hier hun blog posten. Zie Hanggout.

Nu in mijn proces heb ik me voorgenomen om de vier tellen adem techniek toe te passen zodat ik mijn mind reacties ga stoppen en Zelfoprechte woorden ga kiezen die ik zonder energetische Aanhechting wil uitspreken. 

Mijn emoties en frictie stoppen is voor nu mijn nieuwe uitdaging die ik met ondersteuning van de vier-stappen Ademtechniek wil inzetten de komende 21 dagen. De mensen en situaties op mijn pad fungeren als 'Mirror' waarin ik kijk en signaleer wat ik van mezelf, als in Mezelf Reflecteer. waar ik van leer, doet wel eens Zeer. lol......

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik pester op zijn gedrag veroordeel.

Ik vergeef emzelf toegestaan en aanvaard te hebben zonder hoor en wederhoor zijn gedrag als deel - aspect van hem - reden maak voor mijn veroordeling.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door in delen te denken afgescheidenheid genereer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in delen denken ik in delen geven en nemen - en dit creëert afgescheiden denken - waaruit ongelijkheid ontstaat.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf in een positie plaats die naar neigt autoritair gedrag.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn spiegelreflex gedrag positioneer alsof ik mezelf rechtvaardig om Blamen en de ander de degraderen naar minder dan IK.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vergeet dat gedrag altijd een oorzaak heeft waaraan de mind ten grondslag ligt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vergeten dat deze zelfde mind, mijn mind, Angst en gevangenschap in de Wereld - introduceert.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn rechtvaardigheid tevens vergezeld is in dit moment waarin ik de ander veroordeel als afscheiden deel bestempel waardoor mijn rechtvaardigheid totaal versluierd raakt achter mijn veroordeling. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik niet begrijp toen ik Oprecht was hierop een pak slaag heb gekregen. Ik realiseer me dat dit een leermoment is geweest. Ik stel emzelf ten doel om dit leermoment te koesteren als waarde om verschil te zien tussen Oprecht en Zelfoprecht KUNNEN handelen en denken door mijn Mind uit te schrijven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb geschaamd voor mijn Oprechtheid - door de jongen te steunen - en verwijst naar het feit dat ik niet heb terug geslagen. Ik realiseer me dat ik me daarop als een Watje heb ervaren. Een zwak mannetje die zijn hoofd in de grond wil steken en van de aardbodem wil verdwijnen. Onzichtbaar wil zijn. Mezelf Maskeren en verstoppen achter zo zie ik later Slaaf van Alcohol zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebbend at ik de jongen die me geslagen heeft heb veroordeeld waardoor ik schaamte heb ervaren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn reactie op de jongen die mij door zijn gedrag meer bewust heeft gemaakt van mijn Oprechtheid en schaamte.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door voor de jongen in te staan mezelf te realiseren dat ik in contact met de jongen de andere jongen heb veroordeeld waardoor ik later een pak slaag heb gekregen.

Wanneer en als ik in emotie of vanuit mijn mind wil reageren, Ik stop en Adem.

Vervolgens pas ik de vier tellen Adem techniek toe en kijk in mezelf waar ik deze Aanhechting ervaar en deze zal 'Wissen'. Later zal ik hierop Zelfvergeving en Zelfcorrecties toepassen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn Emoties en Gevoelens zal inkijken en zal Wissen.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten