zaterdag, maart 01, 2014

Dag 12 Typetjes spelen

Spanning die ontstaat als ik mijn grens herken en ervaar binnen mijn fysiek in de vorm van onrust. Mijn spanning heet Angst. Ik heb me aangeleerd om bij spanning te lachen en clownesk gedrag aan te nemen. Ik speel een typetje met als doel om de goede vrede in onrustige situaties, waar ruzie dreigt, te bewaren. Ik wil de situatie ontdoen van deze spanning en mijn moeder beschermen. In wezen neem ik de verantwoordelijkheid over van mijn ouders omdat ik met een schuldcomplex rondloop. Naast clown, die met humor de situatie wil ontdoen van spanning, mijn Angst, wil ik mijn moeder beschermen in de rol van Redder.

Ik ben dit bewustzijn gaan ontwikkelen ten aanzien van de mate van instemming met gedachten, ideeën, gezichtspunten en vooroordelen. De reden om te beginnen met de toepassing van vergeving is om mezelf te helpen, omdat het zelf zich heeft gerealiseerd wat het in het verleden heeft toegestaan te denken, te doen en te spreken en hoe deze gedachten, activiteiten en woorden uit voorgaande ervaringen consequenties hebben gecreëerd, waarin mijn mindbewustzijn zich op dit moment bevindt. Deze gedachten, activiteiten en gesprekken waren niet wie ik werkelijk was, maar waren de mind, die hij vertrouwde en waarvan hij dacht, dat hij dat werkelijk was.

Volgens Carl Gustav Jung beschrijft dit proces van individuatie: "zoals de instincten de dieren aanzetten tot een gelijkaardig automatisch gedrag, zo worden mensen door de zogenaamde archetypen gedreven tot een automatisch gedachten- en gevoelspatroon. Zo zijn er onder andere ‘de Moeder’, ‘het Kind', archetypen die men meedraagt omdat mensen van alle tijden te maken gehad hebben met moeders en kinderen. In intensiteit van ervaring overstijgt het archetype echter de reële moeder.

Archetypen zijn als het ware lege matrijzen die pas vlees en bloed worden als ze opgeroepen worden en vervolgens buiten ons geprojecteerd. Zo kunnen bepaalde mensen, plaatsen, situaties, geuren net dat iets hebben dat het archetype wakker maakt. De hoofdfiguren in film en media zijn waarschijnlijk in staat om bij vele mensen een bepaald archetype aan te raken en juist daardoor zo aantrekkelijk of afschrikwekkend.

Het archetype schenkt aan de persoon op wie het geprojecteerd wordt steeds een bovennatuurlijke glans. Deze glans betovert doordat ze iets aantrekkelijk, fascinerend heeft én tegelijkertijd iets afschrikwekkend en zelfs angstaanjagend. Dit dubbelzinnige effect van het archetype en haar onbewuste werking maken dat een archetypische projectie in staat is om mensen te binden. Het vernietigende bijvoorbeeld van charisma van sommige leiderstypes en het verslavende karakter van bepaalde verliefdheden kunnen van hieruit verklaard worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de verantwoordelijkheid van proces tot Zelf van anderen op mij te nemen. Volgens de uitleg van archetypen is dit een natuurlijk proces dat in gang wordt gezet binnen mijn psyche. Voor mijn fysiek dat handelde vanuit Angst had het de functie dat het mij deze bewustheid heeft laten inzien.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit onwetendheid bepaalde manieren van denken te hebben ontwikkeld die in mij Angst hebben gegenereerd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door mijn clownesk gedrag en de rol van Redder mezelf heb ontzegd mijn Zelf in een eerder stadium gestalte te geven. Vanuit mijn staat van zijn heb ik keuzes gemaakt waarvan ik spijt heb en anderen mee heb gekwetst.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door aanpassing aan mijn Angst mijn positieve eigenschappen: vriendelijkheid; bescheidenheid (spiritueel perspectief); vindingrijkheid, creativiteit en ondernemerslust, een tijd lang onbenut heb gelaten.

http://www.desteni.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211:jezus-richtlijnen-voor-vergeving&catid=73:zelfvergeving-teksten&Itemid=126

http://nl.wikipedia.org/wiki/Archetype_(model)#Jungiaanse_archetypen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten