dinsdag, juni 17, 2014

Dag 100 Zelfoprecht initiatief.

Zelfoprecht eigen
initiatief
Initiatief nemen wil zeggen: uit eigen beweging, zonder aansporing van iemand anders, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten. 
Ik was altijd initiatiefrijk. Naast kansen signaleer ik óók problemen waarvoor ik voorstellen en oplossingen aandraag of ik onderneem zelf actie. Ik verzamel direct relevante informatie. Vaak ging ik impulsief te werk. Alvorens in actie te komen ga ik nu weloverwogen te werk. In discussies  en groepsgesprekken kom ik regelmatig met voorstellen en oplossingen. In projecten neem ik vaak het voortouw voor gezamenlijke acties. Als iets spaak loopt of stagneert dan onderneem ik iets om het proces weer op gang te brengen of te versnellen. Ik heb dit o.a. geoefend door samen te werken in groepen. Ik kijk vooruit en handel meer proactief dan reactief en begin uit mezelf met nieuwe activiteiten. Ik was altijd een zeer initiatiefrijk persoon die kansen creëert door te anticiperen en me zorgvuldig voor te bereiden. Ik zie details en weet wat ik zoek, handel proactief en creatief. 

Ik werd echter depressief omdat ik in mijn denken gedachten had ontwikkelt waardoor ik angstig werd en mijn schaamte gevoelens aanleiding waren om me uit het dgaelijkse leven terug te trekken. Dit heb ik overwonnen met hard werken. Ik ben moedig en beter in staat om gedoseerd mijn kwetsbaarheid te tonen. Ik voel me betrokken bij mijn welzijn en wil weer vooruit. Graag wil ik anderen met mijn ervaring in hun herstel steunen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat door impulsief en ongeduldig te handelen in de problemen ben gekomen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door mijn gedachten aan de gevolgen van mijn handelen passief werd en geen lol meer had in samen leven met anderen waardoor ik me ging afzonderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me ging afzonderen en mezelf geluk toestaan niet waard vond.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door mijn negatieve zelfwaardering destructief ging denken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik denk dat anderen mij negatief evalueren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen verantwoordelijk maak voor mijn negatieve zelfwaardering waardoor ik een verdedigende houding heb ontwikkelt en me ging afzonderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat door me af te zonderen ikzelf mijn gezonde kwaliteiten heb ondermijnd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebbend at door mijn negatieve evaluatie anderen heb afgestoten en redenen zocht voor mijn negatieve zelfwaardering.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door mijn primair negatieve evaluatie ik negatief geladen in mezelf als in een batterij gegenereerd heb  waardoor ik negatief geladen emoties als in mezelf actief heb gemaakt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door mijn innerlijk gewaarzijn als in anderen voornamelijk de essentie van mijn negatief geladen reactiviteit heb afgemeten waar door ik mezelf bleef voorzien van deze lading.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn werkelijkheid op basis van mijn gedachten, emoties en gevoelens zelf vorm gaf waardoor mijn initiatief gericht was op anderen onderzoeken o betrouwbaarheid en loyaliteit.  

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen onheus maar onbewust heb bejegend. Ik erken dat ik hiervan gisteren bewust werd tijdens een herstel bijeenkomst. Ik ben hier op eigen initiatief weer aan gaan deelnemen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik erg streng ben en gericht op details en kritisch in dat wat anderen als informatie delen. Ik erken dat ik dit inzie en als talent wil inzetten in mijn toekomstige werk.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een tijdlang naast de zijlijn heb gestaan. Ik erken dat ik dankbaar ben voor de steun die ik heb gekregen van begeleiders, groepsleden, spiegels op mijn pad en mijn familie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten