maandag, maart 24, 2014

Dag 24 Greedy - Begerig


Begeerte; hevig verlangen, begerigheid, belustheid, libido, lust, verlangen, zin, zucht. Ik vertaal begeerte binnen deze schrijfoefening en context naar zucht. De zucht naar erkenning en waardering. Na een tijdlang alcohol gedronken, uit de behoefte en als susser van verlegenheid welke in een later stadium angst werd. Deze angst heb ik getransformeerd naar schaamte ontstaan uit gezichtsverlies. Als zelfstandig ondernemer werd ik afhankelijk van een uitkering. Mijn zelfwaardering genereerde ik óók uit de erkenning uit aandacht door geld en emotie (zucht - begeerte). Erkenning van geld viel weg. Zelfstandig zijn viel weg. Angst en schaamte ontstaan uit verlegenheid en aanpassen keerde terug. Cirkeltje rond.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik als tegenstellingen leef, in tegenstellingen denk en mijn keuzes maak uit de vergelijking van tegenstellingen. Woorden die ik voorzie van dynamiek die ik eraan koppel, die mijn leven betekenis geeft/gaf waardoor ik in tegenstellingen mensen met elkaar vergelijk en rubriceer, in vakjes plaats volgens mijn tegenstellingen lijstjes.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn wereldbeeld codeer door middel van de door mij aanvaarde en zelf toegestaan bedacht woorden en betekenissen heb overgenomen van anderen en als anderen mijn leven heb ingedeeld. Door deze inpassingen in mij, in mijn mindsysteem te integreren heb ik anderen bewust ook zo gecategoriseerd en benaderd en hen om verantwoording verzocht omtrent hun beweegredenen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen beoordeeld heb op grond van ongelijkheid en voorwaarden die ik mezelf toegestaan en aanvaard heb.

Weerstand door aanpassen aan de wensen en behoeften van anderen. Later ben ik gaan leunen op anderen. Gaan meesurfen op hun inzet, succes en enthousiasme. Want als vanzelfsprekend zorgden anderen voor mij. Tijdens de momenten met spelen in de speeltuin (kind) als anderen mij tegen het grasveld aan trapten of pesten. Ik verweerde me niet. Ik bevroor nog liever dan dat ik iets terug deed en mijn grens aangaf. Ik ging me aanpassen om de goede vrede te bewaren waarmee ik mijn eigenwaarde ondermijnde.Uit angst tot gevolg afwijzing van ZELF. Mijn zusje was mijn redder.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een ander als mijn redder heb aanvaard en toegestaan mijn verantwoordelijkheid voor mij te laten leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben anderen heb toegelaten mij te pesten, domineren en belachlijk heb laten maken door mijn gezicht in het gras te verstoppen.  

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ook ik de rol van redder op me heb genomen vanuit de verwachting dat zij mij gaan redden als ik dit nodig heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen vanuit verwachting toespreek, bejegen en informeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik niet eerder vanuit eenheid en gelijkheid mensen heb benaderd.

Mijn wens, eenheid en gelijkheid, voorbij alle door het systeem bedachte voorwaarden (begeerten) en emotie. Ontstaan op voorwaarde door iets buiten mij, ontstaan als ongelijkheid. Of als er binnen de relatie oneinigheid heerst dat de een de ander uitmaakt voor vuil met schuttingtaal termen. Taal voor kinderoren onbestemd. De behoefte 'je bent welkom', 'lief', 'mooi', 'vriendelijk', 'ik zie je staan', 'ik luister naar je' of 'wil je nog een lekker kopje thee'. Deze bejegening ontbrak.

Vanuit mijn wens en behoeften naar een veilige omgeving waarin dialoog en respect voorop staan. Hieraan ontbrak het in mijn leefomgeving. Deze omgeving was niet fijn.Gehecht aan veiligheid werd al snel waakzaamheid. Alertheid. Boze ogen ontwijken. Bang om mijn wensen aan te geven uit angst voor kritiek. Met name dwingende ogen zijn abrupt aanleiding tot bevriezing en vluchtgedrag. Steeds beter realiseer ik me dat ik mijn leven wil leiden voorbij lijden. Leiden vanuit eenheid en gelijkheid Leven. Leven dat iedereen gun.

Uit ervaring weet ik eenheid en gelijkheid eerst in mezelf als ZELF aanwezig dient te zijn. Bezit ik dit dan vind ik het buiten mezelf als vanzelf als reflectie van mijn innerlijke staat van zijn. Door gesprekken en zelfvergeving toepassen, in woord schrijven en uitspreken, merk ik dat in mij meer ruimte ontstaat. Ook mededogen en respect voor de keuzes en beslissingen die anderen maken.

Dit zien, deze tegenstellingen intern door tegenstellingen extern te onderzoeken en vergeven geeft mogelijkheden naar eenheid en gelijkheid Leven. Inmiddels heb ik ervaren dat stoppen met alcohol mij bij mijn angsten bracht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik alcohol als susser van mijn uit tegenstellingen ontstaan wereldbeeld mij heb laten domineren in mijn leven. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik als slaaf van alcohol mijn leven uit afhankelijkheid van de goedkeuring van anderen heb ingericht.

Ik doorzag schaamte uit gezichtsverlies. Angst dat ik door anderen negatief geeavalueerd wordt. Ik nam geen risico meer. Mijn verzekering om alle nare gevoelens uit gedachten ontstaan ontlopen verkreeg ik door me terug te trekken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik schaamte en verlegenheid in anderen heb gebruikt omzelf vanuit schaamte en verlegenheid te bewegen, terug getrokken uit het leven in afzondering heb geleefd in een sociaal isolement.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat eenheid en gelijkheid binnen mijn zijn ontbrak en dat ik hierna gehandeld heb en anderen en mezelf als zodanig beoordeeld heb.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten