zondag, augustus 03, 2014

Dag 136 Herinneringen als gedachten.
Thats the question......
De herinnering zelf is niet het probleem. Wel dat we er aan vasthouden. Herinneringen die komen op als gedachten, maar wat hen onderscheidt van Gedachten is het feit dat ze rechtstreeks in verband staan met Eerdere ervaringen / situaties / gebeurtenissen waarin IK een directe deelnemer was. Herinneringen kunnen vaak worden geactiveerd door onze hedendaagse omgeving waar iets of iemand mij Herinnert aan een eerdere ervaring uit het verleden waarin IK erover denk in mijn Geest. Soms kunnen herinneringen slechts een 'flits zijn' in het moment, als een genomen foto die door mijn Geest flitst en in andere gevallen kan ik me hele scene's / momenten herinneren die zich uitspelen. Of ik kan opzettelijk het Verleden binnengaan in mijn Geest door 'te zoeken naar Herinneringen' in mezelf.

Ik realiseer me wanneer een Herinnering / Moment uit het verleden een emotie als Energetische Aanhechting heeft en Ik Reageer erop, voor mij betekent dat mijn Herinnering nog steeds macht heeft en mij in Hier Definieert. 


In wezen is het dan de Herinnering zelf die beïnvloedt / bepaalt 'wie ik ben' in een moment waardoor ik word achtervolgd door mijn verleden in mijn / de Geest. Omdat ik eraan vasthoudt door de energetische relatie die ik ermee heb. In plaats van dat ik in staat ben om het verleden los te laten, om echt in staat te zijn om vrij te Leven in elk moment van de Ademhaling.


Ik stel mezelf ten doel Vrij willen zijn van energetisch relatie reactie die mij in mijn Geest uit het verleden als herinnering achtervolgd en mij bestemd in een huidige ervaring waardoor ik niet in staat ben om het verleden los te laten. Dit verhinderd mij om effectief te zijn als Leven in elk moment van de Ademhaling.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat een Herinnering die Negatieve Emotionele aanhechting / reactie bevat en ik eraan vasthou, vasthou aan het verleden en in het verleden leef waardoor het verleden macht heeft over mij in mijn hedendaagse bestaan en de ervaring van mezelf.    

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte door het onderwerp emotie te bespreken in feite Negatief Emotionele aanhechting in mezelf creëer. In relatie participerend in deze lading me realiseer dat ik afgescheiden ben van de realiteit in het huidige moment.


Een voorbeeld van een Herinnering aan een Negatieve Emotionele aanhechting / reactie. Ooit las ik de uitspraak: 'Energy flows where attention goes'. Dit in combinatie met het feit dat emotie negatief geladen energie binnen de mind betreft roept de volgende uitspraak weerstand op: 'wij gevoelige mensen zijn nu eenmaal emotioneel en dat is maar goed ook want dat maakt ons speciaal'. 


Als reactie in mijn Geest roepen deze woorden 'juist' een negatief geladen emotionele reactie op die ik koppel aan onwetendheid. Dit roept daarnaast in mij de gedachte op dat mensen kunnen aannemen dat het oké is om emotioneel te zijn want daardoor is men speciaal. Deze informatie wijkt af van de Desteni informatie die zegt dat deze emotie reactie uit het verleden juist je Leven in Hier bepaalt waardoor je als in leven afgescheiden bent van dit moment. 


Er schuilt ook irritatie in mijn reactie als koppeling aan onwetendheid en oordeel. Ik ga een opleiding volgen. Inmiddels heb ik een stageplek gevonden. Ik vertel dit mijn moeder. Haar reactie is 'kan je dat'. Want volgens haar uitspraken in het verleden was volgens haar mijn zus altijd een betere student. Haar onwetendheid als beoordeling van mijn capaciteiten destijds ervaar ik in mijn herinnering als afwijkend zijn ondergeschikt aan en moeten voldoen aan een norm om wel te voldoen. In deze Geest reactie's maak ik me ineffectief en onderschikt aan de volgens mijn moeder betere capaciteiten van mijn zus. Deze reacties heb ik in mezelf aanvaard en toegestaan. Ik vergeef mezelf dat ik deze reacties als in mezelf heb aanvaard en toegestaan. 

Wat ik wel wil ervaren is dat mijn moeder mij bevestigd dat ze trots is op mij los van mijn inspanningen. Ik link inspanningen verrichten aan voorwaardelijke acceptatie. 


Ik realiseer me dat ik op grond van mijn capaciteiten ben aangenomen voor deze studie. Dat ik dit gerealiseerd heb met doorzetten, kwetsbaar zijn, risico lopen, schaamte overwinnen met exposure wandelen en aangaan van moeilijk situatie waaraan ik ooit zelf negatief geladen emotie reacties heb geplakt. 


Uitspraken dat gevoelige mensen speciaal zijn raakt me dus omdat mijn moeder vond dat ik als ik gevoelig was zij reageerde 'doe niet zo kleinzerig'. Twee weken geleden heb ik mijn kleine teen gebroken. Op dat moment ging er een pijnscheut door mijn fysiek. Op mijn instructie doorademen Jan heb ik de doorademtechniek daadwerkelijk toegepast. Waardoor ik geen overweldigende pijn heb ervaren. Wel lichte irritatie die wegebt met doorademen, koelen, voet hoog houden en rusten.   


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik mezelf ten opzichte van de uitspraak van een ander in mijn gedachten in een positie plaats waardoor ik ongelijkheid creëer. 


Wanneer ik mezelf als in oordeel ervaar ten aanzien van de uitspraak mezelf in een positie plaats die ongelijkheid impliceert, Ik stop en adem. Ik realiseer me dat ik door mijn manier van denken mezelf verhinder effectief te zijn als aan eenheid en gelijk aan alle leven zijn. Ik stel mezelf ten doel om zelfvergeving toe te passen op al deze feiten om zodoende effectief te zijn dat wat ik me verhinder te zijn zoals mijn automatische reacties mij bestemmen te zijn. 


Ik stel me daarnaast ten doel dat ik anderen ook kan inlichten over de Desteni principes en hen op verzoek zal verwijzen naar een website. Ik realiseer me dat deze specifieke Desteni informatie constructieve elementen bevat om oprecht verantwoordelijk te zijn los van herinneringen die mijn leven als in Hier nog steeds kunnen bepalen. 


Ik ervaar als in mezelf aanvaard en toegestaan 'ik voldoe aan door mijn Geest bepaalde voorwaarde' pas dan steun ontvang. 


wordt vervolgd...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten