dinsdag, maart 25, 2014

Dag 25 Integriteit - vanuit Plaatjes Realiteit Veld -


Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door 'oneigenlijke zaken'.

Wat zal 'Ik' doen? Wat betekent het voor mij als ik denk aan mijn intrinsieke betrouwbaarheid ten aanzien van mezelf. Hoe ik mezelf zie. Hoe ik mezelf ben in contact met anderen. Hoe ik mezelf waardeer in het naleven van mijn betrouwbaarheid ten aanzien van mezelf. Hoe gedraag ik mezelf in verhouding tot mijn verwachtingen en de reactie die de realiteit weerspeigeld in het contact met anderen. In mezelf in relatie tot mijn relatie tot hen, met anderen. Hoe ik ben ten aanzien van mezelf in mezelf ten aanzien van mijn intrinsieke betrouwbaarheid. Communiceer ik daadwerkelijk 'in mezelf' aan anderen? Of pas ik me áán anderen aan om de goede vrede te bewaren? Oneigelijke zaken die mijn doen beïnvloeden? Deze invloeden ligt opgeslagen op plaatjes binnen je mind.

Voor nu doe ik dit vanuit de volgende aanname: 'Als ik iets 'anders' communiceer dan dat-gene, dat wat ik 'in' 'als mezelf' 'in nu' 'communiceer' dit frictie genereert in mezelf. Frictie zoals tussen polariteiten heerst/bestaat. En frictie veroorzaakt weerstand. En weerstand wrijving. En wrijving veroorzaakt ongelijkheid en ongelijkheid voorwaardelijkheid, en voorwaardelijkheid autoriteit. Want als ik voldoe aan de voorwaarden, krijg ik geen kritiek op mijn integriteit. Kritiek is daarmee een 'plaatje'. Wat ik wil bereiken met dit schrijfproces: 'in mezelf als' 'als mezelf eenheid en gelijkheid Leven'. 

Plaatjes Realiteit Veld.
Wat is het Plaatjes Realiteit Veld? Het is het mindbewustzijnsysteem in en als mensen, dat is geconstrueerd om plaatjes waar te nemen. Je mind bestaat uit gedachten, gevoelens en emoties... gedachten, gevoelens en emoties bestaan allemaal uit plaatjes, worden gegenereerd door plaatjes. Het basisprogramma van het mindbewustzijnsysteem is zijn geheel bestaat uit plaatjes.
Laten we eens kijken. Bijvoorbeeld, wat je ziet met je mensenogen in deze wereld, zijn plaatjes. Kijk maar eens om je heen. Het zijn plaatjes. Niet anders dan de plaatjes die je ziet in tijdschriften, prentenboeken, televisie, media, bioscoop... Als je door de plaatjes bladert, zijn het ééndimensionale plaatjes, maar als je naar deze wereld kijkt zie je driedimensionale plaatjes.
Je mindbewustzijnsysteem in en als je mensenlichaam is verbonden met je ogen - je mensenogen. Dus als je de plaatjes in je wereld ziet... jij als mens bent bijvoorbeeld in een kamer en er is een bed daar, en een bureau, en je badkamer en je kleedkamer, en ramen waardoor je de natuur ziet, bijvoorbeeld. Je ogen zien al deze plaatjes. 'Als je de plaatjes ziet sluit je mind het plaatje in', in een framewerk. Dus elke keer dat je je ogen beweegt wordt er een specifiek plaatje in je mind ingesloten, zodat wanneer je weer teruggaat naar dezelfde kamer, je hem niet opnieuw ziet - je 'mind' heeft het plaatje bewaard dat je de 'eerste' keer zag. Het zijn 'niet' je ogen die de kamer zien, maar je mind die datzelfde plaatje 'opnieuw' ziet. Het plaatje dat je eerder hebt gemaakt in je mind opgeslagen, is je mind die de kamer ziet. Wat je al wist van de kamer is dat wat je herkent en ziet. In je mind zit is wat je ziet. 
Precies datzelfde plaatje van de kamer is hier, want het is collectief in dit verenigd bewustzijnsveld waar de hele mensheid mee instemt dat het er is.
Dus mensen, wat je ziet in deze wereld is niet echt. En toch is het ook wel echt. Ik snap dat dit klinkt alsof het met elkaar in tegenspraak is. Het is niet echt vanuit het gezichtpunt dat wat je ziet niet echt is omdat het geen plaatje is. Maar je 'mind legt' wat je ziet in deze wereld uit als plaatjes.
Mind legt wat je ziet in deze wereld uit als plaatjes en de plaatjes zijn door deze wereld in de mind gelegd. Door de wereld.
Wat je ziet in deze wereld van het fysiek gemanifesteerde universum, 'is jij'. En 'dit' is wat mensen vergeten zijn; dat wat er bestaat van de Aarde, in dit fysiek gemanifesteerde universum - van de sterren, de planeten, de oceanen, de natuur, het menselijk lichaam, de dieren - van het leven is, dat is wie jij bent. Dit hierbinnen [wijst naar het hoofd] dat je laat denken, je emoties en gevoelens laat ervaren, is 'niet' wie je bent.
Dus als je als kind op een bepaalde leeftijd komt, begint je mind plaatjes te 'vangen', begint ze te bewaren in je mindbewustzijnsysteem. Wat er dan gebeurt, is dat 'je jezelf' begint te definiëren in en als dit mindbewustzijnsysteem, als deze plaatjes die je mind 'gevangen' heeft. 
Nu begin je jezelf te ervaren volgens die plaatjes die je mind heeft 'genomen'. Je begint deze plaatjes die zijn 'genomen' door je mind - in en als het mindbewustzijnsysteem - 'leven' te geven. Want, zoals is uitgelegd, er is een dimensionaal wezen, wat jij bent, dat incarneert op Aarde - dat in het centrum van je menselijk lichaam is, dat de krachtbron is van het mindbewustzijnsysteem in en als het menselijk lichaam. Dus het mindbewustzijnsysteem gebruikt de levensessentie die jij bent, welke de krachtbron is voor het mindbewustzijnsysteem en dat gebruikt die krachtbron, de levensessentie die jij bent, om zichzelf mee te genereren en op te laden, in en als het menselijk lichaam.
Dus jij bent daar ergens onderdrukt in het centrum van je wezen en hier is je mind die plaatjes begint te vangen als je begint op te groeien. Dan begin je jezelf te verbinden met die plaatjes, die lijnen, een koppelende relatie begint zich te vormen met de plaatjes die gevangen zijn. Wat er dan gebeurt is, dat die plaatjes tot leven beginnen te komen. Vervolgens begint je essentie die in die plaatjes is, zich te manifesteren in de onderbewuste mind, overgebracht naar de onbewuste mind, verspreid in en door de gehele onbewuste mind van de hele mensheid. 
En dan... laten we zeggen je bent in India en een persoon uit Amerika komt je bezoeken; die persoon uit Amerika zal zien wat jij ziet. Omdat toen je een kind was begonnen al die plaatjes, terwijl je opgroeide, zich fotografisch in te ramen in je mindbewustzijnsysteem, van de bewuste naar de onderbewuste naar de onbewuste mind. Omdat het door de onbewuste mind ging werd alle informatie door en in als de gehele mensheid gezonden. En zo zal de persoon uit Amerika zien wat jij ziet in India als hij komt om je te bezoeken. En dat is waarom iedereen in deze wereld ziet wat iedereen ziet. Het is allemaal in en van de mind. En dus is het nu bewezen dat mensen slechts lopende plaatjes zijn.
Je ziet jezelf als, je gelooft dat je het plaatje bent dat je ziet in de spiegel. Je ziet en gelooft dat wat je ziet als andere wezens, de rondlopende plaatjes, dat dat echt is wie ze zijn. Maar heb je niet beseft dat je geen enkel mens kunt vertrouwen? Je weet niet wat er zich afspeelt in hen.Dus mensen, alles wat je hebt is jezelf. Alles wat je hebt is het jezelf vertrouwen. Vertrouw jezelf in en als elk moment van zelfoprechtheid. En realiseer je dat je niet de plaatjes bent die je ziet. Je bent een beginpunt.
Een suggestie: sta in en als eenheid en gelijkheid met je menselijk lichaam. Begin hier, stop de mind. Je bent niet de mind. Mensen denken dat zij zien, maar dat doe je niet. Je bent blind. Open je ogen. De manier om dat te doen is de mind stoppen.
Binnen het schrijfproces ga je de informatie op de plaatjes 'Herdefiniëren'. Vandaag las ik onderstaande blog van Kim. In het kort hoe het schrijfproces verloopt.
In mijn proces van het onderzoeken en herdefiniëren van het woord 'Aanvaarding'. Herdefiniëren, omdat, in het onderzoeken van het woord 'aanvaarding' en hoe ik dit woord in mijn geest en ervaring gedefinieerd heb -- heb ik gemerkt dat 'aanvaarding' in werkelijkheid niet echt bestaat omdat het deel uitmaakt van een polariteit --- namelijk 'aanvaarding' versus 'verwerping'/'afwijzing', hetgeen wil zeggen aanvaarding afwijzing creëert en ondersteunt, en omgekeerd.  En dit houdt op zich geen steek - omdat afwijzing/verwerping niet zou moeten bestaan opdat aanvaarding kan bestaan, dat is omgekeerde logica. 

Hierin dus kwam ik tot de vaststelling dat ik het woord 'aanvaarding' voor mezelf moet herdefiniëren zodat ik geen consequenties creëer zoals 'afwijzing' en 'verwerping'.

En dus, wanneer ik kijk naar hoe ik het woord 'aanvaarding' geleefd heb in mijn bestaan hier op aarde, dan zie ik hoe ik eigenlijk constant probeer weg te vluchten van een angst om afgewezen te worden --- en hoe ik 'aanvaarding' gedefinieerd heb in relatie tot 'andere mensen', waarin ik 'aanvaard' wil worden door 'andere mensen' en tegelijkertijd angst heb om 'afgewezen'/'verworpen' te worden door 'andere mensen'. - 

Allemaal uitspraken en aannames die we op vrijwillige basis dienen te onderwerpen aan een onderzoek naar de herkomst of in welk verband tot elkaar/ polariteit gebruiken wij bepaalde woorden en welke betekenis heeft dit voor onze bestellingen die we doen en de boodschappen die we krijgen?

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen vaak beoordeel volgens mijn plaatjes die ik in een vorige blog 'zooi' noem. Waarom noem ik 'zooi' 'zooi'.

Ik vergeef mezelf toegestaan, geaccepteerd en aanvaard te hebben dat ik vanuit tegenstelling consequenties creëer, daardoor opvoorwaarden uit polariteit genereer en onbewust daardoor mezelf als in mezelf manipuleer en dit in contact, in relaties in reacties aan anderen communiceer.  

See more at: 
http://kim-reisnaarleven.blogspot.nl/2014/03/dag-470-waarom-aanvaarding-nooit-echt.html?spref=fb#sthash.WMnzUxuv.2DJy8XCh.dpuf

http://www.desteni.net/index.php?option=com_content&view=article&id=307:het-ontwerp-van-het-plaatjes-realiteit-veld&catid=52:hetontwerp&Itemid=249
Geen opmerkingen:

Een reactie posten