dinsdag, april 15, 2014

Dag 40 via 'Kluizenaar en me onderschikt aan anderen ervaren, naar Zelfoprecht' door middel van zelfvergeving.In reactie op mijn blog van dag 37 pas ik hierop vandaag zelfvergeving toe. Volgens mijn buddy zal ik zien dat hierdoor een heleboel opklaart.

'Doel van het schrijfproces is het richting geven van Zelf als een levend wezen die hier aanwezig is in de fysieke werkelijkheid, waarin iedereen en alles als één en gelijk wordt beschouwd – zonder te worden gecontroleerd of beïnvloed door de geest als gedachten, emoties en gevoelens'. 

Het identificeren van de aard van jezelf als gedachten, emoties en gevoelens - in reactie op - als een herinnering ‘in mezelf als mezelf’- aan een persoon, gebeurtenis of onbewust ontstaan.

Schilderij - Lucebert - 'Kluizenaar'.


Vandaag een dagje van wisselende stemmingen als reactie in mezelf als mezelf (intern) op het weer (extern). Zo’n dagje dat ik Zelf niets kan veranderen aan mijn stemming die ontstaan is door het koele weer. IK vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de invloed van het weer verantwoordelijk maak voor mijn stemming. Dat ik aanvaard heb dat deze invloed (extern) verantwoordelijk is voor mijn stemming/gemoedstoestand. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in het verleden de invloed van anderen op mij, die mij zó denk ik negatief evalueren omdat ‘ik’ zonder werk en status ben, verantwoordelijk heb gemaakt voor mijn depressie en angst gevoelens. Ik aanvaard dat door deze denkprocessen in mij een negatief geladen emotie – Angst – is ontstaan. 

Ik ben van mening dat mensen die alsmaar klagen en zeuren over hun gemoedstoestaand 'zelf' verantwoordelijkheid moeten nemen. De dagen dat we achter de schoolmeester, de pastoor of ander gezag aan hobbelen is al een tijdlang tabee. Mensen dienen zelf hun waarheid in als zichzelf in zichzelf te hervinden. De veronderstelling dat een leven zonder lijden vorm krijgt is een illusie. Lijden is de oorzaak van een tekort in jezelf buiten jezelf willen 'vullen'. Door dit tekort te vullen met externe prikkels versterk je dit innerlijk tekort. Dit tekort is negatief geladen waardoor zich negatieve lading versterkt. De enige remedie om hiervanaf te geraken is verantwoordelijk zijn en de oorsprong van dit tekort vanaf de wortel aanpakken door het identificeren van gedacten, emoties en gevoelens.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mijn beleving afwijk van anderen. Zij hebben wel werk en status. Door deze gedachten maak ik me onderschikt aan mijn denken. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij als onderschikt maken aan mijn ‘denken’ identificeer met de rol van slachtoffer. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door het gedrag dat hieruit ontstond – sociaal isolement en mijn eenzaam zijn met alcohol heb verdoofd met tot gevolg dat ik mijn negatief geladen emotie angst ondermijn. Hierdoor werd mijn situatie – in mezelf als in afzondering leven eenzaam en fysiek als kluizenaar – 'versterkt'. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf met zelf ondermijnend gedrag – buiten spel zet en buiten de samenleving acteer in mijn rol van kluizenaar. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn rol van kluizenaar heb uitvergroot. 

Binnen een kleinere vorm van deze versie gaf terugtrek gedrag ook inzichten. Antwoorden gebracht die in mijn beleving positief geladen is.  Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen heb laten bepalen hoe ik mijn denken heb ontwikkelt en hieruit gedrag is ontstaan dat negatief geladen is. Door opmerkingen van anderen die van mening waren dat ik minder goed kon leren. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat anderen slimmer en intelligenter zijn dan ik. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door deze in mijn beleving negatief geladen feedback mezelf als minderwaardig heb ervaren. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door me minder waard te voelen anderen ging testen op loyaliteit. 

Ik aanvaard dat ik door mijn houding en denken laconiek werd en destructief – me niets waard voelen – geen waarde- en ONbewust mensen en situatie ben gaan afstoten. Ik aanvaard dat ik door positief geladen momenten in de rol van kluizenaar deze inzichten in mezelf naar boven heb gehaald. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door me als minder te ervaren mezelf veroordeel tot mindere. Deze negatief geladen emotie – schaamte – heb toegelaten mijn leven te bepalen. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door kritiek van anderen mijn zelfoprecht zelf heb verwaarloosd en door mijn emo’s werd geleid. Negatief geladen ervaringen die ik suste met alcohol. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn moed en mildheid heb verloochend en wel vaak toelaat in mijn handelen waardoor ik betrouwbaar ben. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat externe invloeden nooit blijvend en permanent verantwoordelijk zijn voor mijn innerlijke gemoedstoestand. 

Door ervaring rijk weet ik dat het ontstaan van mijn depressie een verwachting was ( de hoop is) die probeert om zijn externe wereld te manipuleren en beïnvloeden. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn buitenwereld wil aanpassen aan mijn binnenwereld waardoor ik geen eenzaamheid hoef te ervaren en mijn tekort mee kan voeden. Mijn 'tekort' aan erkenning en waardering. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door aandacht van anderen of door koopgedrag en spullen cq alcohol mijn tekort aan erkenning en waardering heb gevoed. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat door mijn pogingen mezelf extern intern te voeden egoïstisch was en mensen afstoot. 

Door mijn arrogantie en alles als vanzelfsprekend ervaren ik mensen afstoot. Daartegen staat dat ik door mijn schaamte overwinnen (exposure), stoppen met alcohol en roken, noodgedwongen budgetteren, voedselbank, kledingbank, schuldsanering regelingen bewust ben geworden van de waarde van spullen en mensen. Daarnaast was ik als aanpasser te bescheiden. Door moedige keuzes in combinatie met mildheid sta ik meer in hier in het leven op een manier die bij me past.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik te lang mijn leven heb verdooft en mijn ware masker steeds meer toon. Waar ik vroeger weerstand passief/agressief heb getoond voel ik nu vaak verdriet.  Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen uit mijn omgeving heb veroordeelt op hun goedheid die ik niet zag en nu meer zie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten