zondag, juni 01, 2014

Dag 87 The writing of Self –Forgiveness - Bernhard Poolman.

Kijk zonder zelfvertrouwen
is er geen Zelf
IN Nederland heeft de overheid een sneaky systeem bedacht want men maakt straatmeubilair hufterproof een populair woord dat zoveel betekent als bestand tegen vandalisme.  De eerste keer dat ik dit woord las, dacht ik verbaasd 'WTF is dit'. Niet te vatten. Je maakt kunst en straat meubilair bestand tegen mensen die vanuit vandalisme hun frustaties erop uitleven. Hufterproof impliceert een bepaalde mate van tolerantie VOOR de hufter. Ik wil als eenheid en gelijk Leven en vanuit de veronderstelling als Zelfoprecht mens wil leven, dat ik een bijdrage aan de wereld wil leveren waarin ikZELF de verandering ben die ik wil zijn, en mijzelf dus moet leren kennen als de wereld om me heen. Ik heb mezelf verbonden aan dit schrijfproces. Ik onderzoek mezelf zoals ik op de wereld buiten mezelf als in mezelf reflecteer als reactie op de werking van deze wereld. Leven als in eenheid en gelijkheid realiseren en dat we dit altijd vanuit zelfoprecht toepassen als Leven voor alle mensen en voor alle leven als Leven vanuit dit uitgangspunt en dit nooit meer vergeten en altijd toepassen in elke inadem en elke uitadem.

Volgens Bernhard Poolman is er zonder zelfvertrouwen geen zelf. Zonder zelfvertrouwen geen Leven. Zonder zelf vertrouwen is er geen integriteit en gelijkheid. Zonder zelfvertrouwen is er enkel illusie. Zelfoprecht zelf zijn is als integriteit Leven zonder angst en onzekerheid. In dit schrijfproces beschrijf ik oprecht wat er in mijn gedachten vorm krijgt waardoor ik in deze gedachten participeer en ongelijkheid genereer omdat ik vanuit angst en als in mezelf vanuit mind beweeg. 

Je hebt geen zelfverzekerd universum nodig buiten jezelf als je vanuit dit zelfvertrouwen bepaalt vanuit eenheid en gelijkheid te Leven je zal leven als eenheid en gelijk en voor ieder leven wil Leven. Zonder zelfvertrouwen is er alleen illusie, angst, onzekerheid want als ik zeker van ben wie ik ben en hoe anderen zouden moeten zijn heb je geen zelfverzekerd universum nodig. 

Als je met en vanuit de overweging handelt dat je zelfvergevingen schrijft en laat zien wat je hebt geschreven vanuit de totaliteit van vergeven binnen dit leven als in mijn fysiek zelf zijn overweeg je om te handelen zonder angst en vanuit zelfvertrouwen en toont vanuit integriteit de wil hebt te handelen zonder angst als zelfoprecht voor alle leven als in eenheid en gelijk Leven voor alle leven. Deze overweging oprecht toepassen is in mijn beleving naar Zelfoprecht Leven als in HIER als in eenheid en gelijkheid voor alle Leven.

Als kind begreep ik niet dat het mogelij is dat er ongelijkheid bestaat. Dat er groepen mensen zijn die meer kansen hebben dan andere mensen. Wie bepaalt dit. Wie kan dit bepalen voor een ander. Hoe kan het zijn dat er ongelijkheid bestaat. Ik heb eens ergens opgepakt dat Jezus en andere groten der aarde hebben gezegd dat we schouder aan schouder dienen samen te leven als gelijken. Los van ras, kleur of geur die je bent. Dat hieruit eenheid ontstaat. Dat vanuit eenheid gelijkheid als vanzelf bestaat. Dan alleen nog maar jezelf Vanuit Zelfoprecht als jezelf kan beschrijven deze leeft eenheid als integriteit en aan vóór en aan alle leven schenkt. Als van zelfoprecht spreken en schenken zonder eis. Voor alle en ieder leven op aarde als zoals wij mensen leven vanuit ons fysiek stelsel waaruit de krachten van de mind verdwenen zijn doorwandelt vanuit zelfoprecht schrijven.

Je kunt niet tot een punt komen waar je jezelf vertrouwt dit met anderen te delen met angst. Samen zijn en samen Leven met anderen is alleen mogelijk vanuit het punt dat je zonder angst kunt zijn. Daarvoor dien je in overweging te nemen om dit proces te wandelen. Om eenheid en gelijkheid te bewerkstelligen dien je te schrijven. Anderen die zeggen dat ze dit proces gelopen hebben tonen je, net zoals ik dit kan hun schrijfsels als vanzelf. Vanuit mijn integriteit zal ik anderen die dit proces niet gaan nooit veroordelen of als ongelijk zien / bestempelen / betitelen omdat ik als eenheid en gelijkheid voor allen wil zal ik mezelf nooit in een positie ten overstaan van anderen plaatsen die ongelijkheid spiegelt. 

Omdat dit zelfvertrouwen echt is. Zij vertrouwen hun zelfvertrouwen dat echt is. Zij vertrouwen vanuit zelfoprecht zichzelf en hun hoop dat zelfoprecht is los van alle mind spelletjes is. Als er geen zelfvergeving heeft plaats gevonden en zelf correctie vanuit zelfoprecht zelf zelfoprecht vergeven dan is er geen systeem meer in mezelf als mezelf. Zonder systeem ben ik zelfoprecht in HIER en kan vanuit eenheid en gelijk voor alle leven Leven. Dit vergankelijke systeem is tijdelijk . Leven is dat niet. Binnen dit systeem kun je vanuit Zelfoprecht Leven binnen dit systeem. Als gelijk aan het systeem als mind is dit onmogelijk voor nu. Daarvoor zul je zelfoprecht zijn in je zelfvergeving en zelfcorrectie toepassen. Het fundament van zelfexpressie komt kun je realiseren door zelfcorrecties en zelfvergeving statements schrijven.

En dan komt het belangrijke punt Leef het in de HIER realiteit vanuit zelfvertrouwen, in elke ademhaling. Ademhaling na ademhaling Breath bij Breath in every Breath… SoLive life every Breath . Vanuit de realisatie dat elke Breath representeert een moment, een begin en een einde, in betweem in eeuwigheid als Leven in en al eenheid en gelijk Leven. Van beginpunt en eindpunt zodat je Leeft.

Vergankelijkheid bestaat daarnaast als gedachten. Deze gedachten kun je niet vertrouwen. Dan zegt de gedachte dit en dan zegt de gedachte dat. Dan geeft de gedachte een ander antwoord. Geen van deze gedachten zijn consistent. Denken is geen creatieve kracht. Het is de kracht van illusie. Omdat gedachten altijd verschillende antwoorden opleveren ben je nooit gelijk. Als in gedachten ben je negatief of positief geladen illusie. In antwoord, gedachte en vraag zus deze keer. In antwoord, gedachte en vraag zo de andere keer. De ene keer dit. De andere ene keer dat. 

Dit als zus zo illusie verwarring creërend mind systeem binnen een stelsel dat nog zonder mind deze informatie vanuit neutraal – als in eenheid en gelijk Leven - in zich opneemt. Als systeem binnen haar stelsel plant. Als simulant traktaat wordt. Als uit traktatie vanuit een andere mind. Waarin je als afhankelijk van zorg als kind observeert uit mentaliteit als mentaliseren overneemt en ongevraagd als mind jezelf toestaat en aanvaard ongelijkheid plaatst binnen je stelsel als relatie plaatst in Zelfoprecht waarin jezelf mind genereert.

Gedachten imagination creeeren als vanzelf energie die voortdurend van vorm verandert en ongelijkheid geeft. Als vanzelf als ongelijkheid aanwezig is en blijft. In als gedachten illusie leeft.  Geen realiteit, stabiliteit en consistentie enkel ongelijkheid en verwarring dat er is als mind. Dit zelf is niet echt. Aan eeuwige verandering onderhevig en daardoor onbetrouwbaar, onzeker, verlegen en angstig. Mijn ‘nature’ als kind waarin ‘nurture’ plaats vond  binnen mijn fysiek als neutraal stelsel dat ik zelf als mind heb aanvaard en mezelf heb toegestaan. 

Dit verandert voortdurend uit mind zelf selfinterest en is daardoor altijd onbetrouwbaar. Zonder integriteit, niet consistent, en kan nooit als Leven staan, niet wat er ook gebeurt is dit staan als Leven onmogelijk zonder te doen aan zelfvergeving, zelfcorrectie en ademen in naar zelfoprecht vanuit zelfexpressie als integer en betrouwbaar in elke in ademen en uit ademen leven als in eenheid en gelijkheid Leven als in HIER.

Wie zal staan vanuit zelfvertrouwen als Zelfoprecht staan in een wereld staan en Leven waarin geen angst bestaat enkel en alleen maar in ademen en uit ademen als in eenheid en gelijk Leven voor alle leven en voor alle mensen. Waarin geen polariteit of illusie bestaat. Ademen in elk moment, leven als ademen Leven, iedere keer dat je geconfronteerd wordt met een soortgelijk moment in je leven waarin je jezelf kunt confronteren en assisteren in elk moment of situatie waarin je emotioneel reageert in plaats als vanuit Zelfoprecht Leven in HIER.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten