maandag, mei 12, 2014

Dag 67 'Ik wil handelen vanuit zelfbeheersing'.


Zelfverantwoordelijk zijn in
mijn zelfexpressie...
Jezus: 'het belangrijkste goddelijke gebod is - 'Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Een belangrijke boodschap, het helpen van de medemens, het klaarstaan voor elkaar en het niet veroordelen van anderen om hun opvattingen, gedrag of uiterlijk'. 
Facebook: 'Don't be afraid to do something just because you're scared of what people are going to say about you. People will judge you no matter what'...... Anderen helpen - Oké - maar niet ongevraagd en op de automatische piloot. Via mijn interpretatie reageren. Twee verschillende uitspraken, boodschappen en manieren van interpreteren. Waar het om gaat is dat degene die interpreteert altijd in mijn eigen geest aanwezig is. Die keuzes maakt waarvoor ikzelf verantwoordelijk ben. Mooie tegeltjes en tunnelwanden kalk wijsheid heeft wel een signaalfunctie. Om beginpunten en herkenning zichtbaar maken. Waar ik als auteur mijn innerlijk gewaarzijn en mijn keuzes mee vorm geef. Ik heb aanvaard en toegestaan dat de teksten die draaien op de grammafoonplaten binnen mijn mind. Bron van definities tot herdefiniëren beginpunt informatie.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben voor mijn uitspraak en zeg niet verantwoordelijk te zijn voor anderen. Één minuut later – kort daarop – me wel verantwoordelijk voel en impulsief regaeer en de bromfietser wil waarschuwen. Ik aanvaard dat ik met mijn handeling hem in gevaar brengen. Omdat ik uitwijk hij moet uitwijken en bijna tegen de tunnelwand aanrijdt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me verantwoordelijk voel voor het gedrag van de jongen met de bal. Deze zal zelf moeten leren hoe beter opletten. Dit om ongelukken binnen deze context te voorkomen. Ik had wel in gesprek kunnen gaan. Dit heb ik verzuimd waardoor de jongen niets leert. Ik aanvaard ook dat zijn leerproces van hemzelf is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn onoplettendheid onbewust associeer met straf krijgen – want de jongen krijgt volgens mijn interpretatie omdat hij niet oppast - van mij - deze berisping. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de jongen een berisping geef voor zijn ongepast gedrag dat gevaar veroorzaakt in de tunnel. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn willen helpen – kan veranderen in een onveilige situatie – in het verleden ben ik hier zelf met de fiets gevallen. Dit voorval realiseer ik me tijdens het schrijven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de jongen beoordeel op ontspannen met de bal spelen waaraan ik automatisch gevaar en niet gehoorzaam zijn aan de omstandigheden koppel. Niet gehoorzamen aan de omstandigheden in die zin dat ik deze omgeving, gezien de verkeerssituatie, als ongeschikt ervaar om te ballen. Dit met oog voor de veiligheid. Pas ik een correctie toe op deze regels dan wil ik graag helpen om anderen – net als mezelf niet in gevaar te brengen. Graag helpen heeft naast een positieve ook een negatieve lading. Positief ik wil waarschuwen voor gevaar. Negatief er ontstaat gevaar omdat ik ongevraagd help.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de jongen veroordeel om zijn balspel gedrag binnen deze context die de jongen qua leeftijd misschien nog niet kan beoordelen. Ik was aan het spelen toen de juf me straf gaf. Ik ben niet in staat om haar gedrag van dat moment te beoordelen. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de juf om haar actie heb veroordeelt. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik beter wil zien alvorens over te gaan op uiterlijk handelen vanuit mijn situatie interpretatie. Dat ik alvorens te spreken – preken- een situatie beter uitschrijf, vergeef en zelfcorrecties toepas – alvorens over te gaan tot spreken 'ik ben niet erantwoordelijk voor het welzijn van anderen'. De manier waarop ik mezelf beoordeel zo beoordeel ik anderen. Hen bejegen zoals ik met mezelf communiceer binnen mijn geest.

Door schrijven en herhaling zie ik deze beginpunten beter. Herhaling door schrijven zien begint ermee dat ik dit punt gezien heb als als de geest kennis en informatie. Automatische reacties nog niet geïntegreerd zijn als werkelijke zelfverandering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten