zondag, juli 13, 2014

Dag 120 'Support Projectie'


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in de drukte van mijn projecties zoals ik mezelf in anderen ervaar als gedachten mijn dankbaarheid voor Leven Gewaarzijn vaak uit het oog ben verloren.
Wanneer ik mezelf afgescheiden als in de drukte van mijn gedachten ervaar, ik stop en adem. Ik realiseer me dat ik de steun van anderen heb vermeden uit schaamte en door deze gedachten als projectie aan een herinnering mezelf verhinder effectief te zijn als waartoe ik in staat ben. Ik stel mezelf ten doel dat ik in dankbaarheid terugblik op mijn leerproces en groei. Ik wil Zelfoprecht zijn in momenten als dit nodig / wenselijk is en anderen graag steunen in hun herstelproces. Waarin ik mijn voorkeur uitspreek dat ik graag jongeren en anderen mensen die onvoorwaardelijke steun en zorg voor een periode in hun leven nodig hebben wil ondersteunen om hun Leven Gewaarzijn te herontdekken.

Door mijn focus van drukte projectie te verleggen naar dankbaarheid - ik mezelf steun - en effectief ervaar, zoals ik de steun van familie, vrienden en anderen tijdens mijn wandeling heb ervaren. Niet omdat ervaringen zo plezierig waren maar wel als feit dat deze pijnlijke ervaringen juist mijn dankbaarheid, dat Leven niet vanzelfsprekend is, wel zichtbaar hebben gemaakt. Als ik focus op dankbaarheid als gedachte ervaar ik naast spontaniteit ook puur Leven Gewaarzijn
.

Ik realiseer me dat ik afgescheiden als in gedachten vermijd om mensen daadwerkelijk te ontmoeten omdat ik mezelf in mijn gedachten veroordeel en anderen vanuit aanname en veronderstellingen bejegen. Deze gedachten worden zichtbaar in mijn statements. Zij deed dit. Hij laat na dat te doen. Hun hebben mij dit aangedaan. Hierin ligt mijn behoeften ook verscholen. Mijn verlangens als claim, als eis, als vanzelfsprekendheid. Vaak gekoppelt en gebaseerd op verwachtingen en hoop die op een tekort duiden en verwijzen naar iets dat ik ken. Het mij bekende projecteer ik als tekort op een ander. Dit tekort echter is een behoefte die door door deze projectie als zelfcorrectie en doel richting en eenheid en gelijkheid Leven voor alle leven leidt. Op deze manier van denken constructief in te zetten, werkt het voor me als dirigent om equality en oneness te genereren voor alle Leven te realiseren. 


Die ik als zelfcorrectie kan veranderen nadat ik vergeven heb wat als in mezelf aanvaard en heb toegestaan, maak ik mezelf verantwoordelijk en ik claim daarmee Leven voor alle Leven. Dit is Leven Gewaarzijn zoals leven bedoelt is. Hierin is geen afscheiding en ongelijkheid aanwezig. In deze staat van Leven Gewaarzijn bestaat enkel eenheid en gelijk zijn. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachten dat mensen die ik lief heb mij toch zullen verlaten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het uitgangspunt dat mensen die ik lief heb onbetrouwbaar zijn.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het uitgangspunt dat mensen mij verlaten en ik alleen achter zal blijven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik om deze reden mensen wil controleren en vast wil klampen. Het liefst wil ik hen in een doosje stoppen en bij me steken zodat zij altijd bij me zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebbend at door dit gedrag de consequentie is dat ik mensen wegduw.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat door in mijn gedrag en mind te participeren ik als in mezelf negatief geladen energie produceer in de vorm van boosheid en felheid in mijn reactie.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mezelf aanvaard heb dat ik verantwoordelijk ben voor gedrag van anderen waaruit ik een schuldcomplex heb ontwikkelt waaruit gedrag dat destructief was waaruit angst, schaamte en spijt is ontstaan naast wrok gevoelens.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebbend at ik op momenten dat ik als kind steun moest ontberen als strategie angst heb ontwikkelt omdat mijn opvoeders wegliepen. Uit angst heb ik mensen die ik wil vertrouwen de angst om me te binden en om mensen te wantrouwen ontwikkelt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik als strategie binnen mijn mind als gedachte heb ontwikkelt dat mensen me zullen kwetsen als ik help zij mij misbruiken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een muur van wantrouwen heb opgebouwd waarachter ik me verschans om mezelf te beschermen, mensen wegduw en hen niet dichtbij lat komen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de bedoelingen van anderen wantrouw en geneigd ben het ergste te denken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mensen die van me houden me zullen verraden of bedonderen waardoor ik me in feite niet openstel voor een ander.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebbend at door me niet open te stellen voor een ander maar doe alsof en er vanzelfsprekend vanuit ga dat de ander dit wel zal aanvoelen en begrip ontwikkelt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door me niet te openen voor de ander ik hen wegduw en ongelijkheid creëer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ongelijkheid creëer in relatie tot anderen door binnen intieme relaties een typetje te zijn die al snel ontmaskerd wordt waarop de relatie door de ander verbroken wordt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te heb uit observatie typetjes voorbeeld als mind in mezelf als voorbeeld heb overgenomen ‘typetjes’ waarvan ik afhankelijk was. Ik aanvaard en sta mezelf toe dat ik hen onvoorwaardelijk vergeef en mezelf vergeef dat ik deze voorbeelden in mezelf als voorbeeld heb toegestaan zoals blijkt uit mijn houding en handelen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten