zaterdag, juli 19, 2014

Dag 123 Backchat ver-ge-lijk

Ik ver-ge-lijk mijn oprecht
Oprecht spreek en reageer ik vanuit mijn mind, als in gedachten, emoties of gevoelens. ZELFoprechtheid is wanneer je JOU juist uitspreektWanneer ik mijn wereld en de mensen vanuit backchat observeer en vergelijk, Ik stop en adem. Een lijk-uit-ver. Een iets dat was als is aan iets als in mezelf aanwezig als herinnering in het contact met anderen in hier zichtbaar maakt. Ik realiseer me en ervaar in het contact met anderen cynisme en kritiek. In woorden ervaar ik me niet gezien en niet serieus genomen. Ik heb deze backchat ervaring als in mezelf met bepaalde personen. Zij maken mij hiervan bewust. Ik realiseer me echter dat door mijn oprecht zijn 'juist niet' uit te spreken ik als reactie in mezelf irritatie actief maak omdat ik mijn woorden inslik. 

In relatie tot cynisme observeer ik meerdere punten. Vanuit filosofisch standpunt bezien draagt cynisme juist óók het inzicht tot Zelfoprecht in zich mee.

Ik veroordeel het gedrag van anderen omdat ik een cynische lach in mezelf ervaar als afkeuring. In wezen wordt door deze lach mijn cynisme en kritiek zichtbaar. Omdat ik mijn woorden inslik ontstaat irritatie. Ik ben onoprecht omdat we als huisregel hebben dat we irritatie uitspreken en vanuit IK zullen benoemen. In feite ondermijn ik naast mezelf óók de inzet van de trainers en de andere deelnemers. Ik word mij hiervan bewust door mijn reactie oprecht te beschrijven.

Ik had mezelf ten doel gesteld dat ik mijn irritatie oprecht wil uitspreken. Ik heb dit niet gedaan. Mijn irritatie is de reflectie van een herinnering. Juist door deze oprecht uit te spreken lever ik mijn bijdrage aan het groepsproces. 

Ik stel mezelf opnieuw ten doel dat ik deze punten eerst met de trainers bespreek en eventueel later deel in de groep. Ik realiseer me dat ik afspraken ondermijn. Ik realiseer me óók dat ik hiermee afspraken wel naleef. Binnen één op één gesprekken lukt het me wel om mijn bijdrage uit te spreken.

Ik stel mezelf ten doel nadat ik dooradem transparant, en met respect voor de ander, mijn verhaal zal doen, mijn bijdrage lever aan het groepsproces en Backchat oprecht zal benoemen met als doel dat ik mijn Zelfoprecht niet langer ondermijn.Geen opmerkingen:

Een reactie posten