woensdag, mei 07, 2014

'Oehoe…… een verhelderend opmaatje'


Oe...Hoe
'een verhelderend opmaatje'

Heb ik mijn
natuurlijke zelfexpressie ontwikkelt  in mijn jeugd,
toen ik trots was,
op mezelf en mijn prestaties? 
Waarom heb ik het contact verloren/omslagpunt van deze relatie met mezelf. Dit moment dat ik ben  begonnen met mijn zelfrealisatie te ondermijnen, en mezelf ben gaan aanpassen om de goede vrede te bewaren, dingen van anderen krijgen - positieve feedback, complimenten erkenning waardering en knuffels -  in plaats van mijn creativiteit als mezelf vanuit mezelf te uiten? 

Hoe heeft mijn Ego een rol gespeeld in de verkwisting van mijn creatieve expressie? Hoe kan ik mezelf helpen en ondersteunen om ervoor te zorgen dat mijn creatieve expressie oprecht is en dat mijn innerlijk gewaarzijn niet gericht is op basis van Ego en afhankelijk zijn van positieve feedback van anderen?
Wat mijn herstelverhaal heb ik  compleet gemaakt en aan mijn coach verstuurd. Commitment Ik ben me aan het ontwikkelen tot ervaringswerker. Binnen de zorg heet dit een ervaringsdeskundige. Dit is een persoon die door gerijpte en doorleefde ervaring van tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid in staat is om de kennis die niet door studie of onderwijs maar door deze ervaring is opgedaan - de zogeheten ervaringsdeskundigheid - te benutten. Door Zelfoprechtheid – zelfexpressie vormgeven – en mijn ervaringsdeskundigheid benutten is voor mij nu concreet mijn doel. Van mijn valkuilen maak ik mijn specialisatie. Specifiek betekent dit …

'Zelfoprecht Zelfexpressie Zijn'....

Cool...Heerlijk helder zelfoprecht zijn!!! Soortgelijke ervaringen van anderen verhelderen…

De ervaringsdeskundige benut deze kennis door soortgelijke ervaringen van anderen te verhelderen, door lotgenoten te helpen, door als klankbord te dienen voor beleidswijzigingen of technische innovaties die gericht zijn op verbetering van het betreffende ervaringsdomein, of door te ondersteunen bij programma's die bijvoorbeeld gericht zijn op armoedepreventie en het voorkomen en afwennen van een ongezonde of onwenselijke levensstijl.
De begrippen ervaringsdeskundige en ervaringsdeskundigheid vonden brede ingang aan het eind van de twintigste eeuw, mede als gevolg van eerdere ontwikkelingen zoals de democratisering van de zeggenschap die tot verzet leidde tegen de tot dan toe gangbare opvatting van deskundigheid.
Het begrip ervaringsdeskundige kan in zeer veel situaties gebruikt worden. Het komt het meest voor in de sociale, (para)medische en geestelijke zorgverlening. Het begrip kan daarnaast worden toegepast op vrijwel iedereen die iets bijzonders heeft meegemaakt, iets ingrijpends heeft doorleefd, een van het gemiddelde afwijkend levenslot heeft of die uitgebreide ervaring heeft met een activiteit.
Inventariseren en verhelderen van de hulpvraag
In praat- en actualiteitenprogramma's op radio en tv zijn welbespraakte ervaringsdeskundigen regelmatig te gast. Voorlichting en preventie en vroegtijdig in contact zijn met en voor mensen met een hulpvraag is essentieel. De existentie van een individu tot op vandaag verhelderen scheelt op de lange termijn aanzienlijk in tijd. Deze tijd kan een mens maar een keer benutten.
In het gewone spraakgebruik wordt de term soms heel losjes gehanteerd; ervaringsdeskundige is dan slechts de aanduiding voor 'iemand die iets heeft meegemaakt'. Voorbeeld: in een gesprek over echtscheiding wordt gezegd van X: "hij is ook een ervaringsdeskundige".
Hulpvraagverheldering en 
ervaringsdeskundigheid 
in een vroeg stadium benutten...
Mijn voorbeelden: verslaafd aan alcohol en een ontwenningsproces hebben doorlopen, de nagst dat ik door anderen negatief geëvalueerd wordt waardoor ik schaam te heb ontwikkelt mede door het verlies van status. Naast het verlies van huwelijk, sociale contacten, gezellige uitstapjes, naar feestjes en partijen gaan, niet meer over straat durven en me afzonderen waardoor ik in een sociaal isolement kwam. Daarnaast ben ik knap, charmant, slim, artistiek, naïef, cool, ondernemend, doorzetter moedig en met momenten volkomen onbereikbaar. Omdat ik mijn kwetsbaarheid toon heb ik mijn schaamte en ‘Ego-trots’ overwonnen.
Recent 

Schrijven signaleringsplan 
DIP-Light schrijfcursus met dagelijks een blog www.jansreisnaarleven.blogspot.nl
Vrijwilligerswerk
MBO PBSD met Ervaringsdeskundigheid
Training assertiviteit
Autobiografie Therapie
Cognitieve Gedrags Therapie
Schrijven levensverhaal

Heldere succesformule

Het meest belangrijke element van succes voor mij was dat ik een bewuste keuze heb gemaakt. Wat wil in mijn leven nog bereiken? Naast hulp vragen en hulp krijgen? Hulpaanbod is in Nederland ruim voldoende aanwezig. Ik kwam onder lichte dwang van de politie in contact met de hulpverlening omdat ik suïcidaal was. Zij waren meerdere malen op mijn telefoontjes om hulp bij mij aan de deur geweest. De laatste keer voor een gesloten deur. Vakkundig werd er een raampje ingetikt.

Politieagenten op inbrekerspad – zo lag ik lachend en bezopen boven in mijn kribje. Laconiek, verward en totaal verpest door de lurrie. Dit is de laatste keer Jan dat wij aan jouw verschijnen hier. Inmiddels aangeschoven aan een van mijn kroegtafeltjes in gesprek met een agent. De keuze was voor mij snel gemaakt - óf Paaz – óf CAD – hun laatste hulpaanbod. Politie rekent niet alleen af met verkeersovertredingen. Deze agent maakte korte metten met zijn duidelijk en helderheid aanbod. Achteraf zo bleek een verhelderend betoog. Niks dialoog. Vanaf dit moment begon mijn proces…, tot op vandaag.

Rijper rijker

Nu achteraf realiseer ik mezelf hoe dankbaar ik ben. Voor de kansen die ik kreeg. Voor mijn moed en doorzettingsvermogen. Mijn kracht en creativiteit. Een indicatie ik ging 800% in inkomen achteruit. Ter kennismaking naar de voedsel- en kledingzaak, schuldenvrij en een schuldsanering-rijker.

Conclusie

Het succes zit in jezelf. Je bent hiervoor, naast alle mogelijkheden en aanbod, zelfstandig verantwoordelijk. Ik ben niet het type die gaat pamperen. Ik toon wel begrip voor het ontstaan en verloop van iemands proces. Ik veroordeel niet en ben heel helder en duidelijk in mijn oprechte communicatie. Desgewenst kan ik verwijzen naar referenties en getuigschriften.


Jan Megens

Zeen mit pit

Ervaringsdeskundig 
Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

OeHoe vragen.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten