donderdag, juni 12, 2014

Dag 96 'Als uit Zelfovergave puzzelstukjes Checker'


Tijdens een bijeenkomst waarbij meer deelnemers fysiek aanwezig zijn word er gevraagd om in steekwoorden te beschrijven waaraan ik denk bij het woord Zelfovergave. Wat me het eerst te binnen schiet is mijn angst voor afwijzing. En daarnaast zo spreek ik later uit dat ik hier wel aanwezig ben. In het verleden liep ik weg voor mijn gedachten die mijn angst veroorzaken. Want zo vervolg ik omdat dit DUS een bijeenkomst is waarbij meer deelnemers fysiek aanwezig zijn. Door deze stappen te zetten neem ik in mijn kwetsbaarheid tonen risico voor afwijzing. Bij punt drie schrijf ik enthousiasme, soepelheid en vertrouwen hervinden. Door te participeren als in Zelfovergave beschrijven en hardop uitspreken voel ik me gesteundin mijn oprechtheid en eerlijkheid en ervaar mildheid en vriendelijkheid. Het lijkt net alsof zich een smalle weg in mij ontplooit. Die UIT weerstand ontstaan als gevolg van mijn gedachten waaruit mijn angst voor afwijzing is gegroeid. Een weg die rust op de pijlers oprecht en eerlijk beschrijven, hardop uitspreken en dagelijks doen.  

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de gedachte aan mijn angst voor afwijzing.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vaak ben weg gebleven en anderen met vragen heb laten zitten omdat ik afwezig was.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik met vragen blijf zitten waardoor ik in mijn gedachten blijven participeren fysieke pijn ontwikkel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door mijn angst voor afwijzing ik anderen negatief beoordeel omdat ik denk dat zij mij onderuit willen halen omdat zij mij negatief evalueren en negeren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat door mezelf af te wijzen ik naar anderen ga wijzen als bron van mijn fysieke pijn. 

IK vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebbend at ik in het verleden mensen om mijn gedachten ging evalueren vanuit mijn intentie dat ik in mijn gedachten bevestigd werd. 

Ik vergeef emzelf toegstaan en aanvaard te hebben de gedachten mijn angst voor afwijzing ik mensen met een tegenvraag bejegen om ruimte te maken als in mezelf zodat ik na nadenken binnen mijn systeem van afweer en andere voorbeeld zoek om anderen op afstand te houden. Door in deze gedacten te participeren en deelnemr worden van mijn eigen mind word ik achterdochtig en wantrouwend.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik wantrouwend ben naar anderen toe en van het slechtste scenario uitga. Ik realiseer me ook dat ikierdoor mensen vanuit mijn mind bejeging en hen ga checken en woorden ga wegen op waarheid.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen als in mezelf opgeslagen vragen en wantrouwen ga checken op waarheid als dat wat in mezelf als leugen opgeslagen ligt.

Ik vergeef mezelf toegstaan en aanvaard te hebben dat ik wantrouwen als leugen in mezelf heb opgeslagen en van hieruit mensen benader.

Ik vergeef mezelf toegstaan en aanvaard te hebben dat ik anderen vanuit negatief geladen angst voor afwijzing benader en in het verleden alcohol gebruikte om deze nagst te maskeren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen vanachter mijn masker benader alvorens hen te vertrouwen eerst mijn mind ga checken op dat wat in mij als leugen ligt opgeslagen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebbend at ik als angst voor afwijzing verlegenheid en schaamte heb ontwikkelt en me daardoor heb afgezonderd. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten