vrijdag, mei 23, 2014

Dag 78 'Zelfverantwoordelijk zijn behoeft geen toestemming'

Zelfeerlijk zien 
zelfexpressie zijn...
Schijnheiligheid wordt in mijn beleving geregeld automatisch in verband gebracht met 'religie’. Als in een adem worden alle misstanden in de wereld hieraan gekoppeld. Feit is echter dat ik in mijn reacties vanuit mind óók automatisch reageer op een situatie of gebeurtenis. Ik interpreteer en creëer zelf vanuit mijn eigen mind reacties op een situaties die als buiten mezelf geactiveerd zijn. Maar wat er in wezen gebeurt is de omgedraaide wereld. Wat ik namelijk buiten mezelf zie neem ik als in mezelf waar!
Zoals in religie wordt verwezen naar zingeving of het zoeken van betekenisvolle verbinding. In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit om gevoelens, emoties en gedachten met betrekking tot de zin van het leven te onderzoeken op patronen en deze vergeven., en hierdoor een verbinding in mezelf te verwezenlijken die uit eenheid en gelijk bestaat als Leven in Hier. Elk mindsysteem is in wezen een spinsel dat in hier ergens anders plaats vind en in een reactie zich als zodanig nu manifesteert. Staan en daadwerkelijk in HIER Leven als in eenheid en gelijk 'is het enige echte wat daadwerkelijk is'. Mijn mind onderzoeken en erkennen en mezelf toestaan en aanvaarden wie ik ben óók. 

Zo las ik een cool blog over suiker waarin ook mijn individuele rol ten aanzien van mijn verantwoordelijkheid nemen centraal staat. Hoe ik in verbinding sta met mijn omgeving, beschrijf ik voor mezelf, als onderdeel van mijn proces naar Leven in HIER. Hierdoor krijg ik inzicht dat ik alleen de werkelijke schepper ben van datgene wat ik waarneem.

En dus niet afzonderlijk sta van wat hier is. Hoe ik mijn leven zin geef binnen een systeem waarmee ik onderling verbonden ben - waarmee ik in relatie sta - waar ik één mee ben - waarin ik in feite één ben met de verhongering, één met het lijden - het maakt niet uit hoever ik mezelf hiervan probeer te verwijderen, want deze verwijdering is in feite alleen mijn oneerlijkheid. Ik ben in werkelijkheid verbonden met dit systeem en wat er gebeurt in deze wereld.

Ik kan me omdraaien en wegkijken – mijn verantwoordelijkheid ontkennen, 'weg wimpelen' – ik wist dit niet – ‘ich habbe es nicht gewust’.  Dat er ongelijkheid is in de wereld. Ik hoef alleen maar te kijken naar de ongelijkheid in de verdeling van voedsel. De één heeft voedsel en vele anderen niet. De één heeft bakken vol met geld. Anderen hebben niets tot te weinig om van rond te komen. Er is nu eenmaal ongelijkheid in de wereld. Dit punt vormt het beginpunt van waaruit ik schrijf naar eenheid en gelijkheid. 

'Mens ken uzelf' interpreteer ik als door eerst mijn eigen wereld in kaart te brengen. Door in zelfeerlijkheid mijn interpretaties van situaties als in mezelf oprecht te beschrijven. Ik erken mezelf hoe ik vanuit mijn systeem mijn wereldbeeld samenstel. Ik beschrijf mijn mind bubbel die uit emotie, gevoel en gedachte is samengesteld uit herinneringen waarmee ik mijn wereld definieer. 

Door eerlijk mijn situatie te beschrijven kan ik naar onderliggende oorzaken en patronen gaan kijken. Zo ook mijn ervaring als reactie op het gedrag van anderen dat ik als in mezelf waarneem. Ik ontmoet B die volgens mijn waarneming reageert vanuit jalousie en in zijn houding wijst hij me af. In zijn mimiek neem ik agressie waar. Zijn gesprekspartner A 'schenkt mij aandacht'. In mijn beleving is A spontaan, opgewekt en vrolijk. Mijn veronderstelling is dat B dit ervaart als zijn aandacht tekort en daardoor als negatief geladen energie. Daarop wijst hij mij af. 

Op de reacties van B ervaar ik irritatie. Aan B zijn reactie in zijn houding naar mij verbindt ik wel jalousie. Achteraf ervaar ik ook boosheid en ergernis door zijn manier van reageren. Met name door zijn mimiek. Zijn desinteresse in mij omdat hij zijn hoofd afwendt en mij negeert alsof ik lucht ben en niet besta. 

Op mijn waarneming ga ik zelfvergeving toepassen en later zelfcorrecties. Jalousie verbind ik aan agressie die negatief geladen is. Negatief geladen associeer ik met aandacht tekort. Ik vraag aandacht voor mijn tekort. Hieruit ontstaat een negatief geladen reactie die ik verbind aan agressie in mimiek en intonatie. 

Op het strand was er eerst de reactie van A waarop ik afwijzend reageer als grapje. Ik test de reactie van hen om mijn reacties als in mezelf hierop te onderzoeken. Ik observeer of deze situatie veilig is en mezelf welkom durf te voelen. Zodat ik niet op voorwaarden van anderen hoef in te gaan door de goede vrede te bewaren. Ik maak de reactie binnen mezelf aanleiding om buiten mezelf te onderzoeken op hun reactie. 


Alvorens deze reactie buiten mezelf te onderzoeken moet ik me realiseren dat ik al afscheiding in mezelf gerealiseerd heb. Ik hoef dit buiten mezelf niet meer te onderzoeken. Deze reactie ben ik me gewaar waardoor testen overbodig is. Zonder aan een voorwaarde te voldoen wil ik bij hen gaan zitten omdat we geregeld gesprekjes hebben. Omdat ik hen ken weet i dat in houding en mimiek A altijd gelijk is en voor mij veilig aanvoelt en hierdoor positief geladen in zijn energie. B is altijd onvoorspelbaar in het bijzijn van anderen. Zijn reactie hangt af van anderen en in zijn energie is B negatief geladen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik A en B vergelijk met de situatie waarin mijn moeder weg liep in het bijzijn van klanten toen mijn vader mij in zijn houding, stem en mimiek vanuit boosheid en agressief zijn afblafte. Zo heb ik dit als kind ervaren. 

Ik vergeef emzelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik denk dat ik hen hiermee in een kwaad daglicht stel. Ik aanvaard echter het belang van deze voorbeelden voor mijn proces. Ik aanvaard ook en sta mezelf toe dat ik gelijkheid en eenheid als in mezelf ervaren belangrijk vind. Ik aanvaard ook dat ik als kind altijd dacht waarom zijn mensen onvriendelijk tegen elkaar. In het belang van mijn schrijven komen deze voorbeelden uit mijn herinnering boven drijven.  Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan anderen onvriendelijkheid heb toegekent en mensen die agressief zijn in mimiek en houding eenzijdig als zodanig benader. Ik vergeef emzelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen veroordeel om hun gedrag en hen eenzijdig benader.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat door mijn interpretatie ik mezelf toegestaan heb het blaffende hondje van de benedenbuur als herinnering te koppelen aan eerdere ervaringen waarin geluidsoverlast prominent aanwezig was en mijn rust verstoorde. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn vriend Jan die mij aanspreekt op mijn gedrag , mimiek en intonatie welliswaar onbewust misschien onheus heb bejegend.  

In mijn reactie kap ik zijn reactie in mijn abrupt af en neem een houding aan die agressief, bot en afwijzend is waardoor ik zijn gevoel dat hij de shit mee naar mag nemen niet serieus neem.. Mijn gedrag dat vanuit mind reageert is ongelijk en niet in staat andere gedrag te beoordelen.  Ik aanvaard ook dat ik in de veronderstelling ben dat ik neutraal reageer, dooradem en alvorens tot reageren overga in gesprek ga met hem en vragen stel, ervaar ik ook door deze reactie nu te beschrijven dat onze reacties een mix was van resonantie, respectvolle bejegening. Ik heb namelijk ook zelfcorrectie toegepast door mijn grens duidelijk aan te gegeven. Ik vergeef emzelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn gedrag eenzijdig benader. Ik heb zelfcorrectie en doorademen toegepast in deze contect.

De reacties van A en B zijn en worden als zodanig als in hun verschijningsvorm in hen als reacties in beiden ingewikkeld als binnen mijn systeem als reacties in mezelf als mezelf ook als in hen geactiveerd. Zij reageren namelijk ook vanuit zichzelf. Omdat ik me bewust ben hiervan kan ik alvorens te reageren in dit moment als eerste reactie – alvorens over te gaan in reactie – eerst doorademen. Later beschrijven zoals ik nu doe en gaan vergeven en zelfcorrectie toepassen. Deze instrumenten zijn nodig om gelijkheid in mezelf toe te passen. Had ik dit gedaan op het strandje, dan was ik bij hen gaan zitten.

Dus gedrag heeft altijd een functie en een positieve intentie. Deze intentie is in mijn mind opgeslagen. Omdat ik me bewust ben van mijn gedrag - ik liep weg en dacht waarom doe je dit Jan. Ik ging in gesprek met mezelf. Nadat ik alvorens door te ademen weg was gelopen. Uit weglopen voorbeeld zijn ook mind voorbeelden als in mezelf ontstaan. Uit nurture dus binnen mijn natuur al systeem opgeslagen. Want weglopen is vluchten.

Verslaving is ook een vlucht uit de werkelijkheid. Net als gapen deze functie heeft. Of ja-maar zeggen. Allemaal functies van het ego om mezelf niet kwetsbaar te tonen uit angst. Omdat gedrag een functie heeft, verandert er aan de functie van mijn mind iets waardoor een verandering van mijn gedrag er iets aan mijn situatie in dat moment zal veranderen.

Stoppen met drank betekent voor mijn mind minder gezelligheid. Minder ontspanning. Minder tussen mensen zijn. Minder binnen groepen bewegen. Minder zelfvertrouwen. En dus ook meer aanpassen. Meer ongezond leven. Zowel fysiek als geestelijk.

De gedachte aan seks – ook ontladen van energie uit mind - ontstaat uit combinaties positief en negatief geladen energie. Tijdens dit schrijfproces ervaar ik deze energieën. Op het moment en in het punt dat ik deze reactie als energie observeer in mezelf en beschrijf begint ook de ontlading van boosheid, irritatie, onmacht en de triggers die deze energie aandrijft worden onzichtbaar zichtbaar.

Als eerste middel om aanwezig te blijven bij mezelf is de 4 tellen dooradem techniek toepassen. In mijn reactie kan ik als actie hierop doorademen toepassen waardoor de energieën neutraal worden – alvorens over te gaan in reactie. Het patroon dat ik beschrijf werd op het strandje binnen 2 seconden geactiveerd. 
Naast verantwoordelijkheid nemen, ontlaad ik mijn negatief geladen energie patroon waardoor ik innerlijk meer rust ervaar. Bij een volgende vergelijkbare ontmoeting of reactie ben ik me hiervan meer bewust alvorens over te gaan tot reageren. Volgt nog zelfvergeving en zelfcorrectie hierop toepassen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten