vrijdag, mei 09, 2014

Dag 64 In reactie op mijn handelen 'geen mooie preken'...spreken na de handeling.

Discipline is een proces waarin ik iemand anders volg en nodig heb. Omdat ik niet op eigen benen kan staan of omdat ik reageer op mijn automatische piloot. Niet gewaarzijn van mijn innerlijke reactie alvorens ik overga tot handelen. In wezen reageer ik impulsief en onbeheerst. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik verkondig 'niet verantwoordelijk te zijn voor reacties van anderen'. Een minuut later ben ik degene die een bromfietser wil waarschuwen. De jongen met de bal moet in mijn beleving en binnen mijn - mind gedachten en reactie hierop - beter opletten om ongelukken te voorkomen. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf verantwoordelijk maak voor het gedrag van de jongen en hierop reageer vanuit mijn veronderstelling van veiligheid en de bromfietser wil waarschuwen. Het gevolg van deze actie is ook nog dat de bromfietser bijna tegen de wand van de tunnelafscheiding terecht komt omdat hij moet uitwijken voor mijn uitwijk actie. Hierop begint de bromfietser te claxonneren waarop ik boos reageer omdat ik in de veronderstelling ben dat ik degene ben die de bromfietser - ongevraagd wil helpen -. Ik meen vanuit mijn systeem dat ik hiervoor verantwoordelijk ben. In wezen reageer ik oneerlijk en ik ben hypocriet. Dit omdat ik net daarvoor nog verteld heb dat ik niet verantwoordelijk ben voor het welzijn van anderen. Omdat ik ongevraagd - vanuit mijn beeld – waar ik vanuit mijn veronderstelling van mening ben dat ik anderen ongevraagd hellemaal niet mag helpen – en toch vanuit ongevraagd helpen handel. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vanuit reactie te willen helpen. Dat ik impulsief reageer zonder eerst de situatie beter te observeren op risico's voor gevaar van de bromfietser en anderen binnen deze context. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in de tunnel gereageerd heb vanuit discipline en mijn reactie impulsief opvolg waardoor ik impulsief handel. Vanuit mijn innerlijk gewaarzijn is dit hypocriet. Uit discipline reageren – vanuit een aangeleerde reactie – die ligt opgeslagen binnen mijn mind. Ik wil echter reageren vanuit eerlijk en oprecht innerlijk gewaarzijn – vanuit veilig en eerlijk handelen. Mijn eerlijk handelen zegt dat ik ongevraagd anderen niet mag instrueren of helpen. Dit vind ik vanuit mijn zelfoprecht - innerlijk gewaarzijn-. Omdat ik echter uiterlijk wel ongevraagd handel doe ik dit in strijd met mijn innerlijk gewaarzijn – vanwege het feit dat ik impulsief en ongevraagd handel. De volgende keer wil ik voordat ik overga tot handelen - eerst de vier-tellen ademtechniek toepassen. Vanuit mijn oprecht innerlijk gewaarzijn wil ik veilig handelen. Anderen helpen vanuit hun zelfverantwoordelijkheid en zelf vragen om hulp. Ik wil handelen vanuit eerlijk zijn in wat ik toezeg – in de praktijk als fysiek gewaarzijn – in woord en daad. Met schrijven en door dit proces wandelen ontwikkel ik zelf oprecht innerlijk gewaarzijn. Ook andere blogs lezen biedt hiertoe inzichten. Wat vaak als ontwikkelen wordt beschreven binnen de psychologie is in wezen het afwikkelen van mind en gekregen gewaarzijn uit observatie. De term/het woord ontwikkeling dat men beschrijft – is de mind uit gevoelens, gedachten en emotie ontstaan waar men van afhankelijk wordt ook in het contact met anderen. Dat ik reacties van anderen nodig heb om te functioneren. Door bevestiging, applaus en erkenning krijgen – en deze vorm van energie uitwisseling tussen mind en mind – gebruik als een soort voeding. Anderen helpen is oké. Als anderen hierom zelf vragen. Specifiek dat elke reactie die ik ervaar en onderneem vanuit impulsief reageren onbeheerst handelen is. Dit is oneerlijk ten aanzien van mijn bedoeling dat ik oprecht en eerlijk wil zijn in mijn gedrag. Ik wil betrouwbaar zijn en eerlijk handelen vanuit mijn innerlijk gewaarzijn in weloverwogen en veilig handelen. Een ander ongevraagd helpen mag alleen weloverwogen – innerlijk gewaarzijn van mijn handeling alvorens ik overga tot deze handeling. Anderen helpen alleen vanuit de hulpvraag van die ander.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten