donderdag, februari 20, 2014

Dag 3 De leuke dingen ontzeggen.
Tijdens een gesprek werd mij gevraagd of ik in mijn leven wel eens lichtheid heb ervaren. Ik moest hiervoor ver terug gaan in mijn herinnering. Ik kwam terecht bij een moment op de lagere school. Die dag was ik onbevangen aan het spelen op de speelplaats. Die dag zou Sint en zijn Pieten bij ons op school komen wat ook een bepaalde spanning in mij teweeg had gebracht.  

Het leuke ging er al snel vanaf. Door een berisping van de juf werd ik uit mijn onbevangen kind zijn gerukt. In mijn speelsheid had ik haar commando om in de rij te gaan staan simpelweg niet gehoord. Haar boodschap was me ontglipt. Daar stond ik dan. Naast de grote schooldeur luisterend naar mijn sinterklaasliedjes zingende klasgenootjes die inmiddels binnen waren. Maar zo dacht ik ‘ik heb wel gehoorzaamd aan mijn ouders die me hadden opgedragen dat ik diende te gehoorzamen aan oudere mensen’. De gehele viering heb ik daar staan
wachten in de gure november wind en kou. 

Laten we eens kijken hoe de mind werkt. In de eerste plaats slaat de mind herinneringen op. Wat zijn herinneringen? Herinneringen zijn momenten, die in het verleden hebben plaatsgevonden. De mind tiert welig op zijn herinneringen.De mind heeft herinneringen nodig. Momentopnamen van ervaringen uit het verleden. Dat moment wordt op perfecte wijze vastgelegd.

Dat betekent, dat alles wat je op dat moment meemaakte, inclusief de exacte gedachten, de exacte reacties, de exacte bewegingen die je maakte, worden in dat moment gevangen en opgeslagen in je mind en de informatie van jezelf in de ervaring van jezelf op dat moment wordt getransporteerd naar en als je hele fysieke lichaam en daar opgeslagen als een herinnering aan informatie in de plasticiteit van jezelf. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben al die jaren in de gevangenis van mijn leven te hebben gewoond met foute en beperkende veronderstellingen en aannames.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben om mijn onbevangenheid en lichtheid in te leveren voor de autoriteit van de instructie door anderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn vrijheid om vrij te bewegen hiervoor heb ingeleverd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mij veel te lang minderwaardig hebben gevoeld en mijn talenten niet heb durven Leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn zelfrespect heb ondermijnd en mijn grenzen veronachtzaamt heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn integriteit verkwanselt heb aan de frustratie en dwang van anderen die zogenaamd mijn belangen dienden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik te lang ben blijven geloven in de vergissingen die mij werden aangeleerd om te gehoorzamen aan anderen..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten