donderdag, mei 22, 2014

Dag 77 'Alles resoneert buiten mezelf als weerspiegeling als in mezelf'

Uit een test is gebleken dat ik onbewust leef vanuit de overtuiging 'Ik ben het niet waard om gezond te zijn'. Deze test vormt de basis van een consult bij een biologisch tandarts. Wat ik opvallend vind is dat ik een vergelijkbare manifestatie heb ik met 'irritatie'. In tegenstelling tot irritatie erkennen en claimen als van mezelf plak ik op irritatie het label 'beter'. Ik dien te voldoen, beter doen dan ik in mezelf ervaar. Want als ik doe wat ik innerlijk ervaar volgt abrupt een terecht wijzing.

Ik doe me beter voor. Ik voldoe aan een ander plaatje ‘beter’ aan een beeld om ‘irritatie’ te vermijden. Ik plak voor het gemak 'beter' op 'irritatie' dat hieronder ligt. In mijn onbewustzijn ligt irritatie opgeslagen, waaronder 'Ik ben het niet waard om gezond te zijn'. Door me zogenaamd beter te voelen wordt irritatie in contact als reactie op anderen als in mezelf actief. 

Als de déjà vu specifieke gelinkte herinneringen opbrengt - integreer en vergeef ze onvoorwaardelijk - maak een statement van wie je bent en stap -voorzichtig echter voor statements dat je niet bereid bent te leven. Deze structurele resonantie wordt je leraar en is wreed en specifiek in het manifesteren ervan. Toch zijn wij de oorzaak door het toestaan van emoties en gevoelens in onze gedachten die ontstaan. Wat we laten voortbestaan als de mind. En de structurele resonantie die aan niet kleeft als informatie wordt in jezelf door je onbewuste gevoed. 

Vaak raak ik dus onbewust geïrriteerd. Als vervanger van irritatie ga ik voorbij aan opdrachten. Aan afspraken. Ik doe het op mijn manier. Ik realiseerde me dit feit gisteren. Tijdens een bijeenkomst raakte ik aan irritatie en omdat ik me hiervan bewust ben heb ik alvorens in reactie te gaan door dit punt geademd. Net als voorgaande dagen beschrijf ik irritatie.

Ik kreeg feedback van Sylvie (buddy)
We stappen niet meteen over van het zien dat we reageerden naar het meteen willen corrigeren; wanneer een reactie plaatsvindt in en als onszelf zijn wij verantwoordelijk voor die reactie en hebben wij die ook zelf gecreëerd – d.m.v. de vragen assisteren we onszelf om te zien wat er zich ‘onder’ de reactie afspeelt en wat de reactie heeft gemanifesteerd. Vooraleer we kunnen overstappen naar correctie – moeten we eerst in zelfeerlijkheid bepalen hoe en waarom de reactie plaatsvond en dat is wat je in deze les kan leren.

In stap 2 heb je gespecificeerd op wat precies moment je energetisch begon te reageren. 

Dus, in stap 3 kan je jezelf de volgende vragen stellen:
Wat was de energetische reactie – was het ergernis, woede, angst, frustratie / irritatie?
Waarom reageerde ik op die manier, waarom werd ik beïnvloed door een ander z’n woorden?
Voelde ik mij bedreigd op een of andere manier?

En dan in stap 4 kan je de vragen beantwoorden.

Stap 2
Ik ervaar / zie een reactie als automatisch / bijv. ik reageer geïrriteerd op het geluid van kwakende ganzen in het park. Hierop ervaar ik irritatie als reactie op het geluid.

Stap 3
Geluid breng ik in verband met ergernis, irritatie en abrupt mijn rust die verstoord wordt.

Stap 4
Daaronder ligt mijn irritatie – onveiligheid die niet werd opgemerkt – die onbesproken bleef / is - waarop dus geen uitleg kwam / komt of excuus. Uit een abrupte situatie vergezeld van geluid, of mimiek, of weg kijken, dwingende ogen, lacherig doen – Binnen deze blog / beschrijving - op een abrupt geluid volgt automatisch irritatie.

Irritatie wordt door een geluid als reactie binnen mijn mind actief door het geluid van de gans - als in mezelf. Deze irritatie associeer ik met onveiligheid waaraan ik me te lang heb aangepast om de goede vrede te bewaren. De goede vrede bewaren om kritiek te voorkomen en mezelf afwijs en me beter voordoe door uiterlijk anders te reageren dat datgene wat ik innerlijk ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door irritatie afgeleid ben omdat ik me erger aan het geluid van de gans. De gans die zijn eigen geluid laat horen omdat zij / hij hun kroost - 10 jonge gansjes - beschermt als er honden of andere mogelijke vijanden naderen. Ik ervaar mijn reactie op het gedrag van de gans vervelend omdat ik beter wil ervaren. Dit resulteert in frustratie. Ik aanvaard ook dat ik me daardoor terug trek.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onbewust beter relateer aan de goede vrede bewaren. Omdat ik wil helpen en daar kritiek op volgt ontstaat in plaats van beter irritatie in mezelf. In mezelf loop ik met de gedachte dat ik het niet waard ben om gezond te zijn. Gezond verbind ik aan gezonde volwassene. Een gezonde volwassene neemt verantwoordelijkheid. Is betrouwbaar en loopt niet weg. Bespreekt problemen. Luister en voert dialoog. Begrijpt argumenten van een ander, toont begrip voor een afwijkend standpunt onderbouwt met argumenten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben om te reageren vanuit mijn zelfsusser die de goede vrede wil bewaren binnen situaties waarin ik dien aan te geven wat ik belangrijk vind. Ik mag best geiiriteerd zijn. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn irritatie en beschrijf en vergeef dit.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik egoïstisch en als vanzelfsprekend mijn reactie ten opzichte van de geluidproductie van de gans rechtvaardig. Ik neem hiermee in mijn gedrag de houding in van zelfverheffer door mezelf boven de gans te stellen. Hierdoor ontstaat ongelijkheid ten aanzien van ander leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn agressie als in mezelf ontstaan ik deze wil rechtvaardigen door me beter te voelen. Het woord beter breng ik in verband met veel tekst schrijven veel informatie geven en mezelf daardoor afleiden van de opdracht. Ik aanvaard dat ik de opdracht dien te maken volgens afspraak. Ik aanvaard ook dat mijn gedrag niet conform afspraak is. Ik ben me hiervan bewust en zal met mezelf hierover duidelijke afspraken maken en prioriteiten stellen ten aanzien van mijn verplichting die ik vrijwillig doch niet vrijblijvend ben aan gegaan. Niet vrijblijvend betekent in deze context verplichting om me aan mijn afspraak te conformeren. Ik realiseer me ook dat mijn gedrag weer naar een patroon begint te neigen.
Als correctie op mijn gedrag heb ik een scenario samengesteld in de vorm van een signaleringsplan waaraan ik me dien te conformeren. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn robot gedrag dien te vervangen door middel van uitschrijven en me aan mijn signaleringsplan afspraken dien te conformeren. Gaan staan in de praktijk als eenheid en gelijk betekent in de uitvoering dat ik me aan gemaakte afspraken moet houden bijv. door middel van dagelijks schrijven, huishoudelijke taken uitvoeren en gezonde voeding eten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten