dinsdag, september 30, 2014

Dag 168 In reactie de relatie wantrouwen.


Afhankelijk zijn van anderen betekent voor mij dat ik in relatie tot anderen hen moet vertrouwen op hun woord. Van een organisatie kreeg ik een email waarin mij werd medegedeeld wanneer ik bepaalde documenten niet op tijd inlever daardoor mijn inschrijving gecanceld zal worden. Documenten waarop gegevens vermeld dienen te worden, ingevuld door iemand anders. Nadat de inlever datum is verstreken krijg ik dit bericht. Vorige week heb ik mondeling aan een medewerker van deze organisatie kenbaar gemaakt dat de documenten onderweg zijn. Ik voel me niet serieus genomen. Ik doe mijn best om alle documenten op tijd ingeleverd te krijgen. Straks word ik verwijderd uit de opleiding. Heb ik alle moeite voor niets gedaan. Ik heb veel ingang gezet in mijn leven. Zodra ik zaken gerealiseerd had viel alles weer weg en dacht ik waarvoor doe ik dit eigenlijk.

Vervolgens krijg ik een Herinnering aan hardlopen. Volgens een schema zat ik op bijna 30 minuten hardlopen. Tijdens de running dacht ik dus ook / weer: 'waarom doe ik dit eigenlijk'. Daarop ben ik naar huis gegaan en heb alcohol gehaald en shag gekocht. Mijn inspanningen van bijna een half jaar vervielen daarmee in een keuze moment. In reactie op de organisatie heb ik keurig meegewerkt. En ook een keer gevloekt.Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte afhankelijk zijn van anderen betekent dat ik anderen moet vertrouwen op hun woord.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de email waarin mij werd medegedeeld dat wanneer ik bepaalde documenten niet tijdig - voor een deadline - inlever mijn inschrijving gecanceld zal worden, op te vatten als een dreigement.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gegevens die worden ingevuld door iemand anders koppel aan wantrouwen en de gedachte dat men mij wil dumpen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat nadat de inlever datum is verstreken ik dit bericht denk dat ik niet serieus wordt genomen om mijn inspanningen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik vorige week mondeling aan een medewerker van deze organisatie kenbaar gemaakt dat de documenten onderweg zijn, daarmee niet kan inschatten dat ik alle inspanningen die ik gedaan heb oké zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn participatie in mijn gedachte ik voel me niet serieus genomen, mijn onzeker maakt en boos.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat Ik doe mijn best om alle documenten op tijd ingeleverd te krijgen, niet accepteer als feit waarmee ik kan aantonen dat ik niet gefaald heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken straks word ik verwijderd uit de opleiding mij boos maakt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik alle moeite weer voor niets heb gedaan.

Ik realiseer me dat zodra ik zaken gerealiseerd heb al mijn inspanningen vaak weer wegvielen. Dat ik daarop dacht: waarvoor doe ik dit eigenlijk, waarop ik een Herinnering krijg aan hardlopen.

Ik realiseer me dat ik toen volgens een schema ging hardlopen en bijna 30 minuten hardlopen kon volhouden. Wanneer ik net als tijdens de running toen dacht en nu denk waarom doe ik dit, Ik stop en Adem. Want ik realiseer me dat mijn mind als ik dit niet toepas met mij aan de haal gaat en dat ik meer Negatieve Emotie Aanhechting creëer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn gedrag dat ik op mijn gedachte toen naar huis ben gegaan, alcohol heb gehaald en shag heb gekocht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door aan: waarom doe ik dit eigenlijk destructief en onverschillig gedrag heb gekoppeld waardoor ik alles wat ik in gang heb gezet weer overboord gooi.

Ik realiseer me dat hierdoor mijn inspanningen van bijna een half jaar running opbouw weg vielen binnen een impulsief keuze moment.

Ik realiseer me dat ik in reactie op de organisatie nu keurig heb meegewerkt en op mijn initiatief door contact op te nemen met de invullers de documenten zijn verstuurd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ook een keer heb gevloekt. Mijn partner die me hoort vraagt me of mijn vloeken voor haar bestemd was. Niet dus. Lol.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten