dinsdag, juli 01, 2014

Dag 109 Zelfcorrectie Observatie - Backchat karakter'.

Spirituality under microscope
 Zelf Zelfverantwoordelijkheid nemen
en gedachten uitpluizen.

Een praktische Zelfcorrigerende / Zelfverbindende Uitspraak is waar iemand zichzelf richting geeft als hoe mezelf / zichzelf te leiden wanneer een Patroon onder ogen wordt gezien. Zelfcorrigerende / Zelfverbindende Uitspraken gaan over zelf en over niemand anders. Het gaat over hoe zelf deelneemt in gebeurtenissen en hoe zelf ziet dat de gebeurtenissen plaatsvindt. 

Zelfcorrigerende / Zelfverbindende Uitspraken zijn dus 'niet' gemaakt in relatie tot hoe zelf de tegenstander zal verslaan en of wraak neemt tegenover iemand / iets aangezien dit slechts een andere toepassing is van hoe men een ander karakter creëert met consequenties welke op een later stadium opnieuw aangepakt zullen moeten worden.
Zelfcorrigerende / Zelfverbindende Uitspraken zijn gemaakt om onszelf te laten zien dat we het begin en het eind van een patroon hebben gezien en volledig begrip hebben van hoe dit patroon uitspeelt. 
De realisatie die is voortgekomen binnen het zien van het Patroon staat onszelf duidelijk toe te leiden, richting te geven, bij het uiteenzetten van een paln of actie, dus geeft zelf richting als het punt opnieuw onder ogen wordt gezien, waarin we onszelf de mogelijkheid geven, het geschenk, van werkelijke zelfverandering, van een patroonmatige controle door de mind tot Zelfsturend Leven. De realisatie hierin is dat een patroon een mind ontwerp is en als zodanig, net zelf - Zelf heeft de kracht om dit punt te veranderen. Zelf hoeft niet door het ervaren van het patroon te gaan en de patronen steeds weer opnieuw te creëren. Zelf kan het patroon stoppen. Dus, bij het zien van het begin en het einde, is er een realisatie dat het niet nodig is om opnieuw door het gehele punt te gaan, omdat we al weten waar de gevolgen van dit patroon uit bestaan en de consequenties waartoe het leidt.

Identificatie van het patroon
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat wat ik observeer vanuit mijn automatische reactie dat dit de waarheid zoals in mijn gedachten waaruit gevoelens en emoties ontstaan. Dit heeft / had tot gevolg dat ik niet in de werkelijkheid aanwezig ben / was en afgescheiden van mezelf (dissociëren) en daarmee ongelijkheid leef. Ooit had deze strategie een positieve invloed als bescherming / mechanisme om een teveel aan prikkels te verwerken.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door mijn perceptie te relateren aan mijn herinneringen ik vanuit observatie als vanuit mijn denkbeelden ikzelf mijn wereldbeeld heb ontwikkelt dat mij angstig, onbekwaam,ongewild, betweterig, veeleisend, direct, lacherig, onverschillig, verlegen, schaamtevol deed zijn waardoor ik als door observatie vanuit herinneringen geleid mijn werkelijkheid heb geleefd.

Door vanuit deze observatie backchat modus te leven heb ik anderen vaak veroordeelt waardoor ik mensen van mezelf heb verwijderd. Omdat ik volledig verantwoordelijkheid neem voor mijn observatie backchat karakter / patroon, waarin mijn zelf in staat wordt gesteld om in een positie van zelfvermogen geplaatst te worden waarin ikzelf in staat ben om dit patroon te ontdoen van haar lading en betekenis.

Markeer het patroon
Als en wanneer ik mezelf zie dat ik mijn wereld observeer en vergelijk vanuit mijn gedachten uit herinneringen ontstaan en dat ik hieraan mijn werkelijkheid aan afmeet, dan stop ik en adem.

Zelfrealisatie van het patroon
Ik realiseer me dat mijn participatie in mijn Observatie Backchat Karakter ongelijkheid creëert ten aanzien van de werkelijkheid in hier waardoor ik vanuit mijn herinnering oordeel over de situatie of persoon als hoe het toen was waardoor ik niet daadwerkelijk fysiek als in hier aanwezig ben waarin ik toegestemd heb dit karakter te onderhouden en te leven in mijn huidige realiteit en dus mezelf verhinder om zo effectief te zijn als waartoe ik in staat ben.


Zelfcorrigerende uitspraak
Ik stel mezelf ten doel dat als ik merk dat ik vanuit mijn herinnering als vanuit backchat een situatie in het hier benader 'dooradem' om contact te maken met de persoon of situatie en vanuit begrip elkaar of de situatie wil bejegenen met relevante vragen zodat we samen gelijkheid en eenheid bewerkstelligen op deze praktische manier waardoor we gezamenlijk gelijkheid en eenheid als in Hier vanuit Zelfoprecht bewerkstelligen, daadwerkelijk mogelijk maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten