maandag, mei 26, 2014

Dag 81FEIT: 'de eigen zelfervaring gecreëerd gemanifesteerd ervaring realiteit


Potverdomme - vanachter mijn toetsenbord mijn automatische reactie want er valt weer eens afval naar beneden. Mensen gooien hun afval van hun balkon. Dit stoort me enorm. Ik kan dat niet hebben. Ik begrijp dat niet. Op de beneden verdiepin van 'onze' flat staat een levensgrote container waar men zooi kan dumpen. Dat doe je niet is mijn gedachte, vanaf je balkon zooi dumpen. Ik realiseer me mijn woorden - bah, zooi dumpen - dat dit een realisatie is als gedachten binnen mijn geest. Een consequentie die ik gemanifesteerd heb als verbinding, als mijn reactie op 'vervuiling. Dit onderbouw ik met het feit dat afval van het balkon dumpen onnodig is'. En al zeker gezien de voorziening dat er een container staat. 'Die beschikbaar' is voor alle bewoners. En het is een kleine moeite zo beredeneer ik om als bewoner zelfverantwoordelijkheid te zijn voor een schone leefomgeving. Potverdorie neem je afval mee naar benden. Stap in de lift en gooi je zooi in de daarvoor bestemde container. 

Ik realiseer me nu weer eens tijdens het schrijven - Dus nu in dit moment dat ik zit te tpen- dat ik inzichten krijg en aan afval verbind - de relatie leg als verbinding tussen Zelf en mijn geest - dus beschikbaar zijn - vader, moeder, opvoeders, voorbeelden - en verantwoordelijkheid nemen - door tijdgebrek onvoldoende doen. Mijn reactie op afval ontstaat dus vanuit deze argumenten doordat ik mijn binnen mezelf toegestaan argument -zelf je afval dumpen - als aanvaarde relatie met mijn eigen geest - mezelf zie als gedumpt afval waarvoor geen tijd was - zoek het maar uit- we zeggen dit en doen dat - we laten je vallen - binnen in mezelf, en binnen mijn eigen realiteit en wereldbeeld, heb toegestaan en geaccepteerd. 

Onder afval ligt: 'Die beschikbaar is - hier geen gebruik van maakt - onverschillig, laconiek, van haar zijn verantwoordelijkheid en in de wetenschap dat je deze verantwoordelijkheid bent aan gegaan en mij dumpt als afval'.

Door het wandelen van zelfvergeving ik zelf zal zien, realiseren en begrijpen hoe door het afschuiven van de eigen macht op de geest; door het accepteren / aanvaarden van die leeftoestand en het niet veranderen of transformeren van zelf, hoe zelf in feite de eigen zelfervaring gecreëerd en gemanifesteerd heeft, evenals de ervaring in de eigen wereld en realiteit.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn realiteit - afval dumpen in de daarvoor bestemde container - koppel aan de realiteit van een bewoner in mijn flat. Ik aanvaard at mijn realiteit van mijn geest mijn verbinding is van gecreëerd / gemanifesteerd evenals mijn ervaring dat afval in de container gedumpt moet worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn macht gebruik - afval zelf dumpen als zelfverantwoordelijkheid aan die van iemand anders. Mijn macht om zelfverantwoordelijk te zijn voor mijn afval dumpen als automatische reactie godverdomme rechtvaardig als geldig argument dat iedereen zijn afval moet dumpen in de daarvoor bestemde container. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn automatische reactie boosheid – onbegrip - veroordelen - zich als automatisch manifesteert als negatief geladen energie binnen mijn geest. 

Ik realiseer me dat mijn reactie mijn manifestatie is op mijn verantwoordelijkheid nemen. Dat ik mijn verantwoordelijkheid nemen dien te koppelen aan mijn geest als mijn macht terug nemen - waarbinnen ik deze reactie kan veranderen als in mezelf als van mezelf gemanifesteerde argumentatie dat afval dumpen in de daarvoor bestemde container een ieders verantwoordelijkheid dient te zijn en al zeker voor de bewoners binnen onze flat. Dat de mensen als nieuwe bewoner een rondleiding krijgen, instructie over afval dumpen en andere leefregels en deze regels dienen naleven en toepassen. Dat ik mijn afval als in mezelf opgeslagen zelf dien op te ruimen als in mezelf aanvaard als mind.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn mening koppel aan afval dat ik zie vallen. Ik weet niet hoe deze val is ingezet. Welke beweegreden en manifestatie hierachter zit die afwijkt van die van mij waardoor ik dit in feite veroordeel en dit gedrag afwijs. Omdat ik me deze realisatie direcht realiseer als mijn creatie manifestatie pas ik direct doorademen toe, beschrijven en zelfvergeving.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zonder argumenten van mijn standpunt vallend afval bestempel als laksheid, gemakzucht, onverantwoordelijkheid als geest argumenten waardoor ik in mezelf afscheiding veroorzaak en mijn macht koppel vergeef - weggeef - aan mijn geest. Deze manifestatie vergeven maakt dat ik de ladingen in woorden vergeef en weggeef waardoor in mezelf mijn macht terughaal en wil leven Leven als in eenheid en gelijk in hier voorbij aan mijn manifestatie geest. 

Ik vergeef mezelf toegstaan en aanvaard te hebben dat mijn geest die bestaat uit beelden en herinneringen aan plaatjes en afspraken die ik als zodanig heb geleerd.Dat ik mijn mind niet ongevraagd kan koppelen aan anderen als verwachting. Mijn frictie ontstaat in mijn mening dat mensen hun afval zelf dienen op te ruimen. Ik weet dat er binnen onze flat mensen wonen van andere nationaliteiten. Ik ben niet bekend met hun aangeleerde afval opruim beleid. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik er vanuit ga dat mensen met een andere nationaliteit afval van hun balkon dumpen. Ik heb dit eens van horen zeggen tijdens een rit met de lift. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de informatie binnen mijn geest afval noem waarvoor ikzelf verantwoordelijk ben. Wel om het op te ruimen. Ik heb deze informatie als dusdanig aanvaard en toegstaan. Ik aanvaar datgene wat ik in hen als afvalopruimend mis mijn interpretatie is van mijn aangeleerd afval opruim beleid, en hiermee mijn manifestatie, de verwachting zoals die in mijn geest ligt opgeslagen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten